Toegang tot klassieke gebruikersinterface inschakelen enabling-access-to-classic-ui

Als de functionaliteit met aanraakbediening op veel gebieden van de AEM op gelijke voet komt te staan met de klassieke interface en deze overschrijdt, is de toegang tot de klassieke interface via de interface met aanraakbediening nu standaard uitgeschakeld. Op de volgende pagina's wordt uitgelegd hoe u deze toegang indien nodig opnieuw kunt inschakelen.

NOTE
Voor details op het statuut van eigenschappariteit met klassieke UI, zie het 🔗 document van de Pariteit van de Eigenschap van 0} Aanraakinterface.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2