Identity Management

Enskilda besökare på din webbplats kan bara identifieras när du ger dem möjlighet att logga in. Det finns olika skäl till att du kan behöva ange en inloggningsfunktion:

 • AEM CommunitiesBesökare på webbplatsen måste logga in för att kunna publicera innehåll i communityn.

 • Stängda användargrupper

  Du kan behöva begränsa åtkomsten till din webbplats (eller delar av den) till vissa besökare.

 • Personalisering Gör det möjligt för besökare att konfigurera vissa aspekter av hur de kommer åt din webbplats.

Funktionen Logga in (och ut) tillhandahålls av en konto med Profil, som innehåller ytterligare information om den registrerade besökaren (användaren). De faktiska processerna för registrering och godkännande kan skilja sig åt:

 • Självregistrering från webbplatsen

  A Community-webbplats kan konfigureras så att besökare kan registrera sig själva eller logga in med sina Facebook- eller Twitter-konton.

 • Registreringsförfrågan från webbplatsen

  För en sluten användargrupp kan du tillåta besökare att begära registrering, men tvinga fram auktorisering via ett arbetsflöde.

 • Registrera varje konto från författarmiljön

  Om du har ett litet antal profiler, som ändå behöver behörighet, kan du välja att registrera dem direkt.

För att besökare ska kunna registrera sig kan en serie komponenter och formulär användas för att samla in den nödvändiga identifieringsinformationen, och sedan den extra (ofta valfria) profilinformationen. När de har registrerat sig bör de också kunna kontrollera och uppdatera de uppgifter de har lämnat.

Ytterligare funktioner kan konfigureras eller utvecklas:

 • Konfigurera eventuell omvänd replikering som krävs.
 • Tillåt att en användare tar bort sin profil genom att utveckla ett formulär tillsammans med ett arbetsflöde.
OBSERVERA

Den information som anges i profilen kan även användas för att förse användaren med riktat innehåll via Segment och Kampanjer.

Registrera Forms

A formulär kan användas för att samla in registreringsinformation och sedan generera det nya kontot och den nya profilen.

Användare kan till exempel begära en ny profil via sidan Geometrixx
http://localhost:4502/content/geometrixx-outdoors/en/user/register.html

registerformulär

När du skickar begäran öppnas profilsidan där användaren kan ange personlig information.

profilsida

Det nya kontot visas även i Användarkonsol.

Inloggning

Inloggningskomponenten kan användas för att samla in inloggningsinformationen och sedan aktivera inloggningsprocessen.

Detta förser besökaren med standardfälten i Användarnamn och Lösenord, med Inloggning för att aktivera inloggningsprocessen när inloggningsuppgifterna anges.

Användare kan till exempel antingen logga in eller skapa ett nytt konto med Logga in i verktygsfältet i Geometrixx där sidan används:

http://localhost:4502/content/geometrixx-outdoors/en/user/sign-in.html

inloggning

Loggar ut

Eftersom det finns en inloggningsmekanism krävs också en utloggningsmekanism. Det här är tillgängligt som Logga ut i Geometrixx.

Visa och uppdatera en profil

Beroende på ditt registreringsformulär kan besökaren ha registrerat information i sin profil. De bör kunna visa och/eller uppdatera detta i ett senare skede. Detta kan göras i en liknande form; i Geometrixx:

http://localhost:4502/content/geometrixx-outdoors/en/user/profile.html

Klicka på Min profil i det övre högra hörnet på en sida, till exempel med admin konto:
http://localhost:4502/home/users/a/admin/profile.form.html/content/geometrixx-outdoors/en/user/profile.html.

Du kan visa en annan profil med klientkontext (i redigeringsmiljön och med tillräcklig behörighet):

 1. Öppna en sida; till exempel Geometrixx:

  http://localhost:4502/cf#/content/geometrixx/en.html

 2. Klicka Min profil i det övre högra hörnet. Du ser profilen för ditt aktuella konto; till exempel administratören.

 3. Tryck control-alt-C för att öppna klientkontexten.

 4. Klicka på knappen längst upp till vänster i klientkontexten Läs in en profil -knappen.

 5. Välj en annan profil i listrutan i dialogrutan. till exempel Alison Parker.

 6. Klicka OK.

 7. Klicka igen Min profil. Formuläret uppdateras med Alisons information.

  profilealison

 8. Du kan nu använda Redigera profil eller Ändra lösenord för att uppdatera informationen.

Lägga till fält i profildefinitionen

Du kan lägga till fält i profildefinitionen. Om du till exempel vill lägga till ett"Favoritfärg"-fält i Geometrixx profil:

 1. Gå till Geometrixx Outdoors Site > English > User > My Profile i webbplatskonsolen.

 2. Dubbelklicka på Min profil för att öppna den för redigering.

 3. I Komponenter flik för sidospark expandera Formulär -avsnitt.

 4. Dra en Listruta från sidosparken till formuläret, precis nedanför Om mig fält.

 5. Dubbelklicka på Listruta för att öppna dialogrutan för konfiguration och ange:

  • Elementnamn - favoriteColor
  • Titel - Favorite Color
  • Objekt - Lägga till flera färger som objekt

  Klicka OK att spara.

 6. Stäng sidan och gå tillbaka till Webbplatser och aktivera sidan Min profil.

  Nästa gång du visar en profil kan du välja en favoritfärg:

  aparkerfavcolor

  Fältet sparas under profil i det aktuella användarkontot:

  aparkercrxdelite

Profiltillstånd

Det finns ett antal användningsområden som kräver att du vet om en användare (eller snarare deras profil) finns i en specifikt läge eller inte.

Detta innebär att definiera en lämplig egenskap i användarprofilen på följande sätt:

 • är synlig och tillgänglig för användaren
 • definierar två lägen för varje egenskap
 • möjliggör växling mellan de två definierade lägena

Detta görs med:

 • Statliga leverantörer

  Om du vill hantera de två lägena för en viss egenskap och övergångarna mellan dessa.

 • Arbetsflöden

  Om du vill hantera åtgärder relaterade till lägena.

Flera lägen kan definieras; I Geometrixx är dessa till exempel:

 • prenumerera (eller avbryta prenumerationen) på meddelanden i nyhetsbrev eller kommentarstrådar
 • lägga till och ta bort en anslutning till en vän

Statliga leverantörer

En lägesprovider hanterar den aktuella statusen för den aktuella egenskapen tillsammans med övergångarna mellan de två möjliga lägena.

Statliga leverantörer implementeras som komponenter, så de kan anpassas för ditt projekt. Bland Geometrixx finns följande:

 • Un-/Subscription Forum Topic
 • Lägg till/ta bort vän

Arbetsflöden

Statliga leverantörer hanterar en profilegenskap och dess lägen.

Det behövs ett arbetsflöde för att implementera åtgärder som är relaterade till lägena. När du prenumererar på meddelanden hanterar arbetsflödet till exempel den faktiska prenumerationsåtgärden; När du avbryter prenumerationen på meddelanden kommer arbetsflödet att hantera borttagningen av användaren från prenumerationslistan.

Profiler och användarkonton

Profilerna lagras i innehållsdatabasen som en del avanvändarkonto.

Profilen finns under /home/users/geometrixx:

chlimage_1-138

I en standardinstallation (författare eller publicering) har alla läsåtkomst till all profilinformation för alla användare. alla är Inbyggd grupp som automatiskt innehåller alla befintliga användare och grupper. Det går inte att redigera medlemslistan".

Dessa åtkomsträttigheter definieras av följande jokertecken-ACL:

/home alla tillåter jcr:read rep:glob = */profile*

Det gör att:

 • forum, kommentarer eller blogginlägg för att visa information (t.ex. ikon eller fullständigt namn) från lämplig profil
 • länkar till profilsidor för geometrixx

Om sådan åtkomst inte är lämplig för din installation kan du ändra dessa standardinställningar.

Detta kan du göra med Åtkomstkontroll tab:

aclmanager

Profilkomponenter

Det finns även ett antal profilkomponenter som du kan använda för att definiera profilkraven för din plats.

Kontrollerat lösenordsfält

Den här komponenten ger dig två fält för:

 • inmatning av ett lösenord
 • en kontroll som bekräftar att lösenordet har angetts korrekt.

Med standardinställningarna visas komponenten så här:

dc_profiles_checkedpassword

Profil Avatar Photo

Den här komponenten ger användaren en funktion för att välja och överföra en Avatar Photo-fil.

dc_profiles_avatarphoto

Detaljerat profilnamn

Med den här komponenten kan användaren ange ett detaljerat namn.

dc_profiles_detailName

Profilkön

Med den här komponenten kan användaren ange sitt kön.

dc_profiles_kön

På denna sida