Lösningsintegrering

Senaste uppdatering: 2023-10-25
  • Skapat för:
  • Admin

Följande information finns om hur du integrerar AEM med andra Adobe- eller tredjepartstjänster:

OBSERVERA

Om du använder en anpassad proxykonfiguration tillsammans med integreringen måste du konfigurera båda HTTP-klientproxykonfigurationerna eftersom vissa funktioner i AEM använder 3.x-API:erna och andra 4.x-API:er:

På denna sida