Verwante activa

Laatste update: 2023-11-07
 • Gemaakt voor:
 • User

Adobe Experience Manager Assets Hiermee kunt u elementen handmatig koppelen op basis van de behoeften van uw organisatie met behulp van de functie voor gerelateerde elementen. U kunt bijvoorbeeld een licentiebestand koppelen aan een element of aan een afbeelding/video over een vergelijkbaar onderwerp. U kunt elementen die bepaalde algemene kenmerken delen, aan elkaar koppelen. U kunt de eigenschap ook gebruiken om bron/afgeleide verhoudingen tussen activa tot stand te brengen. Als u bijvoorbeeld een PDF-bestand hebt dat is gegenereerd vanuit een INDD-bestand, kunt u het PDF-bestand koppelen aan het INDD-bronbestand.

Met deze functie kunt u een PDF- of JPG-bestand met een lage resolutie delen met leveranciers of instanties en het INDD-bestand met een hoge resolutie alleen op verzoek beschikbaar maken.

OPMERKING

Alleen gebruikers met bewerkingsmachtigingen voor elementen kunnen de elementen releren en de relatie tussen de elementen verbreken.

Relatieve elementen

 1. Van de Experience Manager interface, open Properties pagina voor een element dat u wilt koppelen.

  de eigenschappenpagina van een element openen om het element te koppelen

  Afbeelding: Assets Properties pagina voor het koppelen van elementen.

  U kunt ook het element selecteren in de lijstweergave.

  chlimage_1-273

  U kunt het element ook selecteren in een verzameling.

  chlimage_1-274

 2. Als u een ander element wilt koppelen aan het geselecteerde element, klikt u op Relate gerelateerde activa op de werkbalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Source in de lijst.
  • Als u een afgeleid bestand wilt koppelen, selecteert u Derived in de lijst.
  • Als u een relatie in twee richtingen wilt maken tussen de elementen, selecteert u Others in de lijst.
 4. Van de Select Asset , navigeert u naar de locatie van het element dat u wilt koppelen en selecteert u het.

  chlimage_1-277

 5. Klik op Confirm.

 6. Klikken OK het dialoogvenster sluiten. Afhankelijk van uw keuze voor relatie in stap 3 wordt het gerelateerde actief vermeld onder een geschikte categorie in de categorie Related sectie. Als het element dat u hebt verwant bijvoorbeeld het bronbestand voor het huidige element is, wordt het onder Source.

  chlimage_1-278

 7. Als u een element niet wilt koppelen, klikt u op Unrelate ongekoppelde elementen op de werkbalk.

 8. Selecteer de elementen die u niet wilt koppelen in het menu Remove Relations en klikken Unrelate.

  chlimage_1-280

 9. Klikken OK het dialoogvenster sluiten. De activa waarvoor u betrekkingen schrapte worden geschrapt van de lijst van verwante activa onder Related sectie.

Het maken van bron-/afgeleide relaties tussen elementen met behulp van de functie voor gerelateerde elementen is ook handig in vertaalworkflows. Wanneer u een vertaalworkflow uitvoert op een afgeleid middel, Experience Manager Assets haalt automatisch om het even welk middel op dat het brondossier verwijzingen en omvat het voor vertaling. Op deze manier wordt het element waarnaar door het bronelement wordt verwezen, samen met de bron en afgeleide elementen omgezet. Neem bijvoorbeeld een scenario waarin uw Engelse taalkopie een afgeleid element en het bronbestand van dat element bevat, zoals wordt weergegeven.

chlimage_1-281

Als het bronbestand verwant is aan een ander element, Experience Manager Assets Hiermee wordt het element waarnaar wordt verwezen opgehaald en opgenomen voor vertaling.

De pagina met eigenschappen van elementen bevat het bronbestand van het verwante element dat moet worden opgenomen voor vertaling

Afbeelding: Bronelement van de gerelateerde elementen die moeten worden opgenomen voor vertaling.

 1. Vertaal de elementen in de bronmap naar een doeltaal door de stappen in Een vertaalproject maken. In dit geval vertaalt u uw middelen bijvoorbeeld naar het Frans.

 2. Van de Projects pagina, opent u de vertaalmap.

 3. Klik op de projecttegel om de detailpagina te openen.

  chlimage_1-284

 4. Klik op de ovalen onder de Vertaal-taakkaart om de vertaalstatus weer te geven.

  chlimage_1-285

 5. Selecteer het element en klik op Reveal in Assets op de werkbalk om de vertaalstatus voor het element weer te geven.

  chlimage_1-286

 6. Klik op het bronelement om te controleren of de aan de bron gerelateerde elementen zijn omgezet.

 7. Selecteer het element dat verwant is aan de bron en klik op Reveal in Assets. Het vertaalde gerelateerde element wordt weergegeven.

Op deze pagina