Videoprofiler

Dynamic Media har redan en fördefinierad adaptiv videokodningsprofil. Inställningarna i den här färdiga profilen är optimerade för att ge kunderna bästa möjliga visningsupplevelse. När du kodar dina primära källvideofilmer med den adaptiva videokodningsprofilen justeras videospelaren automatiskt i videoströmmens kvalitet under uppspelningen baserat på internetanslutningshastigheten hos dina kunder. Den här funktionen kallas för adaptiv strömning.

Följande är andra faktorer som avgör kvaliteten på videoklipp:

 • Upplösning för den överförda primära källvideon

  Om MP4-videon spelades in med en lägre upplösning, till exempel 240p eller 360p, kan den inte direktuppspelas i HD.

 • Videospelarens storlek

  Som standard är "Bredd" i profilen Adaptiv videokodning inställd på "Auto". Under uppspelningen används återigen den bästa kvaliteten baserat på spelarens storlek.

Se Bästa praxis för videokodning.

Se även Bästa metoder för att ordna dina digitala resurser så att du kan använda Bearbeta profiler.

OBSERVERA

Om du vill generera videons metadata och tillhörande videobildminiatyrer måste själva videon gå igenom kodningsprocessen i Dynamic Media. I Adobe Experience Manager kodar arbetsflödet Dynamic Media Encode Video video om du har aktiverat Dynamic Media och konfigurerat videolmolntjänster. Det här arbetsflödet innehåller information om arbetsflödets processhistorik och fel. Se Övervaka videokodning och YouTube publiceringsförlopp. Om du har aktiverat Dynamic Media och konfigurerat videolmolntjänster börjar arbetsflödet Dynamic Media Encode Video automatiskt gälla när du överför en video. (Om du inte använder Dynamic Media börjar arbetsflödet DAM Update Asset gälla.)

Metadata är användbara när du söker efter resurser. Miniatyrbilderna är statiska videobilder som genereras under kodningen. De krävs av Experience Manager-systemet och används i användargränssnittet för att hjälpa dig att visuellt identifiera videofilmer i kortvyn, sökresultatvyn och resurslista. Du kan se de genererade miniatyrbilderna när du väljer ikonen Återgivningar (färgpaletten) för en kodad video.

När du har skapat videoprofilen kan du använda den på en eller flera mappar. Se Använd en videoprofil på mappar.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurera resursbearbetning.

Se även Profiler för bearbetning av metadata, bilder och video.

Förinställningar för adaptiv videokodning

I följande tabell visas kodningsprofiler med bästa praxis för adaptiv videoströmning till mobiler, surfplattor och stationära datorer. Du kan använda de här förinställningarna för video med alla proportioner.

Videoformatkodek Videostorlek - bredd (px) Videostorlek - höjd (px) Behåll proportioner? Videobithastighet (kbit/s) Bildrutefrekvens för video (fps) Ljudkodek Ljudbithastighet (kbit/s)

MP4 H.264 (mp4)

autom. 360 Ja 730 30 Dolby HE-AAC 128

MP4 H.264 (mp4)

autom. 540 Ja 2000
30 Dolby HE-AAC 128

MP4 H.264 (mp4)

autom. 720
Ja 3000
30 Dolby HE-AAC 128

Använda smart beskärning i videoprofiler

Smart beskärning för video - en valfri funktion i videoprofiler - är ett verktyg som utnyttjar intelligensen i Adobe Sensei. Fokalpunkten identifieras och beskärs automatiskt i alla adaptiva videoklipp och progressiva videoklipp som du har överfört, oavsett storlek.

De videoformat som stöds för smart beskärning är MP4, MKV, MOV, AVI, FLV och WMV.

Den största videofilstorleken som stöds för smart beskärning är följande kriterier:

 • Varaktighet på fem minuter.
 • 30 bildrutor per sekund (FPS).
 • 300 MB filstorlek.

Adobe Sensei är begränsat till 9 000 bildrutor. Fem minuter vid 30 bildrutor/s. Om videon har en högre bildrutefrekvens minskar den maximala videouppspelningstiden. Exempelvis måste en 60 bildrutevideo vara två och en halv minut lång för att kunna hanteras av Adobe Sensei och smart beskärning.

Smart Crop for Video

VIKTIGT

För att smart beskärning av video ska fungera måste du inkludera en eller flera förinställningar för videokodning i videoprofilen.

Om du vill använda smart beskärning för video skapar du en adaptiv eller progressiv videokodningsprofil. Som en del av din profil använder du verktyget Smart Crop Ratio för att välja fördefinierade proportioner. När du har definierat dina förinställningar för videokodning kan du till exempel lägga till en"Mobile Landscape"-definition med proportionerna 16x9 och en"Mobile Portrait"-definition med proportionerna 9x16. Andra proportioner eller beskärningsproportioner som du kan välja mellan är 1x1, 4x3 och 4x5.

Redigera en videokodningsprofil med smart beskärning

Du kan växla videomaterifiens smarta beskärning till antingen på eller av med skjutreglaget längst till höger om Smart Crop Ratio i användargränssnittet.

När du har skapat och sparat videoprofilen kan du använda den på de mappar du vill använda.

Se Använd videoprofiler på specifika mappar eller Använd en videoprofil globalt.

Se även Smart beskärning för bilder.

Skapa en videoprofil för adaptiv strömning

Dynamic Media har redan en fördefinierad Adaptive Video Encoding-profil - en grupp inställningar för videoöverföring för MP4 H.264 - som är optimerade för bästa möjliga visningsupplevelse. Du kan använda den här profilen när du överför videoklipp.

Om den här fördefinierade profilen inte uppfyller dina behov kan du välja att skapa en egen adaptiv videokodningsprofil. När du använder inställningen Encode for adaptive streaming - som en god praxis - valideras alla kodningsförinställningar som du lägger till i profilen så att alla videoklipp har samma proportioner. Dessutom hanteras de kodade videoklippen som en uppsättning med flera bithastigheter för direktuppspelning.

När du skapar videokodningsprofilen bör du tänka på att de flesta kodningsalternativen är förifyllda med rekommenderade standardinställningar. Om du väljer ett annat värde än det rekommenderade kan det emellertid ge sämre videokvalitet vid uppspelning och andra prestandaproblem.

För alla kodningsförinställningar för MP4 H.264-video i profilen valideras följande värden för att säkerställa att de är desamma i alla enskilda kodningsförinställningar i profilen, vilket gör adaptiv strömning möjlig:

 • Videoformatkodek - MP4 H.264 (.mp4)
 • Ljudkodek
 • Bithastighet för ljud
 • Behåll proportioner
 • Kodning i två omgångar
 • Konstant bithastighet
 • H264-profil
 • Samplingsfrekvens för ljud

Om värdena inte är desamma kan du fortsätta skapa profilen som den är. Anpassad direktuppspelning är dock inte möjlig. I stället får användarna direktuppspelning med en bithastighet. Vi rekommenderar att du redigerar kodningsinställningarna så att samma värden används för de enskilda kodningsförinställningarna i profilen. (Videoprofilen/förinställningsredigeraren tillämpar paritet för de adaptiva videokodningsinställningarna om Encode for adaptive streaming är aktiverat.)

Se även Skapa en videokodningsprofil för progressiv direktuppspelning.

Se även Bästa tillvägagångssätt för videokodning.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurera resursbearbetning.

Om du vill skapa en videoprofil för adaptiv direktuppspelning,

 1. Markera Experience Manager-logotypen och gå till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Välj Create om du vill lägga till en videoprofil.

 3. Ange ett namn och en beskrivning för profilen.

 4. Välj Add Video Encoding Preset på sidan Skapa/redigera förinställningar för videokodning.

 5. Ange alternativen för video och ljud på fliken Basic.
  Välj informationsikonen bredvid varje alternativ för ytterligare beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserat på den valda videoformatskoden.

 6. Kontrollera att Keep aspect ratio är markerat under rubriken Videostorlek.

 7. Ställ in videobildrutans upplösning i pixlar. Använd värdet Auto för att automatiskt skala så att det matchar källproportionerna (bredd/höjd). Exempel: Auto x 480 eller 640 x Auto.

 8. Gör något av följande:

  • I fältet Width anger du auto. Ange ett värde i pixlar i fältet Height.

  • Om du vill få hjälp med att visualisera storleken på videon väljer du informationsikonen (i) till höger om Height för att öppna sidan Storlekskalkylator. Använd Size Calculator för att ange de videodimensioner (som representeras av den blå rutan) som du vill använda. Välj X i det övre högra hörnet när du är klar.

 9. (Valfritt) Markera fliken Advanced och kontrollera att kryssrutan Use Default Values är markerad (rekommenderas). Du kan också ändra avancerade video- och ljudinställningar.

 10. Välj Save längst upp till höger på sidan om du vill spara förinställningen.

 11. Gör något av följande:

  • Upprepa steg 4-10 för att skapa ytterligare kodningsförinställningar. (Adaptiv videoströmning kräver mer än en videoförinställning.)
  • Fortsätt till nästa steg.
 12. (Valfritt) Gör så här om du vill lägga till videomaterial i videoklipp som den här profilen tillämpas på:

  • På sidan Redigera videoprofil, till höger om rubriken Smarta beskärningsproportioner, väljer du Add New.
  • I fältet Namn anger du ett namn på beskärningsförhållandet som gör det lättare att identifiera det.
  • Välj den proportion du vill använda i listrutan Crop Ratio.
 13. Gör något av följande:

  • Fortsätt lägga till nya beskärningsproportioner efter behov.
  • Fortsätt till nästa steg.
 14. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Save igen för att spara profilen.

Nu kan du använda profilen för mappar som innehåller videoklipp. Se Använd en videoprofil på mappar eller Använd en videoprofil globalt.

Skapa en videoprofil för progressiv direktuppspelning

Om du väljer att inte använda alternativet Encode for adaptive streaming behandlas alla kodningsförinställningar som du lägger till i profilen som enskilda videoåtergivningar för direktuppspelad video med en bithastighet eller progressiv videoleverans. Dessutom går det inte att kontrollera att alla videoåtergivningar har samma proportioner.

Beroende på vilket läge du använder är videoformatets kodekar följande:

 • Dynamic Media-Scene7-läge: H.264 (.mp4)
 • Dynamic Media-hybridläge: H.264 (.mp4), WebM

Se även Skapa en videokodningsprofil för adaptiv direktuppspelning.

Se även Bästa tillvägagångssätt för videokodning.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurera resursbearbetning.

Så här skapar du en videoprofil för progressiv direktuppspelning:

 1. Markera Experience Manager-logotypen och gå till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Välj Create om du vill lägga till en videoprofil.

 3. Ange ett namn och en beskrivning för profilen.

 4. Välj Add Video Encoding Preset på sidan Skapa/redigera förinställningar för videokodning.

 5. Ange alternativen för video och ljud på fliken Basic.
  Välj informationsikonen bredvid varje alternativ för ytterligare beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserat på den valda videoformatskoden.

 6. (Valfritt) Avmarkera Keep aspect ratio under rubriken Videostorlek.

 7. Gör följande:

  • I fältet Width anger du auto.
  • Ange ett värde i pixlar i fältet Height.
   Om du vill få hjälp med att visualisera storleken på videon väljer du informationsikonen för höjden för att öppna sidan Size Calculator. Använd sidan Size Calculator för att ytterligare ange videodimensionen (blå ruta) som du vill ha den. När du är klar väljer du X i dialogrutans övre högra hörn.
 8. (Valfritt) Gör något av följande:

  • Markera fliken Advanced och kontrollera att kryssrutan Use Default Values är markerad (rekommenderas).

  • Avmarkera kryssrutan Use Default Values och ange önskade videoinställningar och ljudinställningar.
   Välj informationsikonen bredvid varje alternativ för ytterligare beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserat på den valda videoformatskoden.

 9. Välj Save längst upp till höger på sidan om du vill spara förinställningen.

 10. Gör något av följande:

  • Upprepa steg 4-9 för att skapa ytterligare kodningsförinställningar.
  • Fortsätt till nästa steg.
 11. (Valfritt) Gör så här om du vill lägga till videomaterial i videoklipp som den här profilen tillämpas på:

  • På sidan Redigera videoprofil, till höger om rubriken Smarta beskärningsproportioner, väljer du Add New.
  • I fältet Namn anger du ett namn på beskärningsförhållandet som gör det lättare att identifiera det.
  • Välj den proportion du vill använda i listrutan Crop Ratio.
 12. Gör något av följande:

  • Fortsätt lägga till nya beskärningsproportioner efter behov.
  • Fortsätt till nästa steg.
 13. Välj Save längst upp till höger på sidan för att spara profilen.

Nu kan du använda profilen för mappar som innehåller videoklipp. Se Tillämpa en videoprofil på mappar eller Tillämpa en videoprofil globalt.

Använda egna parametrar för videokodning

Du kan redigera en befintlig videokodningsprofil för att dra nytta av avancerade videokodningsparametrar som inte finns i användargränssnittet när du skapar eller redigerar en videoprofil i Experience Manager. Lägg till en eller flera avancerade parametrar - till exempel minBitrate och maxBitrate - i den befintliga profilen.

Så här använder du anpassade kodningsparametrar för video:

 1. Markera Experience Manager-logotypen och navigera sedan till Tools > General > CRXDE Lite.

 2. Gå till följande på CRXDE Lite-sidan i Utforskaren till vänster:

  /conf/global/settings/dam/dm/presets/video/*name_of_video_encoding_profile_to_edit

 3. På panelen längst ned till höger på sidan, på fliken Egenskaper, anger du Name, Type och Value för den parameter som du vill använda.

  Följande avancerade parametrar är tillgängliga:

Namn Beskrivning
Typ
Värde
h264Level H.264-nivå som ska användas för kodning. Normalt bestäms den här parametern automatiskt utifrån de kodningsinställningar som du använder. String

10 * h264 nivå

3.0 = 30, 1.3 = 13)

Inget standardvärde.

keyframe Målantalet bildrutor mellan nyckelbildrutor. Beräkna det här värdet så att en nyckelbildruta kan genereras var 2:10:e sekund. Exempel: vid 30 bildrutor per sekund ska nyckelbildruteintervallet vara 60-300.

Lägre intervall för nyckelrutor förbättrar strömsöknings- och strömbrytningsbeteendet för adaptiv videokodning och kan även förbättra kvaliteten för videoklipp som har mycket rörelse. Men eftersom nyckelrutor ökar filstorleken resulterar ett lägre nyckelruteintervall vanligtvis i en lägre total videokvalitet med en viss bithastighet.
String

Positivt nummer.

Standardvärdet är 300.

Rekommenderat värde för HLS (HTTP Live Streaming) är 60-90.

minBitrate

Minsta bithastighet som tillåter variabel bithastighetskodning, i kbit/s (kilobit per sekund).

Den här parametern gäller bara när Använd konstant bithastighet är avmarkerat på fliken Avancerat när du skapar eller redigerar en videokodningsprofil.

Se även Bithastighet.

String

Positivt tal i kbit/s.

Inget standardvärde.

maxBitrate

Maximal bithastighet som tillåter variabel bithastighetskodning, i kbit/s.

Den här parametern gäller bara när Använd konstant bithastighet är avmarkerat på fliken Avancerat när du skapar eller redigerar en videokodningsprofil.

Se även Bithastighet.

String

Positivt tal i kbit/s.

Inget standardvärde. Det rekommenderade värdet är dock upp till två gånger högre än kodningsbithastigheten.

audioBitrateCustom Ange värdet true för att tvinga fram en konstant bithastighet för ljudströmmen, om det stöds av ljudkodeken. String

true/false

Standardvärdet är false.

Rekommenderat värde för HLS (HTTP Live Streaming) är false.

chlimage_1-516

 1. Välj Add längst ned till höger på sidan.

 2. Gör något av följande:

  • Upprepa steg 3 och 4 för att lägga till ytterligare en parameter i videokodningsprofilen.
  • Välj Save All längst upp till vänster på sidan.
 3. I det övre vänstra hörnet på CRXDE Lite-sidan väljer du ikonen Back Home för att gå tillbaka till Experience Manager.

Redigera en videoprofil

Du kan redigera alla videoprofiler som du har skapat för att lägga till, redigera eller ta bort förinställningar för video i den profilen.

Som standard kan du inte redigera den fördefinierade Adaptive Video Encoding-profilen som medföljde Dynamic Media. I stället kan du enkelt kopiera profilen och spara den med ett nytt namn. Du kan sedan redigera de önskade förinställningarna i den kopierade profilen.

Se även Bästa tillvägagångssätt för videokodning.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurera resursbearbetning.

Så här redigerar du en videoprofil:

 1. Markera Experience Manager-logotypen och gå till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Markera ett videoprofilnamn på sidan Videoprofiler.

 3. Välj Edit i verktygsfältet.

 4. Redigera namn och beskrivning på sidan Video Encoding Profile.

 5. Det är en god idé att se till att kryssrutan Encode for adaptive streaming är markerad.
  Välj informationsikonen om du vill ha en beskrivning av adaptiv direktuppspelning. (Om du redigerar en progressiv videoprofil ska du inte markera den här kryssrutan.)

 6. Under rubriken Förinställningar för videokodning lägger du till, redigerar eller tar bort förinställningar för videokodning som utgör profilen.

  Välj informationsikonen bredvid varje alternativ på flikarna Basic och Advanced om du vill ha ytterligare beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserade på den valda videoformatkodeken.

 7. Välj Save i sidans övre högra hörn.

Kopiera en videoprofil

 1. Markera Experience Manager-logotypen och gå till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Markera ett videoprofilnamn på sidan Videoprofiler.

 3. Välj Copy i verktygsfältet.

 4. Ange ett nytt namn för profilen på sidan Video Encoding Profile.

 5. Det är en god idé att se till att kryssrutan Encode for adaptive streaming är markerad. Välj informationsikonen om du vill ha en beskrivning av adaptiv direktuppspelning. (Om du kopierar en progressiv videoprofil markerar du inte kryssrutan.)

  I Dynamic Media - hybrid-läge är Encode for adaptive streaming inte möjligt om en WebM-videoförinställning är en del av videoprofilen eftersom alla förinställningar måste vara MP4.

 6. Under rubriken Förinställningar för videokodning lägger du till, redigerar eller tar bort förinställningar för videokodning som utgör profilen.

  Välj informationsikonen bredvid varje alternativ på flikarna Grundläggande och Avancerat för rekommenderade inställningar och beskrivningar.

 7. Välj Save i sidans övre högra hörn.

Ta bort en videoprofil

 1. Markera Experience Manager-logotypen och gå till Tools > Assets > Video Profiles.
 2. Markera ett eller flera videoprofilnamn på sidan Videoprofiler.
 3. Välj Delete i verktygsfältet.
 4. Välj OK.

Använda en videoprofil på mappar

När du tilldelar en videoprofil till en mapp ärver alla undermappar automatiskt profilen från den överordnade mappen. Den här regeln innebär att du bara kan tilldela en videoprofil till en mapp. Fundera därför noga över mappstrukturen för var du överför, lagrar, använder och arkiverar resurser.

Om du har tilldelat en annan videoprofil till en mapp åsidosätter den nya profilen den tidigare profilen. De tidigare befintliga mappresurserna ändras inte. Den nya profilen används för resurser som läggs till i mappen senare.

Mappar som har en tilldelad profil visas i användargränssnittet genom att profilnamnet visas i kortnamnet.

chlimage_1-517

Du kan tillämpa videoprofiler på specifika mappar eller globalt på alla resurser.

Du kan bearbeta resurser i en mapp som redan har en befintlig videoprofil som du senare ändrade. Se Bearbeta resurser i en mapp igen när du har redigerat dess bearbetningsprofil.

Tillämpa en videoprofil på specifika mappar

Du kan använda en videoprofil på en mapp från menyn Tools eller, om du är i mappen, från Properties. I det här avsnittet beskrivs hur du använder videoprofiler på mappar på båda sätten.

För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Se även Bearbeta resurser igen i en mapp efter att du har redigerat dess bearbetningsprofil.

Använda en videoprofil på mappar med hjälp av användargränssnittet Profiler

 1. Markera Experience Manager-logotypen och gå till Tools > Assets > Video Profiles.
 2. Välj den videoprofil som du vill använda för en eller flera mappar.
 3. Välj Apply Profile to Folders och markera den eller de mappar som du vill använda för att ta emot de nyligen överförda resurserna och välj Apply. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet i Card View.
  Du kan övervaka förloppet för ett videoprofilbearbetningsjobb.

Använda en videoprofil på mappar från Egenskaper

 1. Markera Experience Manager-logotypen, navigera till Assets och sedan till den mapp som du vill använda en videoprofil på.

 2. Markera den markerade kryssrutan i mappen och välj sedan Properties.

 3. Välj fliken Video Profiles och välj profilen i listrutan och välj Save & Close. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

  chlimage_1-518
  Du kan övervaka förloppet för ett videoprofilbearbetningsjobb.

Tillämpa en videoprofil globalt

Förutom att tillämpa en profil på en mapp kan du även tillämpa en profil globalt så att allt innehåll som överförs till Experience Manager Assets i en mapp har den valda profilen.

Se även Bearbeta resurser igen i en mapp efter att du har redigerat dess bearbetningsprofil.

Så här använder du en videoprofil globalt:

Övervaka förloppet för ett videoprofilbearbetningsjobb

En bearbetningsindikator (eller förloppsindikator) visas så att du visuellt kan övervaka förloppet för ett videoprofilbearbetningsjobb.

Du kan också visa filen error.log för att övervaka förloppet för ett kodningsjobb, för att se om kodningen är klar eller för att se eventuella jobbfel. error.log finns i mappen logs där din instans av Experience Manager är installerad.

Ta bort en videoprofil från mappar

När du tar bort en videoprofil från en mapp ärver alla undermappar automatiskt borttagningen av profilen från den överordnade mappen. All bearbetning av filer som har inträffat i mapparna förblir dock oförändrad.

Du kan ta bort en videoprofil från en mapp från menyn Tools eller, om du är i mappen, från Folder Settings. I det här avsnittet beskrivs hur du tar bort videoprofiler från mappar på båda sätten.

Ta bort en videoprofil från mappar via profilens användargränssnitt

 1. Markera Experience Manager-logotypen och gå till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Markera den videoprofil som du vill ta bort från en eller flera mappar.

 3. Välj Remove Profile from Folders och markera den eller de mappar som du vill ta bort profilen från och välj Remove.

  Du kan bekräfta att videoprofilen inte längre används för en mapp eftersom namnet inte längre visas under mappnamnet.

Ta bort en videoprofil från mappar med hjälp av Egenskaper

 1. Markera Experience Manager-logotypen, navigera till Assets och sedan till den mapp som du vill ta bort en videoprofil från.
 2. Markera bockmarkeringen i mappen och välj sedan Properties.
 3. Välj fliken Video Profiles och välj None i listrutan och välj Save & Close. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

På denna sida