Körningslägen

Med körningslägen kan du trimma AEM för ett specifikt ändamål, till exempel författare eller publicera, testa, utveckla, intranät eller andra.

Du kan:

Alla inställningar och definitioner lagras i en databas och aktiveras genom att du anger Körningsläge.

Körningslägen för installation

Installationslägen (eller fasta körningslägen) används vid installationen och korrigeras sedan för instansens hela livstid. De kan inte ändras.

Installationslägena är färdiga:

 • author
 • publish
 • samplecontent
 • nosamplecontent

Det här är två par körningslägen som inte kan köras samtidigt. Du kan till exempel:

 • definiera antingen author eller publish, inte båda samtidigt

 • kombinera author med antingen samplecontent eller nosamplecontent (men inte båda)

FÖRSIKTIGHET

När du använder något av ovanstående körningslägen (författare, publicera, sampla innehåll, nosamplingsinnehåll), definierar det värde som används vid installationen körningsläget för hela livstiden av den installationen.

För dessa körningslägen inte ändra dem efter installationen.

Anpassade körningslägen

Du kan också skapa egna, anpassade körningslägen. Dessa kan kombineras för att omfatta scenarier som:

 • author + development

 • publish + test

 • publish + test + golive

 • publish + intranet

 • efter behov. . .

Du kan också välja anpassade körningslägen vid varje start.

Använda exempelinnehåll och nosamplingsinnehåll

Med dessa lägen kan du styra användningen av exempelinnehåll. Exempelinnehållet definieras innan snabbstarten byggs och kan innehålla paket, konfigurationer osv.:

 • The samplecontent det här innehållet installeras i körningsläget (standardläget).

 • The nosamplecontent exempelinnehållet installeras inte i det här läget.

Körningsläget nosampling-innehåll är utformat för produktionsinstallationer.

Definiera konfigurationsegenskaper för ett körningsläge

En samling värden för konfigurationsegenskaper, som används för ett visst körningsläge, kan sparas i databasen.

Körningsläget anges med ett suffix i mappnamnet. På så sätt kan du spara alla konfigurationer i en databas som. Till exempel:

 • config

  Gäller för alla körningslägen

 • config.author

  Används för redigeringsläge

 • config.publish

  Används för publiceringskörningsläge

 • config.<run-mode>

  Används för det tillämpliga körningsläget, till exempel config

Se OSGi-konfiguration i databasen om du vill ha mer information om hur du definierar enskilda konfigurationsnoder i dessa mappar och om hur du skapar konfigurationer för kombinationer av flera körningslägen.

OBSERVERA

För Körningslägen för installation (till exempel författare) Körningsläget kan inte ändras efter installationen. Ändringar av de enskilda konfigurationsegenskaperna börjar dock gälla efter omstart.

Definiera ytterligare paket som ska installeras för ett körningsläge

Ytterligare paket som ska installeras för ett visst körningsläge kan också anges. För dessa definitioner används installationsmappar för att lagra paketen. Återigen anges körningsläget med ett prefix:

 • install.author
 • install.publish

De här mapparna är av typen nt:folder och ska innehålla rätt paket.

Starta CQ med ett specifikt körningsläge

Om du har definierat konfigurationer för flera körningslägen måste du definiera vilka som ska användas vid start. Det finns flera metoder för att ange vilket körningsläge som ska användas. Upplösningsordningen är:

 1. systemegenskaper (
 2. 🔗
 3. 🔗
 4. Filnamnsidentifiering

När du använder en programserver kan du även definiera körningsläget i web.xml.

Använda filen sling.properties

The sling.properties filen kan användas för att definiera det körningsläge som krävs:

 1. Redigera konfigurationsfilen:

  <cq-installation-dir>/crx-quickstart/conf/sling.properties

 2. Lägg till följande egenskaper. Följande exempel är för författaren:

  sling.run.modes=author

Använda alternativet -r

Ett anpassat körningsläge kan aktiveras med -r när snabbstarten startas. Använd till exempel följande kommando för att starta en AEM med körningsläget inställt på dev. "

java -jar cq-56-p4545.jar -r dev

Använda en systemegenskap i startskriptet

En systemegenskap i startskriptet kan användas för att ange körningsläget.

 • Använd till exempel följande för att starta en instans som publiceringsinstans för produktion i USA:

  -Dsling.run.modes=publish,prod,us

Filnamnsidentifiering - byta namn på filen jar

Följande två installationskörningslägen kan aktiveras genom att man byter namn på installationsfilen före installationen:

 • publicera
 • författare

jar-filen måste ha samma namn:

cq5-<run-mode>-p<port-number>

Ange till exempel publish körningsläge genom att ge filen ett namn:

cq5-publish-p4503

Definiera körningsläget i web.xml (med Application Server)

När du använder en programserver kan du även konfigurera egenskapen:

sling.run.modes

i filen:

WEB-INF/web.xml

Det här är i AEM war filen och ska uppdateras före distributionen.

Se Installera AEM med en programserver för mer information.

På denna sida