Herstructurering van activa Bewaarinstelling in AEM 6.5

Zoals beschreven op de bovenliggende Repository Reform in AEM 6.5-pagina, moeten klanten die een upgrade uitvoeren naar AEM 6.5 deze pagina gebruiken om de werkinspanning te beoordelen die gepaard gaat met wijzigingen in de opslagplaats die gevolgen hebben voor de AEM Assets-oplossing. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het AEM 6.5 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een toekomstige verbetering kunnen worden uitgesteld.

Met 6,5-upgrade

Voorafgaand aan toekomstige upgrade

Met 6.5-upgrade

Diverse

Vorige locatie /etc/dam/job
Nieuwe locatie(s) /var/dam/job
Herstructureringsrichtsnoeren

Als een aangepaste code afhankelijk is van deze locatie (dat wil zeggen: de code baseert zich uitdrukkelijk op dit weg) dan moet de code worden bijgewerkt om de nieuwe plaats te gebruiken alvorens te bevorderen; In het ideale geval worden Java-API's gebruikt wanneer deze beschikbaar zijn om afhankelijkheden van een specifiek pad in de JCR te verminderen.

Tijdelijke locatie om ZIP-bestand op te slaan zodat de client het kan downloaden. Er hoeft geen update te worden uitgevoerd omdat de client het element wil downloaden. Er wordt een bestand op de nieuwe locatie gegenereerd.

Opmerkingen N.v.t.

Vóór toekomstige upgrade

E-mailmeldingssjabloon voor element-/verzamelingsgebeurtenis

Vorige locatie /etc/notification/email/default
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/dam/notification

/apps/settings/dam/notification

Herstructureringsrichtsnoeren

Als de e-mailsjablonen door de klant zijn gewijzigd, voert u de volgende handelingen uit om deze uit te lijnen op de nieuwe repository structuur:

 1. De /libs/settings/dam/notification e-mailsjabloon moet worden gekopieerd van /etc/notification/email/default naar /apps/settings/notification/email/default
  1. Omdat de bestemming in /apps is zou deze verandering in SCM moeten worden voortgeduurd.
 2. De map verwijderen: /etc/dam/notification/email/default nadat de e-mailsjablonen daarin zijn verplaatst.
  1. Als de e-mailsjabloon niet is bijgewerkt onder /etc/notification/email/default, kan de map worden verwijderd omdat de oorspronkelijke e-mailsjabloon onder /libs/settings/notification/email/default als onderdeel van AEM 4-installatie bestaat.
Opmerkingen N.v.t.

Klassieke ontwerpen voor het delen van bedrijfsmiddelen

Vorige locatie /etc/designs/assetshare
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/wcm/designs/assetshare

/apps/settings/wcm/designs/assetshare

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven, voer de volgende acties uit om aan het recentste model te richten:

 1. Kopieer de ontwerpen van de Vorige Plaats aan de Nieuwe Plaats onder /apps.
 2. Converteer alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp naar een Client Library met allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie in de eigenschap cq:designPath bijwerken via AEM > DAM Admin > Pagina-eigenschappen delen van element > tabblad Geavanceerd > Ontwerpveld.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te gebruiken. Hiervoor moet de code voor pagina-implementatie worden bijgewerkt.
 5. Werk de regels van de Verzender bij om het dienen van de Bibliotheken van de Cliënt via /etc.clientlibs/ volmachtsservlet toe te staan.

Voor om het even welke Ontwerpen die niet in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden beheerd, beweeg geen authorable ontwerpen uit /etc.

Opmerkingen N.v.t.

E-mailmeldingssjabloon voor middelen downloaden

Vorige locatie /etc/dam/workflow/notification/email/downloadasset
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/dam/workflownotification/email/downloadasset

/apps/settings/dam/workflownotification/email/downloadasset

Herstructureringsrichtsnoeren

Als de e-mailsjablonen (downloadasset of transientworkflowcompleted) zijn gewijzigd, volgt u de onderstaande procedure om deze uit te lijnen op de nieuwe structuur:

 1. De bijgewerkte e-mailsjabloon moet worden gekopieerd van /etc/dam/workflow/notification/email/downloadasset naar /apps/settings/dam/workflow/notification/email/downloadasset
  1. Omdat de bestemming in /apps is zou deze verandering in SCM moeten worden voortgeduurd.
 2. De map verwijderen: /etc/dam/workflow/notification/email/downloadasset nadat de e-mailsjablonen in de sjablonen zijn verplaatst.
  1. Als de e-mailsjabloon niet is bijgewerkt onder /etc, kan de map worden verwijderd omdat de oorspronkelijke e-mailsjabloon onder /libs/settings/dam/workflownotification/email/downloadasset als onderdeel van AEM 6.4-installatie bestaat.
Opmerkingen Hoewel /conf/global/settings/dam/workflownotification/email/downloadasset technisch wordt gesteund voor raadpleging (neemt belangrijkheid vóór /apps via het gebruikelijke Sling CAConfig raadpleging, maar na /etc) het malplaatje in /conf/global/settings/dam/workflownotification/email/downloadasset zou kunnen worden geplaatst. Dit wordt echter niet aanbevolen omdat er geen runtime-interface is om het bewerken van de e-mailsjabloon te vergemakkelijken.

Voorbeeld-DRM-licenties

Vorige locatie /etc/dam/drm/licenses/
Nieuwe locatie(s) /libs/settings/dam/drm
Herstructureringsrichtsnoeren N.v.t.
Opmerkingen N.v.t.
Vorige locatie /etc/dam/adhocassetshare
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/dam/adhocassetshare

/apps/settings/dam/adhocassetshare

Herstructureringsrichtsnoeren

Als het e-mailmalplaatje door de klant werd gewijzigd, dan om zich aan de nieuwe bewaarplaatsstructuur te richten:

 1. De bijgewerkte e-mailsjabloon moet worden gekopieerd van /etc/dam/adhocassetshare naar /apps/settings/dam/adhocassetshare
  1. Omdat de bestemming in /apps is zou deze verandering in SCM moeten worden voortgeduurd.
 2. De map verwijderen: /etc/dam/adhocassetshare nadat de e-mailsjablonen daarin zijn verplaatst.
  1. Als de e-mailsjabloon niet is bijgewerkt onder /etc, kan de map worden verwijderd omdat de oorspronkelijke e-mailsjabloon onder /libs/settings/dam/adhocassetshare als onderdeel van AEM 6.4-installatie bestaat.
Opmerkingen Hoewel /conf/global/settings/dam/adhocassetshare technisch wordt gesteund voor raadpleging (het neemt belangrijkheid vóór /apps via het gebruikelijke Sling CAConfig raadpleging, maar na /etc), kan het malplaatje in /conf/global/settings/dam/adhocassetshare worden geplaatst. Dit wordt echter niet aanbevolen omdat er geen runtime-interface is om het bewerken van de e-mailsjabloon te vergemakkelijken

InDesign Workflowscripts

Vorige locatie /etc/dam/indesign/scripts
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/dam/indesign

/apps/settings/dam/indesign

Herstructureringsrichtsnoeren

Uitlijnen met de nieuwe repository structuur:

 1. Alle aangepaste of gewijzigde scripts kopiëren van /etc/dam/indesign/scripts naar /apps/settings/dam/indesign/scripts
  1. Alleen nieuwe of gewijzigde scripts als ongewijzigde scripts die door AEM worden aangeboden, zijn beschikbaar via /libs/settings in AEM 6.5
 2. Zoek alle workflowmodellen die gebruikmaken van de Media Extraction Process WF Step en
  1. Voor elke instantie van de Stap van het Werkschema, werk de wegen in config bij om uitdrukkelijk bij de juiste manuscripten onder /apps/settings/dam/indesign/scripts of /libs/settings/dam/indesign/scripts te richten zoals aangewezen.
 3. /etc/dam/indesign/scripts volledig verwijderen.
Opmerkingen Het wordt aanbevolen aangepaste scripts op te slaan onder /apps, omdat dat de locatie is waar code moet worden opgeslagen.

Configuraties voor videotransformatie

Vorige locatie /etc/dam/video
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/dam/video

/apps/settings/dam/video

Herstructureringsrichtsnoeren

Aanpassingen op projectniveau moeten worden geknipt en geplakt onder gelijkwaardige /apps- of /conf-paden, al naar gelang van toepassing.

Uitlijnen met de AEM 6.4-opslagruimtestructuur:

 1. Kopieer eventuele gewijzigde videoconfiguraties van /etc/dam/video naar /apps/settings/dam/video
 2. Verwijderen /etc/dam/video
Opmerkingen N.v.t.

Configuraties van voorinstellingen van viewer

Vorige locatie /etc/dam/presets/viewer
Nieuwe locatie(s)

/libs/settings/dam/dm/presets/viewer

/conf/global/settings/dam/dm/presets/viewer

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor de voorinstelling van de buitenste viewer is deze alleen beschikbaar op de nieuwe locatie.

Voor de voorinstelling Aangepaste viewer:

 • u zult een migratiescript moeten in werking stellen om de knoop van /etc aan /conf te bewegen. Het script bevindt zich in https://serveraddress:serverport/libs/settings/dam/dm/presets.migratedmcontent.json
 • of u kunt de configuratie bewerken en deze worden automatisch opgeslagen op de nieuwe locatie.

Merk op dat u hun copyURL/embed code niet moet aanpassen om aan /conf te richten. Het bestaande verzoek aan /etc zal aan de correcte inhoud van /conf worden opnieuw verpletterd.

Opmerkingen N.v.t.

Diverse

Vorige locatie

/etc/clientlibs/foundation/asseteditor

/etc/clientlibs/foundation/assetshare

/etc/clientlibs/foundation/assetinsights

Nieuwe locatie(s) /libs/dam/clientlibs
Herstructureringsrichtsnoeren

Pas verwijzingen naar punten naar de nieuwe bronnen onder /libs aan met behulp van het voorvoegsel van de proxy /etc.clientlibs/ toestaan.

Tot slot kunt u het bestand opschonen door de mappen voor de gemigreerde clientlibs te verwijderen /etc/clientlibs/foundation/

Opmerkingen N.v.t.

Op deze pagina