Interactieve communicatie configuratieeigenschappen

Standaardconfiguratieeigenschappen voor interactieve communicatie bewerken

Interactieve communicatie bevat eigenschappen die automatisch worden geconfigureerd na het installeren van het AEM Forms-invoegtoepassing-pakket. De interactieve auteurs van de Communicatie kunnen deze standaardconfiguratieeigenschappen uitgeven gebruikend Adobe Experience Manager Web Console Configuration pagina.

Open de pagina Adobe Experience Manager Web Console Configuration met de volgende URL:

https://<server>:<port>/<contextPath>/system/console/configMgr

De configuratie-eigenschappen omvatten:

Configuratie van documentfragmenten

Tik Documentfragmenten Configuratie op de pagina Adobe Experience Manager Web Console Configuration om de configuratie-eigenschappen voor documentfragmenten weer te geven.

Eigenschap Beschrijving Standaard Acceptabele waarden
Indelingen voor gegevensweergave Landspecifieke weergave-indeling voor velden, variabelen en formuliergegevensmodelelementen die beschikbaar zijn tijdens het maken van een interactieve communicatie voor afdruk- en webkanalen.
  • locale = en_US, de_DE, fr_FR en ja_JP
  • dateFormat = dd-MM-yyyy
  • numberDecimalSeparator = .
  • numberGroupSeparator = ,
  • numberUseGroupSeparator = true

Inspringing De breedte van één inspringingseenheid die wordt toegepast op tekst in documentfragmenten van de lijst. 12,7 mm Getal
Roman Numbers Minimum Width Minimumbreedte die moet worden toegepast op het opsommingsteken of nummerveld bij gebruik van Romeinse nummers in documentfragmenten van de lijst. 12,7 mm Getal
Minimumbreedte aantal Minimumbreedte die moet worden toegepast op het opsommingsteken of nummerveld bij het gebruik van genummerde lijsten behalve Romeinse nummers in documentfragmenten van de lijst. 8,0 mm Getal

Correspondentenconfiguratie maken

Tik Correspondence Configuration op de pagina Adobe Experience Manager Web Console Configuration om de configuratieeigenschappen voor de gebruikersinterface van de Agent weer te geven.

Eigenschap Beschrijving Standaard Acceptabele waarden
Opgeloste inhoud tonen voor bewerking Schakel het selectievakje in om de gevonden inhoud (werkelijke waarden in plaats van plaatsaanduidingen) weer te geven tijdens het bewerken van de tekstmodule in de gebruikersinterface van de agent. Niet geselecteerd Niet van toepassing
Watermerk toepassen tijdens voorvertoning Schakel het selectievakje in om watermerk toe te passen op het kanaal voor interactieve communicatie afdrukken in de modus Voorbeeld. Niet geselecteerd Niet van toepassing

Adaptieve vorm en interactieve Communicatie de Configuratie van het Kanaal van het Web

Tik Adaptieve vorm en interactieve communicatie Web Channel Configuration op de Adobe Experience Manager Web Console Configuration-pagina om de configuratieeigenschappen voor Adaptive Forms en Interactive Communications Web Channel weer te geven. De volgende lijst beschrijft de eigenschappen met betrekking tot Interactieve Mededelingen:

Eigenschap Beschrijving Standaard Acceptabele waarden
Tijdelijke aanduiding tonen Schakel het selectievakje in om de weergave van plaatsaanduidingen in te schakelen voor velden die zijn opgenomen in adaptieve formulieren en interactieve communicatie. Geselecteerd Niet van toepassing
Maximum aantal cacheitems Stel het maximumaantal adaptieve formulieren en interactieve communicatie in dat kan worden opgehaald met behulp van het cachegeheugen. 100 Getal
Bestandsnaam uniek maken Schakel het selectievakje in om unieke namen te hebben voor bestanden die als bijlagen zijn opgenomen in Adaptieve Forms en Interactieve communicatie. Niet geselecteerd Niet van toepassing

Adaptieve vorm en Interactieve Communicatie het Thema van het Kanaal van het Web

Tik Adaptief formulier en Interactieve communicatie Web Channel Thema Configuration op de pagina Adobe Experience Manager Web Console Configuration om de configuratieeigenschappen voor Adaptieve Forms en Interactive Communications Web Channel-thema's weer te geven.

Eigenschap Beschrijving Standaard Acceptabele waarden
Naam lettertypenlijst Lijst met lettertypen die beschikbaar zijn voor gebruik tijdens het maken van Adaptieve Forms en Interactieve communicatie.

Georgia

Boek-antiaqua

Times New Roman

Arial

Arial Black

Gevolgen

Palatino Linotype

Alle geldige Adobe-serverlettertypen

Op deze pagina