Integrera med Adobe Campaign Standard

OBSERVERA

I den här dokumentationen beskrivs hur du integrerar AEM med Adobe Campaign Standard, den prenumerationsbaserade lösningen. Om du använder Adobe Campaign 6.1 finns dessa instruktioner i Integrera med Adobe Campaign 6.1.

Med Adobe Campaign kan ni hantera e-postinnehåll och formulär direkt i Adobe Experience Manager.

Om du vill använda båda lösningarna samtidigt måste du först konfigurera dem så att de ansluter till varandra. Detta inbegriper konfigurationssteg i både Adobe Campaign och Adobe Experience Manager. Dessa steg beskrivs i detalj i det här dokumentet.

När du arbetar med Adobe Campaign i AEM kan du skicka e-post och formulär via Adobe Campaign, vilket beskrivs i Arbeta med Adobe Campaign.

Dessutom kan följande ämnen vara intressanta när du integrerar AEM med Adobe Campaign:

Om du utökar integreringen med Adobe Campaign kanske du vill se följande sidor:

Konfigurerar Adobe Campaign

När du konfigurerar Adobe Campaign ingår följande:

 1. Konfigurerar aemserver-användaren.
 2. Skapa ett dedikerat externt konto.
 3. Verifierar alternativet AEMResourceTypeFilter.
 4. Skapa en dedikerad leveransmall.
OBSERVERA

För att kunna utföra dessa åtgärder måste du ha rollen administration i Adobe Campaign.

Förutsättningar

Kontrollera att du har följande element i förväg:

FÖRSIKTIGHET

Åtgärder som beskrivs i avsnitten Konfigurera Adobe Campaign och Konfigurera Adobe Experience Manager krävs för att integreringsfunktionerna mellan AEM och Adobe Campaign ska fungera korrekt.

Konfigurerar aemserver-användaren

aemserver-användaren måste konfigureras i Adobe Campaign. aemserver är en teknisk användare som kommer att användas för att ansluta AEM till Adobe Campaign.

Gå till Administration > Användare och säkerhet > Användare och välj aemserver användare. Klicka på den för att öppna användarinställningarna.

 • Du måste ange ett lösenord för den här användaren. Detta kan inte göras via användargränssnittet. Den här konfigurationen måste utföras i REST av en teknisk administratör.
 • Du kan tilldela specifika roller till den här användaren, till exempel deliveryPrepare, som gör att användaren kan skapa och redigera leveranser.

Konfigurera ett externt Adobe Experience Manager-konto

Du måste konfigurera ett externt konto som gör att du kan ansluta Adobe Campaign till din AEM.

OBSERVERA

I AEM måste du ange lösenordet för kampanjens fjärranvändare. Du måste ange det här lösenordet för att kunna ansluta Adobe Campaign till AEM. Logga in som administratör och i användaradministrationskonsolen, sök efter användaren som är kampanjfjärranvändare och klicka på Ange lösenord.

Så här konfigurerar du ett AEM externt konto:

 1. Gå till Administration > Programinställningar > Externa konton.

  chlimage_1-124

 2. Välj det externa standardkontot aemInstance eller skapa ett nytt genom att klicka på knappen Skapa.

 3. Välj Adobe Experience Manager i fältet Typ och ange åtkomstparametrarna som används för AEM. serveradress, kontonamn och lösenord.

  OBSERVERA

  Se till att du inte lägger till ett avslutande /-snedstreck i slutet av URL:en, annars fungerar inte anslutningen.

 4. Kontrollera att kryssrutan Aktiverad är markerad och klicka sedan på Spara för att spara ändringarna.

Verifierar alternativet AEMResourceTypeFilter

Alternativet AEMResourceTypeFilter används för att filtrera typer av AEM resurser som kan användas i Adobe Campaign. På så sätt kan Adobe Campaign hämta AEM som är särskilt utformade för att endast användas i Adobe Campaign.

Det här alternativet är förkonfigurerat; Men om du ändrar det här alternativet kan det leda till att integreringen inte fungerar.

Så här verifierar du att alternativet AEMResourceTypeFilter är konfigurerat:

 1. Gå till Administration > Programinställningar > Alternativ.
 2. I listan kan du se till att alternativet AEMResourceTypeFilter visas och att sökvägarna är korrekta.

Skapa en AEM-specifik e-postleveransmall

Som standard är AEM inte aktiverat i Adobe Campaign e-postmallar. Du kan konfigurera en ny mall för e-postleverans som ska användas för att skapa e-postmeddelanden med AEM innehåll.

Så här skapar du en AEM e-postspecifik leveransmall:

 1. Gå till Resources > Mallar > Leveransmallar.

 2. Aktivera markering genom att klicka på bockmarkeringen i åtgärdsfältet och välja den befintliga standardmallen för e-post (post) , duplicera den genom att klicka på ​ikonen Kopiera och sedan klicka på Bekräfta.

 3. Inaktivera markeringsläget genom att klicka på mallen x och öppna den nyligen skapade kopian av e-postmallen Standard (mail) och välj sedan Redigera egenskaper i åtgärdsfältet på mallkontrollpanelen.

  Du kan ändra mallens etikett.

 4. I avsnittet Innehåll ändrar du innehållskällan till Adobe Experience Manager. Välj sedan det externa konto som skapades tidigare och klicka på Bekräfta.

  Spara ändringarna genom att klicka på Bekräfta och klicka på Spara.

  E-postleveranser som skapas från den här mallen kommer att ha funktionen AEM innehåll aktiverad.

  chlimage_1-125

Konfigurerar Adobe Experience Manager

För att konfigurera AEM måste du göra följande:

 • Konfigurera replikering mellan instanser.
 • Anslut AEM till Adobe Campaign.
 • Konfigurera externaliseraren.

Konfigurera replikering mellan AEM

Innehåll som skapas från AEM-författarinstansen skickas först till publiceringsinstansen. Den här publiceringsinstansen överför sedan innehållet till Adobe Campaign. Replikeringsagenten måste därför konfigureras att replikera från AEM till den AEM publiceringsinstansen.

OBSERVERA

Om du inte vill använda replikerings-URL:en, utan i stället använda den offentliga URL:en, kan du ange Offentlig URL i följande konfigurationsinställning i OSGi (Verktyg > Webbkonsol > OSGi Configuration > AEM Campaign Integration - Configuration):
Offentlig URL: com.day.cq.mcm.campaign.impl.IntegrationConfigImpl#aem.mcm.campaign.publicUrl

Det här steget är också nödvändigt för att replikera vissa redigeringsinstanskonfigurationer till publiceringsinstansen.

Så här konfigurerar du replikering mellan AEM instanser:

 1. Välj AEM logotyp Verktyg > Distribution > Replikering > Agenter på författare från redigeringsinstansen och klicka sedan på Standardagent.

  chlimage_1-126

  OBSERVERA

  Undvik att använda localhost (d.v.s. en lokal kopia av AEM) när du konfigurerar integreringen med Adobe Campaign, såvida inte både publicerings- och författarinstansen finns på samma dator.

 2. Klicka på Redigera och välj sedan fliken Transport.

 3. Konfigurera URI:n genom att ersätta localhost med IP-adressen eller adressen för den AEM publiceringsinstansen.

  chlimage_1-127

Ansluta AEM till Adobe Campaign

Innan ni kan använda AEM och Adobe Campaign tillsammans måste ni etablera en länk mellan båda lösningarna så att de kan kommunicera.

 1. Anslut till AEM.

 2. Välj Verktyg > Åtgärder > Moln > Cloud Services och Konfigurera nu i avsnittet Adobe Campaign.

  chlimage_1-128

 3. Skapa en ny konfiguration genom att ange en titel och klicka på Skapa, eller välj den befintliga konfiguration som du vill länka till din Adobe Campaign-instans.

 4. Redigera konfigurationen så att den matchar parametrarna för din Adobe Campaign-instans.

  • Användarnamn: aemserver, paketoperatorn Adobe Campaign AEM Integration, som används för att upprätta länken mellan de två lösningarna.
  • Lösenord: Lösenord för operatorn Adobe Campaign aemserver. Du kan behöva ange lösenordet för den här operatorn igen direkt i Adobe Campaign.
  • API-slutpunkt: Adobe Campaign instans-URL.
 5. Välj Anslut till Adobe Campaign och klicka på OK.

  chlimage_1-129

  OBSERVERA

  När du har skapat e-postmeddelandet och publicerat det måste du publicera konfigurationen på nytt på din publiceringsinstans.

  chlimage_1-130

OBSERVERA

Om anslutningen misslyckas kontrollerar du följande:

 • Du kan stöta på ett certifikatproblem när du använder en säker anslutning till en Adobe Campaign-instans (https). Du måste lägga till Adobe Campaign-instanscertifikatet till cacerts ​ filen i JDK:n.
 • Se även Felsöka din AEM/Adobe Campaign-integrering.

Konfigurera externaliseraren

Du måste konfigurera externaliseraren i AEM på författarinstansen. Externalizer är en OSGi-tjänst som gör att du kan omvandla en resurssökväg till en extern och absolut URL. Den här tjänsten tillhandahåller en central plats för att konfigurera dessa externa URL:er och skapa dem.

Se Konfigurera externaliseraren för allmänna instruktioner. För Adobe Campaign-integreringen måste du konfigurera publiceringsservern på https://<host>:<port>/system/console/configMgr/com.day.cq.commons.impl.ExternalizerImpl så att den inte pekar på localhost:4503, utan på en server som kan nås av Adobe Campaign-konsolen.

Om den pekar på localhost:4503 eller någon annan server som Adobe Campaign inte kan nå visas inte dina bilder på Adobe Campaign-konsolen.

chlimage_1-131

På denna sida