ContextHub

Senaste uppdatering: 2023-11-07

ContextHub är ett ramverk för att lagra, ändra och presentera kontextdata. Med JavaScript API:t på klientsidan kan du komma åt data för att anpassa innehåll.

OBSERVERA

The Referensimplementering för Vi.butik implementerar ContextHub och kan fungera som referens när du integrerar ContextHub i ditt eget projekt.

FÖRSIKTIGHET

Sökvägen som innehåller exempelkonfigurationen för ContextHub som används av Referensimplementering för Vi.butik ( /libs/settings/cloudsettings/legacy) ska bara användas som referens när du skapar en egen konfiguration.

Använd inte i ett projekt som din egen ContextHub-konfiguration.

Persistence

ContextHub lagrar kontextdata på klienten. Med ContextHub JavaScript API kan du komma åt butiker för att skapa, uppdatera och ta bort data efter behov. Därför representerar ContextHub ett datalager på dina sidor.

Varje ContextHub-butik är en instans av en fördefinierad lagringstyp:

Segmentering

ContextHub innehåller en segmenteringsmotor som hanterar segment och fastställer vilka segment som matchas för den aktuella kontexten. Flera segment är definierade. Du kan använda JavaScript-API:t för att identifiera matchade segment.

Presentation

The ContextHub-verktygsfältet gör det möjligt för marknadsförare och författare att se och ändra butiksdata för att simulera användarupplevelsen när de skapar sidor. Verktygsfältet består av grupper med UI-moduler som ger åtkomst till ContextHub-butiker.

Varje ContextHub-gränssnittsmodul är en instans av en fördefinierad modultyp:

Utvecklare måste lägg till ContextHub-komponenten på sidan.

På denna sida