Testa innehållsfragment i webb.detaljhandel

Senaste uppdatering: 2023-10-25

Med innehållsfragment kan du skapa kanalneutralt innehåll tillsammans med (eventuellt kanalspecifika) variationer. Vi.butik (som är tillgängligt i en körklar instans av Adobe Experience Manager) innehåller fragmentet Arktisk surfning i Lofoten som ett grundläggande urval. Detta visar att:

Den fullständiga dokumentationen om hur du skapar, hanterar, använder och utvecklar innehållsfragment finns i:

OBSERVERA

Innehållsfragment och Upplevelsefragment har olika funktioner i AEM:

  • Innehållsfragment är redaktionellt innehåll, främst text, och relaterade bilder. De är rent innehåll, utan design och layout.
  • Upplevelsefragment är helt utformat för innehåll, ett fragment av en webbsida.

Upplevelsefragment kan innehålla innehåll i form av innehållsfragment, men inte tvärtom.

Var kan man hitta innehållsfragment i webb.butik

Det finns flera exempelinnehållsfragment i We.Retail; navigera via Resurser, Filer, Vi.butik, Engelska, Erfarenheter.

Dessa innehåller Arktisk surfning i Lofoten, ett fragment tillsammans med relaterade visuella resurser:

cf-4

Du kan markera och redigera Arktisk surfning i Lofoten fragment:

Här kan du redigera och hantera fragmentet med hjälp av flikarna (vänster sida):

cf-46

Där innehållsfragment används i webb.butik

För att illustrera skapa sidor med ett innehållsfragment det finns flera exempelsidor i, till exempel:

Till exempel Arktisk surfning i Lofoten Det finns referenser till innehållsfragment på sidan Platser:

cf-53

Ytterligare information

Mer information finns i:

På denna sida