Repositoregeling voor de herstructurering van AEM Communities in punt 6.5

Zoals beschreven op het bovenliggende element Herstructurering van de depositaris in AEM 6.4 op de pagina, moeten klanten die een upgrade uitvoeren naar AEM 6.5 deze pagina gebruiken om de werkinspanning te beoordelen die gepaard gaat met wijzigingen in de opslagplaats die gevolgen hebben voor de AEM Communities-oplossing. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het AEM 6.5 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een toekomstige verbetering kunnen worden uitgesteld.

Met 6,5-upgrade

Voorafgaand aan toekomstige upgrade

Met 6,5-upgrade

E-mailmeldingssjablonen

Vorige locatie /etc/community/notifications
Nieuwe locatie(s) /libs/settings/community/notifications
Herstructureringsrichtsnoeren

Handmatige migratie is nodig als u naar een nieuw pad wilt gaan onder "/apps/settings". U kunt de Manager van de Configuratie van Granite gebruiken om de migratie uit te voeren.

U kunt de migratie uitvoeren door de eigenschap in te stellen mergeList tot true op de "/libs/settings/community/subscriptions" en voeg een nt:unstructured onderliggende node.

Opmerkingen N.v.t.

Subscription Configurations

Vorige locatie /etc/community/subscriptions
Nieuwe locatie(s) /libs/settings/community/subscriptions
Herstructureringsrichtsnoeren

Handmatige migratie is nodig als u naar een nieuw pad wilt gaan onder "/apps/settings". U kunt de Manager van de Configuratie van Granite gebruiken om de migratie uit te voeren.

U kunt de migratie uitvoeren door de eigenschap in te stellen mergeList tot true op de "/libs/settings/community/subscriptions" en voeg een nt:unstructured onderliggende node.

Opmerkingen N.v.t.

Configuraties controlewoorden

Vorige locatie /etc/watchwords
Nieuwe locatie(s) /libs/community/watchwords
Herstructureringsrichtsnoeren Er is een "Lazy Migration Task" beschikbaar om de Community Configurations op te schonen.

De taak verplaatst wachtwoorden van /etc/watchwords tot /conf/global/settings/community/watchwords.

Als de aangepaste wachtwoorden in SCM worden opgeslagen, dan zouden zij aan moeten worden opgesteld /apps/settings/... en u moet ervoor zorgen dat er geen sprake is van een bedekking /conf/global/settings/... configuratie die voorrang zou krijgen.

Migratietaak wordt verwijderd /etc locaties.

Opmerkingen N.v.t.

Voorafgaand aan toekomstige upgrade

Badgingconfiguraties

Vorige locatie /etc/community/badging
Nieuwe locatie(s)

Badge-regels:

/libs/settings/community/badging

Badge-afbeeldingen:

Voor standaardafbeeldingen: /etc/community/badging/images are moved to /libs/community/badging/images

Voor aangepaste afbeeldingen: /content/community/badging/images

Herstructureringsrichtsnoeren

Handmatige migratie is vereist.

Als uw instantie de regels voor badging/scoring heeft aangepast, is er geen geautomatiseerde manier om alle regels onder een emmertje te plaatsen. De input van de klant vereist waarop conf emmer (globaal of specifiek) u voor uw plaats wilt gebruiken.

Er is geen interface beschikbaar voor het configureren van de badging en scoring voor een site.

Uitlijnen met nieuwe repository structuur:

 1. Maak een sitecontextemmertje met het gereedschap Configuratiebrowser krachtens Gereedschappen
 2. Ga naar de hoofdmap van de site
 3. Set cq:confproperty naar het emmerpad waar u al uw instellingen wilt opslaan. Hetzelfde kan worden ingesteld via de site Wizard Bewerken - Cloudconfiguratie-invoer instellen.
 4. Verplaats relevante regels voor badging en scores van /etc/community/* naar het sitecontextemmertje dat in de vorige stap is gemaakt.
 5. Pas de regels van het badging en het schrapen eigenschappen van Regels op plaatshroot aan om relatieve verwijzingen naar nieuwe regelplaatsen te hebben.
  1. Als de eigenschap bijvoorbeeld cq:conf = /conf/we-retailvervolgens badgingRules [] = community/badging/rules als de regels nu naar dit nieuwe emmertje worden verplaatst .
 6. Pas op dezelfde manier de verwijzingen naar het schrapen van regels in een merkende regelknoop aan om een relatief pad te hebben.

Tot slot kunt u opschonen door de resource te verwijderen /etc/community/badging

Opmerkingen N.v.t.

Consoleontwerpen van klassieke gemeenschappen

Vorige locatie /etc/designs/social/console
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/social/console

/apps/settings/wcm/designs/social/console

Herstructureringsrichtsnoeren N.v.t.
Opmerkingen N.v.t.

Configuraties voor sociale aanmelding in facebook

Vorige locatie /etc/cloudservices/facebookconnect
Nieuwe locatie(s)

/conf/global/settings/cloudconfigs/facebookconnect

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/facebookconnect

Herstructureringsrichtsnoeren

Alle nieuwe Facebook Cloud Configurations moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.
  1. Nieuwe Facebook Social Login Configurations handmatig opnieuw maken via de AEM-ontwerpinterface op Gereedschappen > Cloud Services > Configuratie van sociale aanmelding voor Facebook.
   or
  2. Kopieer nieuwe Facebook Cloud Configurations van vorige locatie naar de juiste nieuwe locatie, onder /conf/global or /conf/<tenant>.
 2. Als u de hoofdmap van de AEM Communities-site wilt bijwerken en wilt verwijzen naar de nieuwe configuratie voor sociale aanmelding van Facebook, stelt u de optie [cq:Page]/jcr:content@cq:conf eigenschap naar het absolute pad in de nieuwe locatie.
 3. Koppel de verouderde Facebook Connect-Cloud Service los van de basis van de AEM Communities-site die is bijgewerkt om naar de nieuwe locatie te verwijzen.
Opmerkingen N.v.t.

Configuraties taalopties

Vorige locatie /etc/social/config/languageOpts
Nieuwe locatie(s) /libs/social/translation/languageOpts
Herstructureringsrichtsnoeren N.v.t.
Opmerkingen N.v.t.

Configuraties voor sociale aanmelding in pinterest

Vorige locatie /etc/cloudservices/pinterestconnect
Nieuwe locatie(s)

/conf/global/settings/cloudconfigs/pinterestconnect

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/pinterestconnect

Herstructureringsrichtsnoeren

Alle nieuwe Pinterest Cloud Configurations moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.
  1. Nieuwe Pinterest Social Login Configurations handmatig opnieuw maken via de AEM-ontwerpinterface op Gereedschappen > Cloud Services > Configuratie van sociale aanmelding voor Pinterest.
   or
  2. Kopieer nieuwe Pinterest Cloud Configurations van vorige locatie naar de juiste nieuwe locatie onder /conf/global or /conf/<tenant>.
 2. Als u een AEM Communities Site-hoofdmap wilt bijwerken, verwijst u naar de nieuwe Pinterest Social Login Configuration op basis van de instellingen in het dialoogvenster [cq:Page]/jcr:content@cq:conf eigenschap naar het absolute pad in de nieuwe locatie.
 3. Koppel de verouderde Pinterest Connect-Cloud Service los van de basis van de AEM Communities-site die is bijgewerkt om naar de nieuwe locatie te verwijzen.
Opmerkingen N.v.t.

Scoringconfiguraties

Vorige locatie /etc/community/scoring
Nieuwe locatie(s) /libs/settings/community/scoring
Herstructureringsrichtsnoeren

Om met nieuwe bewaarplaatsstructuur te richten, kan het schrapen regels in worden opgeslagen /apps/settings/ of /conf/.../settings

 1. Voor /apps/settings, zou dit als globale of standaardregels handelen die in SCM worden beheerd.

Contextbewuste configuraties maken in /conf/ door CRXDELite te gebruiken:

 1. Maak de configuraties in de gewenste /conf/.../settings locatie
 2. De site van de Gemeenschappen moet de cq:conf eigenschap ingesteld.
  1. Indien niet cq:conf is ingesteld, worden scoringregels rechtstreeks gelezen van het opgegeven pad voor eigenschap 'scoringRules' in het hoofdknooppunt van de site, bijvoorbeeld: /content/we-retail/us/en/community/jcr:content

Overbodig verwijderen: De bron verwijderen /etc/community/scoring

Opmerkingen N.v.t.

Configuraties voor sociale aanmelding in twitter

Vorige locatie /etc/cloudservices/twitterconnect
Nieuwe locatie(s)

/conf/global/settings/cloudconfigs/twitterconnect

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/twitterconnect

Herstructureringsrichtsnoeren

Alle nieuwe Twitter Cloud Configurations moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.
  1. Nieuwe Twitter Social Login Configurations handmatig opnieuw maken via de AEM-ontwerpinterface op Gereedschappen > Cloud Services > Configuratie van sociale aanmelding voor Twitter.
   or
  2. Kopieer nieuwe Twitter Cloud Configurations van vorige locatie naar de juiste nieuwe locatie, onder /conf/global or /conf/<tenant>.
 2. Als u de hoofdmap van de AEM Communities-site wilt bijwerken en wilt verwijzen naar de nieuwe configuratie voor sociale aanmelding van Twitter, stelt u de optie [cq:Page]/jcr:content@cq:conf eigenschap naar het absolute pad in de nieuwe locatie.
 3. Koppel de verouderde Twitter Connect-Cloud Service los van de basis van de AEM Communities-site die is bijgewerkt om naar de nieuwe locatie te verwijzen.
Opmerkingen N.v.t.

Dic

Vorige locatie /etc/community/templates
Nieuwe locatie(s) /libs/settings/community/templates
Herstructureringsrichtsnoeren

Adobe heeft een migratiehulpprogramma beschikbaar gesteld op:

https://github.com/Adobe-Marketing-Cloud/aem-communities-ugc-migration/tree/master/bundles/communities-template-migration

Opmerkingen De bestaande aangepaste sjablonen worden verplaatst naar /conf/global/settings/community/template/<groups/sites/functions>

Op deze pagina