Installera Workfront for Experience Manager enhanced connector

Senaste uppdatering: 2023-07-10
 • Skapat för:
 • Admin
Version Artikellänk
AEM as a Cloud Service Klicka här
AEM 6.5 Den här artikeln

En användare med administratörsåtkomst i Adobe Experience Manager installerar den utökade anslutningen. Innan du installerar bör du granska plattformsstödet och andra krav för kopplingen.

VIKTIGT
 • Adobe kräver installation och konfiguration av Adobe Workfront for Experience Manager enhanced connector endast via certifierade partners eller Adobe Professional Services. Om den distribueras och konfigureras utan en certifierad partner eller Adobe Professional Services, stöds den inte av Adobe.

 • Adobe kan släppa uppdateringar av Adobe Workfront och Adobe Experience Manager som gör denna koppling redundant, Om detta inträffar kan kunderna behöva gå över från att använda denna koppling.

 • Adobe har stöd för utökade anslutningsversioner 1.7.4 och senare. Tidigare förhandsversioner och anpassade versioner stöds inte. Om du vill kontrollera den utökade anslutningsversionen går du till digital.hoodoo grupp tillgänglig i den vänstra rutan i Pakethanteraren.

 • Se Partnercertifieringsprov för Workfront för Experience Manager Assets förbättrad anslutning. Mer information om provet finns i Provguide.

Så här installerar du kopplingen:

 1. Hämta anslutningen från Software Distribution link.

 2. Konfigurera brandväggen.

 3. Tillåt HTTP-huvuden med namnet på Dispatcher authorization, usernameoch apikey. Tillåt GET, POSToch PUT förfrågningar till /bin/workfront-tools.

 4. Kontrollera att följande sökvägar inte finns i Experience Manager databas:

  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/schemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/folderschemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/content/foldermetadataschemaeditor
  • /apps/dam/cfm/models/editor/components/datatypeproperties
  • /apps/settings/dam/cfm/models/formbuilderconfig
 5. Installera paketet med Package Manager. Mer information om hur du installerar paket finns i Pakethanterarens dokumentation.

 6. Skapa wf-workfront-users in Experience Manager Användargrupp och tilldela behörighet jcr:all till /content/dam.

En systemanvändare workfront-tools skapas automatiskt och de behörigheter som krävs hanteras automatiskt. Alla användare från Workfront som använder kopplingen läggs automatiskt till som en del av den här gruppen.

Konfigurera anslutningen mellan Experience Manager och Workfront

Så här skapar du en anslutning till Workfront:

 1. I Experience Manager väljer du Tools > Cloud Services > Workfront Tools Configuration.

 2. Välj workfront-tools i den vänstra panelen och väljer Create i det övre högra hörnet på sidan.

 3. I Workfront Connection kan du ange den information du behöver Workfront driftsättning och välj Connect to Workfront alternativ. När anslutningen är klar Workfront anpassad integration av dokument skapas automatiskt i Workfront miljö.

  Anslut Experience Manager och Workfront

 4. Om du vill verifiera anslutningen öppnar du den i Workfront och verifiera att API-nyckeln är densamma och att anslutningen är Enabled. Om du vill göra det väljer du Setup > Documents > Custom Integrations in Workfront.

Uppdatera Workfront for Experience Manager enhanced connector

Med Experience Manager Assets kan du uppdatera Workfront for Experience Manager enhanced connector från en tidigare version till den senaste versionen.

Så här uppdaterar du Workfront for Experience Manager enhanced connector till den senaste versionen:

 1. Hämta den senaste versionen av den förbättrade anslutningen från Software Distribution link.
 2. Installera paketet med Package Manager. Mer information om hur du installerar paket finns i Pakethanterarens dokumentation.

På denna sida