Snel starten met service-API voor back-up en herstel

Java API Quick Start (SOAP) is beschikbaar voor de API Backup and Restore Service.

Snel starten: Back-upmodus starten met de Java API (SOAP)

Snel starten: Back-upmodus verlaten met de Java API (SOAP)

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

OPMERKING

Quick Start in Programming with AEM Forms is gebaseerd op het Forms-besturingssysteem. Als u echter een ander besturingssysteem gebruikt, zoals UNIX, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die door het desbetreffende besturingssysteem worden ondersteund. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): Back-upmodus starten met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt gedurende twee uur de back-upmodus geactiveerd met een uniek label. Nadat de back-uptijd is verlopen of als de back-upmodus expliciet is afgesloten, keert de formulierserver terug naar het opschonen van bestanden in de algemene documentopslag. (Zie Back-upmodus activeren op de formulierserver.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-backup-restore-client-sdk.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Properties;

 import com.adobe.idp.backup.dsc.client.BackupServiceClient;
 import com.adobe.idp.backup.dsc.service.BackupModeEntryResult;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class BackupRestoreEnter
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       // Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL, ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, ServiceClientFactoryProperties.DSC_JBOSS_SERVER_TYPE);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME,"administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory instance
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a BackupService client object
       BackupServiceClient backup = new BackupServiceClient(myFactory);

       // Specify a generic label, 120 minutes to perform the backup,
       // and not to provide continous backup mode coverage (used for snapshot backups)
       String backUpLabel = new String("Snapshot2008July01");
       int minsInBackupMode = 120;
       boolean continousCoverage = false;


       // Enter backup mode on the forms server server
       BackupModeEntryResult backupResult = backup.enterBackupMode(backUpLabel,minsInBackupMode, continousCoverage);


       // Get information from entering backup mode on the forms server.
       if (backupResult != null)
       {
         System.out.println("Start time is: " + backupResult.getStartTime());
         System.out.println("Backup Current ID is: " + backupResult.getId());
         System.out.println("Backup Previous ID is: " + backupResult.getPreviousReservationId());
         System.out.println("Backup Label is: " + backupResult.getLabel());
         System.out.println("Backup Time to complete is: " + backupResult.getReservationTimeout());
       }
       else
       {
         System.out.println("Could not enter backup mode.");
       }

     }
     catch (Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
     return;
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Back-upmodus verlaten met de Java API

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt expliciet aangegeven dat een Forms-server de back-upmodus verlaat en terugkeert naar het leegmaken van bestanden van de algemene documentopslag. (Zie Back-upmodus verlaten op de formulierserver.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-backup-restore-client-sdk.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Properties;

 import com.adobe.idp.backup.dsc.client.BackupServiceClient;
 import com.adobe.idp.backup.dsc.service.BackupModeResult;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class BackupRestoreLeave
 {

   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[host]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL, ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, ServiceClientFactoryProperties.DSC_JBOSS_SERVER_TYPE);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME,"administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory instance
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a BackupService object
       BackupServiceClient backup = new BackupServiceClient(myFactory);

       // Leave backup mode on the forms server
       BackupModeResult leaveBackupResult = backup.leaveBackupMode();

       //Get result information from leaving backup mode
       if (leaveBackupResult != null)
       {
         System.out.println("Backup Mode ID is : " + leaveBackupResult.getId());
       }
       else
       {
         System.out.println("Forms server is not in backup mode.");
       }

     }
     catch (Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
     return;
   }
 }

Op deze pagina