Publicera resurser på varumärkesportalen

Version Artikellänk
AEM as a Cloud Service Klicka här
AEM 6.5 Den här artikeln
AEM 6.4 Klicka här

Som Adobe Experience Manager (AEM) Assets-administratör kan du publicera resurser och mappar i AEM Assets Brand Portal-instansen (eller schemalägga publiceringsarbetsflödet till ett senare datum/tid) för din organisation. Du måste dock först konfigurera AEM Assets med varumärkesportalen. Mer information finns i Konfigurera AEM Assets med varumärkesportalen.

När replikeringen är klar kan du publicera resurser, mappar och samlingar till Brand Portal. Så här publicerar du resurser på Brand Portal:

OBSERVERA

Adobe rekommenderar stegvis publicering, helst vid tidpunkter med låg belastning, för att AEM-författaren inte ska uppta för mycket resurser.

 1. I resurskonsolen markerar du de resurser/mappar som du vill publicera och klickar på Quick Publish i verktygsfältet.

  Du kan också välja de mediefiler du vill publicera till Brand Portal.

  publish2bp-2

 2. Följande två alternativ är tillgängliga när du vill publicera mediefiler till Brand Portal:

Publicera resurser nu

Gör något av följande för att publicera de markerade resurserna på varumärkesportalen:

 • Välj Quick Publish i verktygsfältet. Välj sedan Publish to Brand Portal.

 • Välj Manage Publication i verktygsfältet.

  1. Från Action välj Publish to Brand Portal och från Scheduling välj Now. Klicka på Next.

  2. Inom Scope, bekräfta ditt val och klicka på Publish to Brand Portal.

Ett meddelande visas som anger att resurserna har placerats i kö för publicering på varumärkesportalen. Logga in på gränssnittet för varumärkesportalen för att visa de publicerade resurserna.

Publicera resurser senare

Gör så här för att schemalägga publicering av resurser på varumärkesportalen till ett senare datum eller en senare tid:

 1. När du har valt resurser/mappar att publicera väljer du Manage Publication i verktygsfältet högst upp.

 2. Manage Publication sida, markera Publish to Brand Portal från Action och markera Later från Scheduling.

  publishlaterbp-1

 3. Markera en Activation date och ange en tid. Klicka på Next.

 4. Välj ett aktiveringsdatum och ange en tid. Klicka på Nästa.

 5. Ange en Workflow title i Workflows. Klicka på Publish Later.

  publishworkflow

Logga sedan in på Brand Portal för att se om de publicerade resurserna finns tillgängliga i Brand Portal gränssnitt.

bp_landingpage

På denna sida