Aktivera identifiering av dubblettresurser

Om du försöker överföra en resurs som finns i Adobe Experience Manager Assets identifierar funktionen för dubblettidentifiering den som dubblett. Dubblettidentifiering är inaktiverat som standard. Så här aktiverar du funktionen:

  1. Öppna konfigurationssidan för Experience Manager-webbkonsolen genom att gå till https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.

  2. Redigera konfigurationen för servleten Day CQ DAM Create Asset.

  3. Välj alternativet detect duplicate och klicka på Save.

    Välj alternativet Identifiera dubblett i serverleten

    Bild: Välj alternativet Identifiera dubbletter i serverleten.

Funktionen för att identifiera dubbletter är nu aktiverad i Assets. När en användare försöker överföra en resurs som finns i Experience Manager, söker systemet efter en konflikt och anger den. Resurserna identifieras med SHA-1-hash som lagras på jcr:content/metadata/dam:sha1, vilket innebär att duplicerade resurser identifieras oavsett filnamn.

På denna sida