Guiden Språkkopia

Guiden för språkkopiering är en guidad upplevelse när du skapar och instrumenterar struktur för flerspråkigt innehåll. Det är nu mycket enklare och snabbare att skapa en språkkopia.

OBSERVERA

Användaren måste vara medlem i en projektadministratörsgrupp för att kunna skapa språkkopian för en webbplats.

Så här öppnar du guiden:

 1. Välj en sida i Platser och tryck/klicka på Skapa.

  chlimage_1-9

 2. Välj Språkkopia så öppnas guiden.

  chlimage_1-10

 3. Med steget Välj källa i guiden kan du lägga till/ta bort sidor. Du kan också välja att ta med eller utesluta undersidor.

  chlimage_1-11

 4. Med knappen Nästa kommer du till steget Konfigurera i guiden. Här kan du lägga till/ta bort språk och välja översättningsmetod.

  chlimage_1-12

  OBSERVERA

  Som standard finns det bara en översättningsinställning. Om du vill kunna välja andra inställningar måste du först konfigurera molnkonfigurationer. Se Konfigurera översättningsintegreringsramverket.

 5. Med knappen Nästa kommer du till steget Översätt i guiden. Här kan du välja mellan att skapa enbart strukturen, skapa ett nytt översättningsprojekt eller lägga till i ett befintligt översättningsprojekt.

  OBSERVERA

  Om du valde flera språk i föregående steg skapas flera översättningsprojekt.

  chlimage_1-13

 6. Knappen Skapa avslutar guiden.

  chlimage_1-14

På denna sida