De documentbeveiligingsserver installeren en configureren

Met documentbeveiliging kunt u alle gegevens die u in een ondersteunde indeling hebt opgeslagen, veilig verspreiden. Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot beveiligde documenten.

Met de beveiliging van Adobe Experience Manager Forms-documenten kunt u ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers uw documenten kunnen gebruiken. Met documentbeveiliging kunt u veilig alle informatie verspreiden die u in een ondersteunde indeling hebt opgeslagen. Tot de ondersteunde bestandsindelingen behoren Adobe Portable Document Format (PDF)- en Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden.

U kunt documenten beschermen door beleid te gebruiken. De vertrouwelijkheidsmontages u in een beleid specificeert bepalen hoe een ontvanger een document kan gebruiken waarop u het beleid toepast. U kunt bijvoorbeeld opgeven of ontvangers tekst kunnen afdrukken of kopiëren, tekst kunnen bewerken of handtekeningen en opmerkingen kunnen toevoegen aan beveiligde documenten.

Het beleid wordt opgeslagen op de server van de Veiligheid van het Document; u past het beleid op documenten toe door uw cliënttoepassing. Wanneer u een beleid op een document toepast, beschermen de vertrouwelijkheidsmontages die in het beleid worden gespecificeerd de informatie die het document bevat. U kunt het document dat met een beleid is beveiligd, verspreiden onder ontvangers die door het beleid zijn gemachtigd.

Documentbeveiliging biedt ook clients, viewers en indexeerders om documenten te beveiligen, beveiligde documenten weer te geven en beveiligde documenten te indexeren. Voor gedetailleerde informatie over documentveiligheid, zie over documentveiligheid.

Implementatietopologie

De beveiligingsmogelijkheden voor documenten zijn alleen beschikbaar in AEM Forms op JEE. U hebt één instantie van AEM Forms op JEE nodig. Indien nodig kunt u ook een cluster of farm van AEM Forms-servers maken. De volgende topologie is indicatieve topologie om het vermogen van de documentveiligheid in werking te stellen. Voor gedetailleerde informatie over de topologie, zie Architectuur en plaatsingstopologieën voor AEM Forms.

In het volgende diagram ziet u de typische architectuur voor AEM Forms Document Security:

AEM Forms installeren op JEE

Voer de volgende stappen uit om AEM Forms op JEE te installeren en te configureren:

  1. Download de AEM 6.4 Forms op het JEE-installatieprogramma van de Adobe Licensing Website (LWS). U hebt een geldig onderhouds- en ondersteuningscontract nodig om het installatieprogramma te downloaden.

  2. Lees het AEM Forms-document over door JEE ondersteunde Platforms en zorg ervoor dat de software, hardware, besturingssystemen, toepassingsserver, databases, JDK's en andere infrastructuren klaar zijn om AEM Forms in JEE te installeren.

  3. (Alleen niet-kant-en-klare installatieprogramma's) Lees Voorbereiden op de installatie van één AEM Forms-server of Voorbereiden op de installatie van AEM Forms-servercluster en uw omgeving gereed maken om AEM Forms op JEE te installeren en configureren.

  4. Afhankelijk van uw omgeving en toepassingsserver kiest u een van de volgende documenten en volgt u de instructies om de installatie te voltooien

    OPMERKING

    Selecteer de optie Documentbeveiliging in het selectiescherm Module van AEM Forms in JEE Configuration Manager. Voor de optie Documentbeveiliging hoeft u geen andere module te selecteren.

Volgende stappen

Op deze pagina