Herstructurering van de opslagplaats voor AEM Communities in 6.5

Zoals beschreven op de bovenliggende Repository Reform in AEM 6.4-pagina, moeten klanten die een upgrade uitvoeren naar AEM 6.5 deze pagina gebruiken om de werkinspanning te beoordelen die gepaard gaat met wijzigingen in de opslagplaats die gevolgen hebben voor de AEM Communities-oplossing. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het AEM 6.5 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een toekomstige verbetering kunnen worden uitgesteld.

Met 6,5-upgrade

Voorafgaand aan toekomstige upgrade

Met 6.5-upgrade

E-mailmeldingssjablonen

Vorige locatie /etc/community/notifications
Nieuwe locatie(s) /libs/settings/community/notifications
Herstructureringsrichtsnoeren

Handmatige migratie is nodig als u naar een nieuw pad wilt gaan onder "/apps/settings". U kunt de Manager van de Configuratie van Granite gebruiken om de migratie uit te voeren.

U kunt de migratie uitvoeren door het bezit mergeList aan true op "/libs/settings/community/subscriptions"knoop te plaatsen en een nt:unstructured kindknoop toe te voegen.

Opmerkingen N.v.t.

Abonnementsconfiguraties

Vorige locatie /etc/community/subscriptions
Nieuwe locatie(s) /libs/settings/community/subscriptions
Herstructureringsrichtsnoeren

Handmatige migratie is nodig als u naar een nieuw pad wilt gaan onder "/apps/settings". U kunt de Manager van de Configuratie van Granite gebruiken om de migratie uit te voeren.

U kunt de migratie uitvoeren door het bezit mergeList aan true op "/libs/settings/community/subscriptions"knoop te plaatsen en een nt:unstructured kindknoop toe te voegen.

Opmerkingen N.v.t.

Watchwords-configuraties

Vorige locatie /etc/watchwords
Nieuwe locatie(s) /libs/community/watchwords
Herstructureringsrichtsnoeren Er is een uitgestelde migratietaak beschikbaar voor het opschonen van de Community Configurations.

De Taak beweegt controlewoorden van /etc/watchwords naar /conf/global/settings/community/watchwords.

Als de aangepaste watchwords in SCM worden opgeslagen, dan zouden zij aan /apps/settings/... moeten worden opgesteld en u moet ervoor zorgen dat er geen het bedekken /conf/global/settings/... configuratie is die belangrijkheid zou nemen.

De taak van de migratie verwijdert /etc plaatsen.

Opmerkingen N.v.t.

Vóór toekomstige upgrade

Badgingconfiguraties

Vorige locatie /etc/community/badging
Nieuwe locatie(s)

Badge-regels:

/libs/settings/community/badging

Badge-afbeeldingen:

Voor standaardafbeeldingen: /etc/community/badging/images are moved to /libs/community/badging/images

Voor aangepaste afbeeldingen: /content/community/badging/images

Herstructureringsrichtsnoeren

Handmatige migratie is vereist.

Als uw instantie de regels voor badging/scoring heeft aangepast, is er geen geautomatiseerde manier om alle regels onder een emmertje te plaatsen. De input van de klant vereist waarop conf emmer (globaal of specifiek) u voor uw plaats wilt gebruiken.

Er is geen interface beschikbaar voor het configureren van de badging en scoring voor een site.

Uitlijnen met nieuwe repository structuur:

 1. Maak een sitecontextemmertje met behulp van de Configuration Browser onder Tools
 2. Ga naar de hoofdmap van de site
 3. Stel cq:confproperty in op het emmerpad waar u al uw instellingen wilt opslaan. Hetzelfde kan worden ingesteld via de site Wizard Bewerken - Cloud config-invoer instellen.
 4. Verplaats relevante regels voor badging en scoring van /etc/community/* naar het sitecontextemmertje dat in de vorige stap is gemaakt.
 5. Pas de regels van het badging en het schrapen eigenschappen van Regels op plaatshroot aan om relatieve verwijzingen naar nieuwe regelplaatsen te hebben.
  1. Als de eigenschap voor cq:conf = /conf/we-retail bijvoorbeeld, badgingRules [] = community/badging/rules is als de regels nu naar dit nieuwe emmertje worden verplaatst.
 6. Pas op dezelfde manier de verwijzingen naar het schrapen van regels in een merkende regelknoop aan om een relatief pad te hebben.

Tot slot kunt u opschonen door de resource te verwijderen /etc/community/badging

Opmerkingen N.v.t.

Consoleontwerpen voor klassieke gemeenschappen

Vorige locatie /etc/designs/social/console
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/social/console

/apps/settings/wcm/designs/social/console

Herstructureringsrichtsnoeren N.v.t.
Opmerkingen N.v.t.

Facebook Social Login Configurations

Vorige locatie /etc/cloudservices/facebookconnect
Nieuwe locatie(s)

/conf/global/settings/cloudconfigs/facebookconnect

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/facebookconnect

Herstructureringsrichtsnoeren

Alle nieuwe Facebook Cloud Configurations moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.
  1. Maak handmatig nieuwe Facebook Social Login Configurations opnieuw via de AEM ontwerpinterface op Extra > Cloud Services > Configuratie van sociale aanmelding via Facebook.
   or
  2. Kopieer eventuele nieuwe Facebook Cloud Configurations van Vorige Locatie naar de juiste nieuwe locatie onder /conf/global or /conf/<tenant>.
 2. Werk een AEM Communities Site-hoofdmap bij om naar de nieuwe Facebook Social Login Configuration te verwijzen door de eigenschap [cq:Page]/jcr:content@cq:conf in te stellen op het absolute pad in de Nieuwe Locatie.
 3. Koppel de oudere Facebook Connect-Cloud Service los van alle hoofdmappen van de AEM Communities-site die zijn bijgewerkt om naar de nieuwe locatie te verwijzen.
Opmerkingen N.v.t.

Taalopties Configuraties

Vorige locatie /etc/social/config/languageOpts
Nieuwe locatie(s) /libs/social/translation/languageOpts
Herstructureringsrichtsnoeren N.v.t.
Opmerkingen N.v.t.

Pinterest Social Login Configurations

Vorige locatie /etc/cloudservices/pinterestconnect
Nieuwe locatie(s)

/conf/global/settings/cloudconfigs/pinterestconnect

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/pinterestconnect

Herstructureringsrichtsnoeren

Alle nieuwe Pinterest Cloud Configurations moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.
  1. Maak handmatig nieuwe Pinterest Social Login Configurations (Pinterest Social Login Configurations) via de AEM ontwerpinterface op Extra > Cloud Services > Pinterest Social Login Configuration.
   or
  2. Kopieer eventuele nieuwe Pinterest Cloud Configurations van Vorige locatie naar de juiste nieuwe locatie onder /conf/global or /conf/<tenant>.
 2. Werk om het even welke wortel van de Plaats van AEM Communities bij om de nieuwe Pinterest Sociale Login Configuratie door montages te verwijzen het [cq:Page]/jcr:content@cq:conf bezit aan de absolute weg in de Nieuwe Plaats.
 3. Koppel de verouderde Pinterest Connect-Cloud Service los van de hoofdmappen van de AEM Communities-site die zijn bijgewerkt om naar de nieuwe locatie te verwijzen.
Opmerkingen N.v.t.

Scoringconfiguraties

Vorige locatie /etc/community/scoring
Nieuwe locatie(s) /libs/settings/community/scoring
Herstructureringsrichtsnoeren

Om uit te lijnen met de nieuwe repository structuur, kunnen scoringregels worden opgeslagen in /apps/settings/ of /conf/.../settings

 1. Voor /apps/settings, zou dit als globale of standaardregels dienst doen die in SCM worden beheerd.

Creeer context-bewuste vormen in /conf/ door CRXDELite te gebruiken:

 1. Creeer vormen in de gewenste /conf/.../settings plaats
 2. Voor de site van een Gemeenschappen moet de eigenschap cq:conf ingesteld zijn.
  1. Als er geen cq:conf is ingesteld, worden de scoreregels rechtstreeks gelezen vanuit het opgegeven pad voor eigenschap 'scoringRules' op het hoofdknooppunt van de site, bijvoorbeeld: /content/we-retail/us/en/community/jcr:content

Overbodig verwijderen: De bron verwijderen /etc/community/scoring

Opmerkingen N.v.t.

Twitter Social Login Configurations

Vorige locatie /etc/cloudservices/twitterconnect
Nieuwe locatie(s)

/conf/global/settings/cloudconfigs/twitterconnect

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/twitterconnect

Herstructureringsrichtsnoeren

Alle nieuwe Twitter Cloud Configurations moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.
  1. Maak handmatig nieuwe Twitter Social Login Configurations opnieuw via de AEM ontwerpinterface op Extra > Cloud Services > Configuratie van Twitter Social Login.
   of
  2. Kopieer eventuele nieuwe Twitter Cloud Configurations van Vorige locatie naar de juiste nieuwe locatie onder /conf/global or /conf/<tenant>.
 2. Werk een AEM Communities-hoofdmap van de site bij om naar de nieuwe Twitter Social Login Configuration te verwijzen door de eigenschap [cq:Page]/jcr:content@cq:conf in te stellen op het absolute pad in de Nieuwe Locatie.
 3. Koppel de oudere Twitter Connect-Cloud Service los van de hoofdmappen van de AEM Communities-site die zijn bijgewerkt en die naar de nieuwe locatie verwijzen.
Opmerkingen N.v.t.

Diverse

Vorige locatie /etc/community/templates
Nieuwe locatie(s) /libs/settings/community/templates
Herstructureringsrichtsnoeren

Adobe heeft een migratiehulpprogramma beschikbaar gesteld op:

https://github.com/Adobe-Marketing-Cloud/aem-communities-ugc-migration/tree/master/bundles/communities-template-migration

Opmerkingen De bestaande aangepaste sjablonen worden verplaatst naar /conf/global/settings/community/template/<groups/sites/functions>

Op deze pagina