Använd översättningsmolntjänster på mappar

Adobe Experience Manager Med kan du använda molnbaserade översättningstjänster från den översättningsleverantör som du väljer för att se till att dina resurser översätts baserat på dina behov.

Du kan använda översättningsmolntjänsten direkt i resursmappen så att den kan användas under översättningsarbetsflöden.

Använda översättningstjänster

Genom att använda översättningsmolntjänster direkt i resursmappen behöver du inte konfigurera översättningstjänster när du skapar eller uppdaterar översättningsarbetsflöden.

 1. I Assets-användargränssnittet väljer du den mapp som du vill använda översättningstjänster på.

 2. Klicka på Properties i verktygsfältet för att visa sidan Folder Properties.

  chlimage_1-215

 3. Navigera till fliken Cloud Services.

 4. I listan Cloud Service Configurations väljer du önskad översättningsleverantör. Om du till exempel vill använda översättningstjänster från Microsoft väljer du Microsoft Translator.

  chlimage_1-216

 5. Välj koppling för översättningsprovidern.

  chlimage_1-217

 6. Klicka på Save i verktygsfältet och klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan. Översättningstjänsten tillämpas på mappen.

Använd anpassad översättningskoppling

Du kan använda en anpassad koppling för de översättningstjänster som du vill använda i översättningsarbetsflöden. Om du vill använda en anpassad koppling måste du först installera kopplingen från pakethanteraren. Konfigurera sedan kopplingen från Cloud Services-konsolen. När du har konfigurerat kopplingen är den tillgänglig i listan över kopplingar på fliken Cloud Services som beskrivs i Använda översättningstjänsterna. När du har använt den anpassade kopplingen och kört översättningsarbetsflödena visas kopplingsinformationen under rubrikerna Provider och Method i rutan Translation Summary för översättningsprojektet.

 1. Installera kopplingen från Package Manager.

 2. Klicka på logotypen Experience Manager och navigera till Tools > Deployment > Cloud Services.

 3. Leta upp den koppling du installerade under Third Party Services på sidan Cloud Services.

  chlimage_1-218

 4. Klicka på länken Configure now för att öppna dialogrutan Create Configuration.

  chlimage_1-219

 5. Ange en titel och ett namn för kopplingen och klicka sedan på Create. Den anpassade kopplingen finns i listan över kopplingar på fliken Cloud Services som beskrivs i steg 5 i Använda översättningstjänsterna.

 6. Kör ett översättningsarbetsflöde som beskrivs i Skapa översättningsprojekt när du har använt den anpassade kopplingen. Kontrollera informationen om kopplingen i rutan Translation Summary för översättningsprojektets på konsolen Projects.

  chlimage_1-220

På denna sida