Info Adobe Experience Manager Assets als DAM-oplossing

Assets is een DAM-hulpmiddel (Digital Asset Management) dat een integraal onderdeel vormt van het Experience Manager en stelt uw onderneming in staat om digitale middelen te beheren en te distribueren. Gebruikers in een organisatie kunnen vele typen digitale elementen beheren, opslaan en openen, zoals afbeeldingen, video's, documenten, audioclips, 3D-bestanden en rijke media voor gebruik op het web, in gedrukte vorm en voor digitale distributie.

Wat is Digital Asset Management?

Assets zorgt voor bedrijfsbreed delen en distributie van de belangrijkste digitale middelen van een organisatie. Gebruikers in een organisatie kunnen digitale elementen zoals afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video en documenten via een webinterface (of een CIFS- of WebDAV-map) opslaan, beheren en benaderen.

Assets vermogen van Experience Manager Hiermee kunt u het volgende doen:

 • U kunt afbeeldingen, documenten, audiobestanden en videobestanden in verschillende bestandsindelingen toevoegen en delen.
 • Elementen beheren door deze te groeperen op tags, lichtbakken of sterren (uw favorieten). Annotaties toevoegen aan elementen.
 • U kunt elementen zoeken door te zoeken in bestandsnamen, de volledige tekst van documenten en door datums, documenttype en codes te zoeken.
 • Voeg metagegevens voor elementen toe of bewerk deze. Metagegevens worden automatisch bijgewerkt met het bijbehorende element. U kunt metagegevens van elementen importeren of exporteren.
 • Voer functies voor het bewerken van afbeeldingen uit, zoals schalen en afbeeldingsfilters toevoegen. U kunt meerdere digitale elementen tegelijk importeren en exporteren met een WebDAV- of CIFS-map.
 • Gebruik workflows en meldingen om gezamenlijke verwerking en downloads van een set elementen mogelijk te maken en toegangsrechten voor elementen te beheren.

Experience Manager Assets is geïntegreerd met Experience Manager Sites

Assets volledig geïntegreerd met Sites en werkt naadloos voor alle gebruiksgevallen. Wanneer u bijvoorbeeld webpagina's ontwerpt, worden de Sites auteurs kunnen de digitale middelen vinden en gebruiken via de Inhoudszoeker. De gebruikersinterface van Assets is gelijk aan die van Sites. Zie overzicht van sites voor volledige informatie.

De basisgebruikersinterface is gelijk aan die van Sites. Zie Overzicht van de sites voor volledige informatie.

Digitaal middelenbeheer versus imageonderdeel

Houd rekening met de levenscyclus van de afbeelding wanneer u bepaalt of een afbeelding in de DAM-opslagplaats moet worden geplaatst of een afbeeldingscomponent moet worden gebruikt:

 • Als de afbeelding dezelfde levenscyclus heeft als de pagina, gebruikt u de component Image.
 • Als de afbeelding een aparte levenscyclus heeft, bijvoorbeeld als u de afbeelding tweemaal of buiten WCM gebruikt, gebruikt u Assets.

Wat zijn digitale middelen?

Middelen zijn digitale documenten, afbeeldingen, video of audio (of een deel daarvan) die meerdere uitvoeringen kunnen hebben en subelementen kunnen bevatten (bijvoorbeeld lagen in een Photoshop-bestand, dia's in een PowerPoint-bestand, pagina's in een PDF, bestanden in een ZIP).

Een element is in wezen een binair plus metagegevens plus uitvoeringen plus subelementen. Zie de DAM Performance Guide voor nadere informatie.

LET OP

Het uploaden en/of bewerken van een groot volume aan elementen (in het bijzonder afbeeldingen) kan van invloed zijn op de prestaties van uw Experience Manager implementatie.

Experience Manager Assets terminologie

Wanneer u werkt met digitale middelen in Experience Managermoet u de volgende terminologie begrijpen:

 • Verzameling: Een verzameling elementen op basis van de fysieke locatie (map), algemene eigenschappen (opgeslagen zoekmap) of gebruikersselectie (lichtbakmappen).

 • Metagegevens Assets beschikken over metagegevens; bijvoorbeeld auteur, vervaldatum, DRM-informatie (Digital Rights Management) enzovoort. Metagegevens zijn toegankelijk. Assets ondersteunt de volgende verschillende algemene metagegevensschema's uit het vak:

  • Dublin Core: inclusief auteur, beschrijving, datum, onderwerp, enzovoort.
  • IPTC: inclusief gebeurtenis, model, locatie, enzovoort.
  • WCM: inclusief pagina-eigenschappen, On Time en Off Time, enzovoort.
 • Tags: Assets kunnen worden gelabeld en geclassificeerd. Zie elementen ordenen.

 • Uitvoeringen: Een vertoning is de binaire representatie van een element. Assets altijd een primaire representatie hebben, namelijk die van het geüploade bestand. Ze kunnen een willekeurig aantal aanvullende voorstellingen hebben die worden gemaakt, bijvoorbeeld door aangepaste workflowstappen of wanneer een element wordt geüpload. Uitvoeringen kunnen een andere grootte hebben, met een andere resolutie, met een toegevoegd watermerk of een ander gewijzigd kenmerk.

 • Versies: Met Versioning maakt u een momentopname van digitale elementen op een bepaald tijdstip. U kunt middelen aan vorige versies herstellen. Zie versioning in Assets.

 • Subactiva: Subelementen zijn elementen die een element vormen, bijvoorbeeld lagen in een Adobe Photoshop bestand of pagina's in een PDF-bestand. In AssetsU kunt subelementen beheren op dezelfde manier als elementen.

Werken met digitale middelen

U voert een actie op een middel of een inzameling uit. Met handelingen kunt u elementen, verzamelingen en uitvoeringen maken of wijzigen. Veel van de basishandelingen die u uitvoert op elementen - uploaden, verwijderen, bijwerken, opslaan van subelementen - activeren vooraf geconfigureerde workflows. Deze worden automatisch ingeschakeld Assets en worden in detail beschreven Assets mediahandlers.

De taken u met deze vooraf gevormde werkschema's kunt uitvoeren:

 • Sla het middel op in de opslagplaats of verwijder het middel uit de opslagplaats.
 • Metagegevens voor het element extraheren en opslaan; de afzonderlijke metagegevensitems worden opgeslagen als XMP.
 • Uitvoeringen en miniaturen genereren voor het element; inclusief, waar nodig, automatisch vergroten/verkleinen en uitsnijden.
 • Transcodeer het element waar nodig. Zo wordt video voor mobiel gebruik en webgebruik getranscodeerd met 24 frames per seconde. Download video met 30 frames per seconde. Audio voor mobiel en webgebruik wordt getranscodeerd met 128 Kbps, audio voor downloaden met 192 Kbps.

Natuurlijk kunt u werkstromen ook handmatig toepassen. Zie Media Handlers voor middelenvoor een lijst met standaardworkflows.

Experience Manager Assets and Media Library

Zie Middelen en Media Library voor informatie over de verschillen.

Op deze pagina