Correspondentenbeheer | Gebruikersgegevens verwerken

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Met AEM Forms Correspondence Management kunt u veilige en gepersonaliseerde klantcorrespondentie maken, beheren en stroomlijnen. Het verstrekt een intuïtieve gebruikersinterface voor bedrijfsgebruikers om correspondentie tot stand te brengen gebruikend vooraf goedgekeurde inhoudsblokken en media elementen. Zie voor meer informatie over het maken van correspondentie Correspondentie maken.

Wanneer een zakelijke gebruiker of een agent een correspondentie opslaat als concept of deze verzendt, wordt een letterinstantie opgeslagen in de AEM-opslagplaats. De brieveninstantie omvat brievengegevens en meta-gegevens.

OPMERKING

In AEM 6.4 Forms is het correspondentiebeheer niet beschikbaar in het tekstvak. Als u een upgrade uitvoert vanaf een eerdere AEM Forms-versie, installeert u het compatibiliteitspakket en migreert u de middelen voor correspondentiebeheer om deze te blijven gebruiken in AEM 6.4 Forms. Zie voor meer informatie Compatibiliteitspakket.

Gebruikersgegevens en gegevensopslag

In het Correspondentiebeheer worden gegevens voor concept en verzonden brieven alleen in AEM opslagplaats opgeslagen als de publicatie-instantie is geconfigureerd voor het beheren van brievenexemplaren. Voor meer informatie over de configuratie, zie Eigenschappen van de Correspondentenbeheerconfiguratie.

Afhankelijk van de persistentie van de gegevensopslag die voor uw AEM plaatsing wordt gevormd, worden de concepten en de voorgelegde brievengegevens opgeslagen bij de volgende plaatsen.

Type persistentie

Gegevensopslag

Locatie

Standaard

AEM opslagplaats van publicatie-instantie en auteurinstanties die zijn opgegeven in omgekeerde replicatieconfiguratie

/content/apps/cm/letterInstances/[yyyy]/[mm]/[dd]/[node-id]/[letter-instance-name]/

Extern

AEM opslagplaats van de externe verwerkingsauteurinstantie

/content/apps/cm/letterInstances/[yyyy]/[mm]/[dd]/[node-id]/[letter-instance-name]/

Op de hierboven vermelde locatie van AEM opslagplaats:

  • [yyyy]/[mm]/[dd] is de nodestructuur die op de datum wordt gebaseerd waarop de brieveninstantie wordt gecreeerd
  • [node-id] is de id die is toegewezen aan de map met de letter
  • [letter-instance-name] is de naam die is opgegeven bij het opslaan of verzenden van een letter

Onder de [letter-instance-name] knooppunt, wordt de volgende knooppuntstructuur gemaakt en worden de gegevens voor elke letterinstantie opgeslagen in de AEM opslagplaats:

Knooppunt Beschrijving
extendedProperties Hiermee worden eigenschappen van metagegevens van de letterinstantie opgeslagen.
dataXML Hiermee wordt een downloadbaar dataXML-bestand opgeslagen dat de correspondentiegegevens in binaire indeling bevat.
processedXDP Omvat de details van het malplaatje XDP dat wordt gebruikt om de voorgelegde brief tot stand te brengen. Dit knooppunt wordt alleen gemaakt voor verzonden correspondentie.
submittedLetter Slaat de voorgelegde brievengegevens in downloadbaar binair formaat op. Dit knooppunt wordt alleen gemaakt voor verzonden correspondentie.

Gebruikersgegevens openen en verwijderen

U kunt tot ontwerp en voorgelegde brievengegevens in de gevormde gegevensopslag toegang hebben, en indien nodig, het schrappen.

Gebruikersgegevens openen

Correspondentiebeheer biedt API's die u kunt gebruiken om concepten en verzonden brieven te zoeken en te openen. Met behulp van de API's kunt u lettervarianten zoeken en openen met de id van het lettertype of de gebruiker die de correspondentie heeft opgeslagen of verzonden. Zie voor meer informatie API's voor toegang tot lettervarianten.

U kunt ook met behulp van CRX DELite naar de letter-instantie in AEM repository navigeren. Zie Gebruikersgegevens en gegevensopslag voor informatie over opgeslagen gegevens en opslagplaats.

Gebruikersgegevens verwijderen

Als u een letterinstantie wilt zoeken die de gegevens van een bepaalde gebruiker bevat, kunt u:

  • Gebruik correspondentiebeheer-API's als de naam van een letter of de gebruiker die het concept heeft opgeslagen of de correspondentie heeft verzonden, bekend is
  • Gebruik AEM zoekopdracht in de repository met behulp van persoonlijk identificeerbare informatie zoals de e-mail-id of naam om het knooppunt te vinden waar de informatie is opgeslagen

Als u gebruikersgegevens uit concept en verzonden correspondentie volledig wilt verwijderen uit AEM systemen, moet u het knooppunt voor de letter handmatig verwijderen uit alle toepasselijke AEM.

Op deze pagina