Videoassets beheren

Versie Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service Klik hier
AEM 6,5 Dit artikel
AEM 6,4 Klik hier

De video-indeling is een essentieel onderdeel van digitale middelen van een organisatie. Adobe Experience Manager biedt geavanceerde aanbiedingen en functies om de volledige levenscyclus van uw video-elementen te beheren nadat deze zijn gemaakt.

Leer hoe u de video-elementen beheert en bewerkt in Adobe Experience Manager Assets. Videocodering en -transcodering, bijvoorbeeld MPEG-transcodering, is mogelijk met Dynamic Media integratie.

Video-elementen uploaden en voorvertonen

Adobe Experience Manager Assets Hiermee genereert u voorvertoningen voor video-elementen met de extensie MP4. Als de indeling van het element niet MP4 is, installeert u het MPEG-pakket om een voorvertoning te genereren. MPEG maakt video-uitvoeringen van het type OGG en MP4. U kunt een voorvertoning van de vertoningen weergeven in het dialoogvenster Assets gebruikersinterface.

 1. Navigeer in de map met digitale elementen of in de submappen naar de locatie waar u digitale elementen wilt toevoegen.

 2. Als u het element wilt uploaden, klikt u op Create op de werkbalk en kiest u Files. U kunt ook een bestand naar de gebruikersinterface slepen. Zie elementen uploaden voor meer informatie.

 3. Als u een voorvertoning van een video wilt weergeven in de kaartweergave, klikt u op de knop Play afspeeloptie op het video-element. U kunt video alleen in de kaartweergave pauzeren of afspelen. De Play en Pause zijn niet beschikbaar in de lijstweergave.

 4. Klik op Edit op de kaart. De video wordt afgespeeld in de native videospeler van de browser. U kunt de video afspelen, pauzeren, het volume bepalen en op het volledige scherm in- of uitzoomen.

  Besturingselementen voor het afspelen van video

Configuratie voor het uploaden van middelen die groter zijn dan 2 GB

Standaard, Assets Hiermee kunt u geen elementen uploaden die groter zijn dan 2 GB vanwege een maximale bestandsgrootte. Nochtans, kunt u deze grens overschrijven door in CRXDE Lite te gaan en een knoop onder te creëren /apps directory. Het knooppunt moet dezelfde knooppuntnaam, directorystructuur en vergelijkbare knooppunteigenschappen van volgorde hebben.

Naast Assets configuratie, verander de volgende configuraties om grote activa te uploaden:

OPMERKING

De Experience Manager Voor de klassieke gebruikersinterface geldt geen beperking voor de bestandsgrootte van 2 GB. Bovendien wordt de end-to-end workflow voor grote video niet volledig ondersteund.

Voer de volgende stappen uit in het dialoogvenster /apps directory.

 1. In Experience Manager, klikt u op Tools > General > CRXDE Lite.

 2. Navigeer in CRXDE Lite naar /libs/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload. Klik op de knop >>.

 3. Klik in de werkbalk op de knop Overlay Node. U kunt ook Overlay Node selecteren in het contextmenu.

 4. In de Overlay Node dialoogvenster, klikt u op OK.

  Overlay-knooppunt

 5. Vernieuw de browser. Het overlayknooppunt /apps/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload is geselecteerd.

 6. In de Properties voert u de gewenste waarde in bytes in om de maximale grootte tot de gewenste grootte te verhogen. Als u bijvoorbeeld de maximale grootte wilt verhogen tot 30 GB, voert u 32212254720 waarde.

 7. Klik Save All op de werkbalk.

 8. In Experience Manager, klikt u op Tools > Operations > Web Console.

 9. Op de Adobe Experience Manager Web Console Bundles pagina, onder de kolom Naam van de lijst, bepaal de plaats, en klik Adobe Granite Workflow External Process Job Handler.

 10. Op de Adobe Granite Workflow External Process Job Handler pagina, stel de seconden voor beide in Default Timeout en Max Timeout velden naar 18000 (vijf uur). Klik op Save.

 11. In Experience Manager, klikt u op Tools > Workflow > Models.

 12. Selecteer op de pagina Workflowmodellen Dynamic Media Encode Video en klik vervolgens op Edit.

 13. Dubbelklik op de pagina met workflows op de knop Dynamic Media Video Service Process component.

 14. Vouw in het dialoogvenster Step Properties onder het tabblad Common Geavanceerde instellingen uit.

 15. In de Timeout veld, geef een waarde op van 18000en klik vervolgens op OK om terug te keren naar de Dynamic Media Encode Video workflowpagina.

 16. Boven aan de pagina, onder de Dynamic Media Encode Video paginatitel, klik Save.

Video-elementen publiceren

Na publicatie kunt u de video-elementen in een webpagina opnemen als een URL of de elementen rechtstreeks insluiten. Zie voor meer informatie Dynamic Media-middelen publiceren.

Video-elementen notities aanbrengen

 1. Van de Assets console, selecteren Edit op de elementenkaart om de pagina met elementdetails weer te geven.

 2. Als u de video wilt afspelen, klikt u op Preview.

 3. Klik op Annotate. Er wordt een aantekening toegevoegd op het specifieke tijdstip (frame) in de video. Wanneer u notities maakt, kunt u op het canvas tekenen en een opmerking bij de tekening opnemen. Opmerkingen worden automatisch opgeslagen. Als u de wizard Annotatie wilt afsluiten, klikt u op Close.

  Tekenen en notities aanbrengen in een videoframe

 4. Zoek naar een specifiek punt in de video, geef de tijd in seconden op in het veld voor tekst en klik op Springen. Als u bijvoorbeeld de eerste 20 seconden van de video wilt overslaan, voert u 20 in het tekstveld in.

  Hiermee wordt naar een tijd in een video gezocht om met opgegeven seconden over te slaan

 5. Klik op een annotatie om deze in de tijdlijn weer te geven. Als u de annotatie uit de tijdlijn wilt verwijderen, klikt u op Delete.

  Annotaties en de details in de tijdlijn weergeven

Op deze pagina