Integrera med Livefyre

Lär dig hur du integrerar Livefyres branschledande kurationsfunktioner med AEM 6.5-instansen så att du kan publicera användargenererat innehåll (UGC) från sociala nätverk till din webbplats på några minuter.

Komma igång

Installera Livefyre-paket för AEM

AEM 6.5 innehåller funktionspaketet Livefyre 1.2.6 förinstallerat. Det här paketet innehåller bara begränsad Livefyre-integrering med AEM Sites och måste avinstalleras innan du installerar ett uppdaterat paket. Med det senaste paketet kan ni uppleva den fullständiga integrationen av Livefyre med AEM, inklusive Sites, Assets och Commerce.

OBSERVERA

Vissa funktioner i AEM-LF-paketet är beroende av Social Component Framework (SCF). Om du använder funktionspaketet Livefyre som en del av en icke-communitywebbplats måste du deklarera cq.social.scf som ett beroende i webbplatsens författarklienter. Om du använder LF-funktionspaketet som en del av en communitywebbplats bör detta beroende redan deklareras.

 1. På AEM hemsida klickar du på verktyg ikonen till vänster.

 2. Navigera till Distribution > Paket.

 3. Rulla i Pakethanteraren tills du ser det förinstallerade funktionspaketet Livefyre och klicka sedan på paketets titel cq-social-livefyre-pkg-1.2.6.zip för att utöka alternativen.

 4. Klicka Mer > Avinstallera.

  livefyre-aem-uninstall-64

 5. Hämta Livefyre-paket från Programvarudistribution.

 6. Installera det hämtade paketet från pakethanteraren. Se Arbeta med paket för mer information om hur du använder programvarudistribution och paket i AEM

  livefyre-aem4-6-4

  Ditt Livefyre-AEM-paket är nu installerat. Innan du kan börja använda integreringsfunktionerna måste du konfigurera AEM för att använda Livefyre.

  Mer information och versionsinformation om funktionspaket finns i Funktionspaket.

Konfigurera AEM att använda Livefyre: Skapa en konfigurationsmapp

 1. På AEM hemsida klickar du på verktyg ikonen i den vänstra listen och navigera sedan till Allmänt > Konfigurationsläsaren.

 2. Klicka Skapa för att öppna dialogrutan Skapa konfiguration.

 3. Namnge konfigurationen och kontrollera Molnkonfigurationer kryssrutan.

  Detta skapar en mapp under Verktyg > Distribution > Livefyre Configuration med angivet namn.

  livefyre-aem-create-config-folder

Konfigurera AEM att använda Livefyre: Skapa en Livefyre-konfiguration

Konfigurera AEM så att du kan använda din organisations Livefyre-licensreferenser, vilket möjliggör kommunikation mellan Livefyre och AEM.

 1. På AEM hemsida klickar du på verktyg ikonen i den vänstra listen och navigera sedan till Distribution > Livefyre Configuration.

 2. Välj den konfigurationsmapp där du vill skapa en ny Livefyre-konfiguration och klicka sedan på Skapa.

  create-livefyre-configuration1

  OBSERVERA

  Mapparna måste ha molnkonfigurationer aktiverade i sina egenskaper innan Livefyre-konfigurationer kan läggas till i dem. Konfigurationsmappar skapas och hanteras i Konfigurationsläsaren.

  Du kan inte skapa ett namn för en konfiguration. Sökvägen till mappen som konfigurationen finns i refererar till det. Du kan bara ha en konfiguration per mapp.

 3. Välj det nya Livefyre-konfigurationskortet och klicka sedan på Egenskaper.

  create-livefyre-configuration2

 4. Ange din organisations Livefyre-uppgifter och klicka sedan på OK.

  configure-aem2

  Öppna Livefyre studio och gå till Inställningar > Integreringsinställningar > Autentiseringsuppgifter.

  Din AEM är nu konfigurerad att använda Livefyre och du kan använda integreringsfunktionerna.

Anpassa enkel inloggningsintegrering

Paketet Livefyre för AEM innehåller en körklar integrering mellan AEM Communities-profiler och Livefyres SSO-tjänst.

När användare loggar in på din AEM webbplats loggas de också in i sociala Livefyre-komponenter. När en utloggad användare försöker använda en Livefyre-komponentfunktion som kräver autentisering (som att överföra ett foto), initierar Livefyre-komponenten användarautentisering.

Standardautentiseringsintegreringen kanske inte är perfekt för alla webbplatser. Om du vill matcha autentiseringsflödet på webbplatsmallarna på bästa sätt kan du åsidosätta standarddelegaten för Livefyre-autentisering efter dina behov. Gör så här:

 1. Använda CRXDE Lite, kopiera /libs/social/integrations/livefyre/components/authorizedComponent/authclientlib till /apps/social/integrations/livefyre/components/authorizedComponent/authclientlib.

 2. Redigera och spara /apps/social/integrations/livefyre/components/authorizablecomponent/authclientlib/auth.js för att implementera en Livefyre Auth Delegate som uppfyller dina behov.

  Mer information om hur du anpassar ett autentiseringsombud finns i Identitetsintegrering.

  Mer information om AEM Clientlibs finns i Använda bibliotek på klientsidan.

Använd Livefyre med AEM Sites

Lägg till Livefyre-komponenter på en sida

Innan du lägger till Livefyre-komponenter på en sida i Sites måste du aktivera Livefyre för sidan genom att antingen ärva en Livefyre-molnkonfiguration från en överordnad sida eller genom att lägga till konfigurationen direkt på sidan. Se implementeringen för hur du inkluderar molntjänster på din webbplats.

När Livefyre har aktiverats för sidan måste behållare konfigureras så att Livefyre-komponenter tillåts. Se Konfigurera komponenter i designläge för instruktioner om hur du aktiverar olika komponenter.

OBSERVERA

Appar som kräver autentisering för att publicera fungerar inte förrän autentiseringen har konfigurerats i Anpassa enkel inloggningsintegrering.

 1. Från Komponenter sidpanelen i designläge, välj Livefyre på menyn för att begränsa listan till tillgängliga Livefyre-komponenter.

  livefyre-add

 2. Markera en Livefyre-komponent och dra den till rätt plats på sidan.

 3. Välj om du vill skapa en ny Livefyre-app eller bädda in en befintlig.

  Om du bäddar in ett befintligt program uppmanas du AEM att välja programmet. Om du skapar en ny app måste appen fyllas i innan något innehåll visas. Appen kommer att skapas på Livefyre-webbplatsen och det nätverk som väljs när molnkonfigurationen Livefyre aktiverades för sidan.

  Mer information om hur du infogar komponenter finns i Redigera sidinnehåll.

Redigera en Livefyre-komponent för en AEM sida.

Du kan bara konfigurera och redigera en Livefyre-komponent i Livefyre Studio. Från AEM:

 1. Klicka på Livefyre-komponenten som ska konfigureras.
 2. Klicka på Konfigurera -ikonen (skiftnyckel) för att öppna konfigurationsdialogrutan.
 3. Klicka Om du vill redigera den här komponenten går du till Livefyre Studio.
 4. Redigera appen i Livefyre Studio.

Använd Livefyre med AEM Assets

Begär rättigheter och importera UGC till AEM Assets

Du kan importera användargenererat Twitter- och Instagram-innehåll (UGC) från Livefyre Studio till AEM Assets med UGC-importeraren. När du har valt det innehåll som ska importeras måste du begära rättigheter till innehållet innan importen kan slutföras.

OBSERVERA

Innan du kan använda Assets för att importera UGC måste du konfigurera konton för konton för sociala konton och rättighetsbegäranden i Livefyre Studio. Se Inställning: Rättighetsförfrågningar för mer information.

Så här importerar du UGC till AEM Assets:

 1. På AEM hemsida går du till Resurser > Filer.

 2. Klicka Skapa och sedan klicka Importera UGC.

  livefyre-aem-import-ugc

 3. Sök innehåll:

  • Från Livefyre genom att klicka på fliken UGC-bibliotek. Använd filtren och sök för att hitta innehåll från UGC-biblioteket.
  • Från Twitter och Instagram genom att klicka på fliken Twitter eller Instagram. Använd sökningen eller filtren för att hitta innehåll.
 4. Markera de resurser som du vill importera. De resurser du väljer räknas automatiskt och sparas under Markerad -fliken.

 5. Valfritt: Klicka på Markerad och granska det UGC-innehåll du valt att importera.

 6. Klicka på Nästa.

  livefyre-aem-import-ugc2

 7. Välj ett av följande alternativ för varje resurs för rättighetsförfrågningar:

  För Instagram:

  • Begär rättigheter manuellt för att få ett meddelande som kan kopieras och klistras in och skickas manuellt till innehållsägarna via Instagram.
  • Attributera innehållsrättigheter manuellt för att åsidosätta rättigheterna för enskilda resurser.
  OBSERVERA

  På grund av uppdateringar som påverkar sammanställningen av innehåll från icke-kommersiella användarkonton kan vi inte längre lägga in kommentarer åt dig eller automatiskt söka efter svar från författaren. Klicka här för mer information.

  livefyre-aem-import-ugc3-6-4

  För Twitter:

  • Meddelandeförfattare om du vill skicka ett meddelande till innehållsägaren som begär rättigheter till resursen.
  • Attributera innehållsrättigheter manuellt för att åsidosätta rättigheterna för enskilda resurser.
 8. Klicka Importera.

  Om du har skickat en begäran om Twitter-rättigheter kommer innehållsägaren att se meddelandet om rättighetsbegäran på sitt konto:

  livefyre-aem-rights-request-twitter

  OBSERVERA

  Twitter har begränsningar för identiska begäranden som kommer från samma konto. Om du importerar fler än ett par resurser bör du ändra meddelandena individuellt för att undvika att flaggas.

 9. Klicka Klar i det övre högra hörnet för att slutföra arbetsflödet för rättighetsbegäran.

  Du kan se statusen för en väntande rättighetsbegäran för en resurs i Livefyre Studio. Om innehåll väntar på en rättighetsbegäran kommer resursen inte att visas i AEM Assets förrän rättigheter har beviljats. Resursen visas automatiskt i AEM Assets när en rättighetsbegäran beviljas.

  För Instagram måste du spåra innehållsägarens svar och manuellt tilldela rättigheter om de ges behörighet till innehållet.

Använd Livefyre med AEM Commerce

Importera produktkataloger till Livefyre med AEM Commerce

AEM Commerce-användare kan smidigt integrera sin befintliga produktkatalog i Livefyre för att öka användarengagemanget i Livefyres visualiseringsappar.

När du har importerat produktkatalogen visas produkterna i realtid i Livefyre-instansen. Om du redigerar eller tar bort artiklar i din AEM Commerce-produktkatalog uppdateras ändringarna automatiskt i Livefrye.

 1. Kontrollera att du har det senaste Livefyre for AEM-paketet installerat på din AEM.

 2. På AEM hemsida går du till AEM.

 3. Skapa en ny samling eller använd en befintlig samling.

 4. Håll muspekaren över samlingen och klicka Samlingsegenskaper (pennikon).

 5. Kontrollera Synkronisera med Livefyre.

 6. Fyll i Livefyre Page Prefix om du vill länka den här samlingen till en viss sida i AEM.

  Sidprefixet definierar rotsökvägen där sökningen efter produktsidor börjar. Livefyre väljer den första sidan som har en tillhörande produkt. Om du vill hämta olika sidor för olika produkter behövs flera samlingar.

AEM supportmatris för Livefyre-appar

Livefyre-appar AEM 6.1 AEM 6.2 AEM 6.3 AEM 6.4
Carousel X X X X
Chatt X X X X
Kommentarer X X X X
Bildband X X X
LiveBlog X X X X
Karta X X X X
Media Wall X X X X
Mosaik X X X X
Omröstning X X X
Recensioner X X X
Ett kort X X X X
Storify 2 X X X
Trender X X X
Knappen Överför X X X

På denna sida