Kortkommandon vid sidredigering

Senaste uppdatering: 2023-12-07

Olika kortkommandon finns i hela AEM. Vissa gäller när du redigerar sidor, andra för användning av konsoler.

OBSERVERA

The modifieringstangenter som krävs för AEM kortkommandon varierar beroende på operativsystem.

Redigera kortkommandon

Plats Genväg Beskrivning
Alla redigeringsfönsterlägen Ctrl-Shift-m Växla mellan Förhandsgranska och de markerade läge (till exempel Redigera, Layout och så vidare)
Redigera läge Ctrl-z Ångra senaste ändring
Ctrl-y Gör om senaste ändring
Ctrl-Click Markera flera stycken
Ctrl-c Kopiera markerade stycken
Ctrl-x Klipp ut markerade stycken (urklippta stycken försvinner inte i användargränssnittet förrän de klistras in)
Ctrl-v Klistra in stycken som tidigare klippts ut eller kopierats
Ctrl-Backspace Ta bort markerade stycken
Redigera läge - RTF-redigerare Ctrl-b Fet
Ctrl-I Kursiv
Ctrl-u Understruken
OBSERVERA

* När användaren börjar interagera med sidan i förhandsgranskningsläget visas Ctrl-Shift-m kortkommandot är inte längre tillgängligt. Användaren måste klicka på det övre redigeringsfältet eller gå tillbaka till redigeringsläget för genvägen för att bli tillgänglig igen.

Du kan även använda olika kortkommandon för skrivbordsanvändare när du använder konsoler.

OBSERVERA

Kortkommandon för redigeraren är alltid aktiva oavsett om konsolgenvägar har inaktiverats.

Operativspecifika modifieringstangenter

De modifieringstangenter som används för kortkommandon varierar beroende på vilket operativsystem klienten använder.

Windows och Linux macOS
Ctrl Command
Alt Option

På denna sida