Uw interface selecteren

Hoewel de aanraking-toegelaten UI nu de standaardUI is en eigenschappariteit bijna met het beleid en het uitgeven van plaatsen is bereikt, kunnen er tijden zijn wanneer de gebruiker op klassieke UI wil schakelen. Hiervoor zijn verschillende opties beschikbaar.

OPMERKING

Voor details over de status van eigenschappariteit met klassieke UI, zie Aanraakeigenschappen pariteit UI document.

Er zijn verschillende locaties waar u kunt definiëren welke interface moet worden gebruikt:

LET OP

Diverse opties voor het schakelen naar klassieke UI zijn niet onmiddellijk beschikbaar uit-van-de-doos, zij moeten specifiek voor uw instantie worden gevormd.

Zie Toegang tot klassieke UI inschakelen voor meer informatie.

OPMERKING

Instanties die zijn bijgewerkt vanaf een vorige versie behouden de klassieke interface voor het ontwerpen van pagina's.

Na upgrade wordt het ontwerpen van pagina's niet automatisch overgeschakeld op de interface met aanraakbediening, maar u kunt dit configureren met de OSGi-configuratie van de WCM Authoring UI Mode Service ( AuthoringUIMode service). Zie UI-overschrijvingen voor de Editor.

Standaardinterface configureren voor uw instantie

Een systeembeheerder kan UI vormen die bij opstarten en login door Toewijzing van de Wortel te gebruiken wordt gezien.

Dit kan door gebruikersgebreken of zittingsmontages worden met voeten getreden.

Klassieke UI-authoring instellen voor uw account

Elke gebruiker kan tot zijn/haar gebruikersvoorkeur toegang hebben om te bepalen als hij/zij klassieke UI voor paginaontwerp (in plaats van het gebrek UI) wenst te gebruiken.

Dit kan door zittingsmontages worden met voeten getreden.

Overschakelen naar klassieke UI voor de Huidige Zitting

Als gebruikers de interface met aanraakbediening gebruiken, kunnen ze terugkeren naar de klassieke interface (alleen bureaublad). Er zijn verscheidene methodes om op klassieke UI voor de huidige zitting over te schakelen:

 • Navigatiekoppelingen

  LET OP

  Deze optie voor het schakelen naar klassieke UI is niet onmiddellijk beschikbaar uit-van-de-doos, moet het specifiek voor uw instantie worden gevormd.

  Zie Toegang tot klassieke UI inschakelen voor meer informatie.

  Als dit wordt toegelaten, wanneer u muis over een toepasselijke console, een pictogram (symbool van een monitor) verschijnt, zal het tikken van/het klikken dit de aangewezen plaats in klassieke UI openen.

  Bijvoorbeeld, de verbindingen van Sites aan plaatadmin:

  syui-01

 • URL

  De klassieke UI kan worden betreden gebruikend URL voor het welkomstscherm bij welcome.html. Bijvoorbeeld:

  https://localhost:4502/welcome.html

  OPMERKING

  De interface met aanraakbediening is toegankelijk via sites.html. Bijvoorbeeld:

  https://localhost:4502/sites.html

Overschakelen naar klassieke interface bij het bewerken van een pagina

LET OP

Deze optie voor het schakelen naar klassieke UI is niet onmiddellijk beschikbaar uit-van-de-doos, moet het specifiek voor uw instantie worden gevormd.

Zie Toegang tot klassieke UI inschakelen voor meer informatie.

Indien ingeschakeld is Open de klassieke UI beschikbaar in het dialoogvenster Paginagegevens:

syui-02

UI-overschrijvingen voor de Editor

De instellingen die door een gebruiker of systeembeheerder zijn gedefinieerd, kunnen door het systeem worden overschreven bij het ontwerpen van pagina's.

 • Bij het ontwerpen van pagina's:

  • Het gebruik van de klassieke editor wordt geforceerd wanneer de pagina wordt geopend met cf# in de URL. Bijvoorbeeld:

   https://localhost:4502/cf#/content/geometrixx/en/products/triangle.html

  • Het gebruik van de aanraakeditor wordt geforceerd wanneer u /editor.html in de URL gebruikt of wanneer u een aanraakapparaat gebruikt. Bijvoorbeeld:

   https://localhost:4502/editor.html/content/geometrixx/en/products/triangle.html

 • Elke forcering is tijdelijk en is alleen geldig voor de browsersessie

  • Een cookieset wordt ingesteld afhankelijk van het feit of touch-enabled ( editor.html) of classic ( cf#) wordt gebruikt.
 • Bij het openen van pagina's via siteadmin wordt gecontroleerd of:

  • Het cookie
  • Een gebruikersvoorkeur
  • Als geen van beide bestaan, zal het aan de definities in OSGi configuratie van WCM Authoring UI Mode Service ( AuthoringUIMode dienst) in gebreke blijven.
OPMERKING

Als een gebruiker reeds een voorkeur voor pagina creatie heeft bepaald, zal dat niet worden met voeten getreden door het bezit te veranderen OSGi.

LET OP

Vanwege het gebruik van cookies, zoals hierboven beschreven, wordt het niet aanbevolen om:

 • Handmatig de URL bewerken - Een niet-standaard URL kan leiden tot een onbekende situatie en een gebrek aan functionaliteit.
 • Beide editors tegelijk openen, bijvoorbeeld in afzonderlijke vensters.

Op deze pagina