Interactieve communicatie configuratieeigenschappen

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Standaardconfiguratieeigenschappen voor interactieve communicatie bewerken

De interactieve Mededelingen omvat eigenschappen die automatisch na het installeren van AEM Forms-invoegtoepassing pakket. De interactieve auteurs van de Communicatie kunnen deze standaardconfiguratieeigenschappen uitgeven gebruikend Configuratie Adobe Experience Manager-webconsole pagina.

Open de Configuratie Adobe Experience Manager-webconsole pagina met de volgende URL:

https://<server>:<port>/<contextpath>/system/console/configMgr

De configuratie-eigenschappen omvatten:

Configuratie van documentfragmenten

Tikken Configuratie van documentfragmenten op de Configuratie Adobe Experience Manager-webconsole pagina om de configuratie-eigenschappen voor documentfragmenten weer te geven.

Eigenschap Beschrijving Standaard Acceptabele waarden
Indelingen voor gegevensweergave Landspecifieke weergave-indeling voor velden, variabelen en formuliergegevensmodelelementen die beschikbaar zijn tijdens het maken van een interactieve communicatie voor afdruk- en webkanalen.
  • locale = en_US, de_DE, fr_FR en ja_JP
  • dateFormat = dd-MM-yyyy
  • numberDecimalSeparator = .
  • numberGroupSeparator = ,
  • numberUseGroupSeparator = true

Inspringing De breedte van één inspringingseenheid die wordt toegepast op tekst in documentfragmenten van de lijst. 12.7mm Getal
Roman Numbers Minimum Width Minimumbreedte die moet worden toegepast op het opsommingsteken of nummerveld bij gebruik van Romeinse nummers in documentfragmenten van de lijst. 12.7mm Getal
Minimumbreedte aantal Minimumbreedte die op het opsommingsteken of nummerveld moet worden toegepast wanneer u genummerde lijsten gebruikt, met uitzondering van Romeinse nummers in documentfragmenten van de lijst. 8.0mm Getal

Correspondentenconfiguratie maken

Tikken Correspondentenconfiguratie maken op de Configuratie Adobe Experience Manager-webconsole pagina om de configuratieeigenschappen voor Agent UI te bekijken.

Eigenschap Beschrijving Standaard Acceptabele waarden
Opgeloste inhoud tonen voor bewerking Schakel het selectievakje in om de gevonden inhoud (werkelijke waarden in plaats van plaatsaanduidingen) weer te geven tijdens het bewerken van de tekstmodule in de gebruikersinterface van de agent. Niet geselecteerd Niet van toepassing
Watermerk toepassen tijdens voorvertoning Schakel het selectievakje in om watermerk toe te passen op het kanaal voor interactieve communicatie afdrukken in de modus Voorbeeld. Niet geselecteerd Niet van toepassing

Adaptieve vorm en interactieve communicatie Webkanaalconfiguratie

Tikken Adaptieve vorm en interactieve communicatie Webkanaalconfiguratie op de Configuratie Adobe Experience Manager-webconsole pagina om de configuratieeigenschappen voor Adaptief Forms en Interactive Communications Web channel weer te geven. De volgende lijst beschrijft de eigenschappen met betrekking tot Interactieve Mededelingen:

Eigenschap Beschrijving Standaard Acceptabele waarden
Tijdelijke aanduiding tonen Schakel het selectievakje in om de weergave van plaatsaanduidingen in te schakelen voor velden die zijn opgenomen in adaptieve formulieren en interactieve communicatie. Geselecteerd Niet van toepassing
Maximum aantal cacheitems Stel het maximumaantal adaptieve formulieren en interactieve communicatie in dat kan worden opgehaald met behulp van het cachegeheugen. 100 Getal
Bestandsnaam uniek maken Schakel het selectievakje in om unieke namen te hebben voor bestanden die als bijlagen zijn opgenomen in Adaptieve Forms en Interactieve communicatie. Niet geselecteerd Niet van toepassing

Adaptieve vorm en interactieve communicatie webkanaalthemaconfiguratie

Tikken Adaptieve vorm en interactieve communicatie webkanaalthemaconfiguratie op de Configuratie Adobe Experience Manager-webconsole pagina om de configuratieeigenschappen voor Adaptieve Forms en Interactieve Communicatie de kanaalthema's van het Web te bekijken.

Eigenschap Beschrijving Standaard Acceptabele waarden
Naam lettertypenlijst Lijst met lettertypen die beschikbaar zijn voor gebruik tijdens het maken van Adaptieve Forms en Interactieve communicatie.

Georgia

Boek-antiaqua

Times New Roman

Arial

Arial Black

Gevolgen

Palatino Linotype

Alle geldige Adobe-serverlettertypen

Op deze pagina