Publicera samlingar på varumärkesportalen

Som Adobe Experience Manager (AEM) Assets-administratör kan du publicera samlingar till AEM Assets Brand Portal-instansen för din organisation. Du måste dock först integrera AEM Assets med Brand Portal. Mer information finns i Konfigurera AEM Assets med varumärkesportalen.

Om du gör senare ändringar i den ursprungliga samlingen i AEM Assets återspeglas inte ändringarna i Brand Portal förrän du publicerar samlingen igen. Den här egenskapen ser till att ändringar i pågående arbete inte är tillgängliga i Brand Portal. Endast godkända ändringar som publiceras av en administratör finns i varumärkesportalen.

OBSERVERA

Det går inte att publicera innehållsfragment på varumärkesportalen. Om du väljer innehållsfragment på AEM Author är åtgärden Publicera på Brand Portal därför inte tillgänglig.

Om samlingar som innehåller innehållsfragment publiceras från AEM Author till Brand Portal, replikeras allt innehåll i mappen utom innehållsfragment till Brand Portal-gränssnittet.

Publicera en samling på Brand Portal

 1. Klicka på AEM-logotypen i användargränssnittet för AEM Assets.

 2. Gå till Resurser > Samlingar från sidan Navigering.

 3. På Samlingar-konsolen väljer du den samling du vill publicera till Brand Portal.

  select_collection

 4. Klicka på Publicera till Brand Portal i verktygsfältet.

 5. Klicka på Publicera i bekräftelsedialogrutan.

 6. Stäng bekräftelsemeddelandet.

 7. Logga in på Brand Portal som administratör. Den publicerade samlingen är tillgänglig i samlingskonsolen.

  published collection

Avpublicera samlingar

Du kan avpublicera samlingar som du publicerar från AEM Assets till Brand Portal. När du har avpublicerat originalsamlingen är kopian inte längre tillgänglig för Brand Portal-användare.

 1. Gå till Samlingar-konsolen för din AEM Assets-instans och välj den samling som du vill avpublicera.

  select_collection-1

 2. Klicka på ikonen Ta bort från Brand Portal i verktygsfältet.

 3. Klicka på Avpublicera i dialogrutan.

 4. Stäng bekräftelsemeddelandet. Samlingen tas bort från varumärkesportalens gränssnitt.

På denna sida