Adobe Sign integreren met AEM Forms

Adobe Sign maakt workflows voor e-handtekeningen mogelijk voor adaptieve formulieren. E-handtekeningen verbeteren workflows om documenten te verwerken voor juridische documenten, verkoop, salarisadministratie, personeelsbeheer en nog veel meer gebieden.

In een standaard Adobe Sign- en adaptief formulierscenario vult een gebruiker een adaptief formulier in om een service aan te vragen. Bijvoorbeeld een creditcardaanvraag en een burgerservicepakket. Wanneer een gebruiker het toepassingsformulier invult, verzendt en ondertekent, wordt het formulier naar de serviceprovider verzonden voor verdere actie. De serviceprovider controleert de toepassing en gebruikt Adobe Sign om de goedgekeurde toepassing te markeren. Als u vergelijkbare workflows voor elektronische handtekeningen wilt inschakelen, kunt u Adobe Sign integreren met AEM Forms.

Als u Adobe Sign met AEM Forms wilt gebruiken, configureert u Adobe Sign in AEM Cloud Services:

Vereisten

U hebt het volgende nodig om Adobe Sign te integreren met AEM Forms:

Adobe Sign configureren met AEM Forms

Voer de volgende stappen uit om Adobe Sign met AEM Forms in de Author-instantie te configureren nadat u aan de voorwaarden hebt voldaan:

 1. Navigeer in AEM Forms-auteurinstantie naar Tools hammer > Algemeen > Configuratiebrowser.

 2. Tik op de pagina Configuration Browser op Create.

 3. Geef in het dialoogvenster Create Configuration een Title op voor de configuratie, schakel Cloud Configurations in en tik Create. Er wordt een configuratiecontainer voor cloudservices gemaakt.

 4. Navigeer naar Tools hammer > Cloud Services > Adobe Sign en selecteer de configuratiecontainer die u in de bovenstaande stap hebt gemaakt.

  OPMERKING

  U kunt of stappen 1-4 uitvoeren om een nieuwe configuratiecontainer tot stand te brengen en een configuratie van Adobe Sign in de container tot stand te brengen of de bestaande global omslag in Tools hammer > Cloud Services > Adobe Sign te gebruiken. Als u de configuratie maakt in de nieuwe configuratiecontainer, moet u de naam van de container opgeven in het veld Configuration Container wanneer u een adaptief formulier maakt.

  OPMERKING

  Zorg ervoor dat de URL van de configuratiepagina voor cloudservices begint met HTTPS. Als dat niet het geval is, schakel SSL voor de AEM Forms-server in.

 5. Tik op Create op de configuratiepagina om Adobe Sign-configuratie te maken in AEM Forms.

 6. Geef op het tabblad General van de pagina Create Adobe Sign Configuration een Naam op voor de configuratie en tik Volgende. U kunt desgewenst een titel opgeven en naar een miniatuur voor de configuratie bladeren.

 7. Kopieer de URL in het huidige browservenster naar een laptop. Het is vereist om Adobe Sign-toepassing te configureren met AEM Forms.

 8. Configureer OAuth-instellingen voor de Adobe Sign-toepassing:

  1. Open een browservenster en meld u aan bij de Adobe Sign-ontwikkelaarsaccount.
  2. Selecteer de toepassing die voor AEM Forms is geconfigureerd en tik op OAuth configureren voor toepassing.
  3. Voeg in het vak URL omleiden de HTTPS-URL toe die in de vorige stap is gekopieerd en klik op Opslaan.
  4. Schakel de volgende OAuth-instellingen voor de Adobe Sign-toepassing in en klik op Opslaan.
  • samenvoeging_read
  • samenvoeging_write
  • aggregatie_verzenden
  • widget_write
  • workflow_read

  Voor geleidelijke informatie om montages OAuth voor een toepassing van Adobe Sign te vormen en de sleutels te verkrijgen, zie montages van Auth voor de toepassing ontwikkelaarsdocumentatie vormen.

  OAuth Config

 9. Ga terug naar Adobe Sign Configuration pagina. Op het tabblad Settings vermeldt het veld OAuth URL de volgende standaard-URL:

  https://secure.na1.echosign.com/public/oauth

  waarbij:

  na1 verwijst naar het standaard gegevensbestandaandeel.

  U kunt de waarde voor het delen van de database wijzigen. Start de server opnieuw om de nieuwe waarde voor de databaseschijf te kunnen gebruiken.

 10. Geef de Client ID (ook wel toepassings-id genoemd) en Client Secret op. Selecteer de optie Adobe Sign ook inschakelen voor bijlagen om bestanden die zijn gekoppeld aan een adaptief formulier, toe te voegen aan het corresponderende Adobe Sign-document dat ter ondertekening is verzonden.

  Tik op Connect to Adobe Sign. Geef bij de aanwijzing voor referenties de gebruikersnaam en het wachtwoord op van het account dat wordt gebruikt bij het maken van een Adobe Sign-toepassing.

  Tik Create om de Adobe Sign-configuratie te maken.

 11. Open AEM webconsole. De URL is https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr

 12. Open Forms Common Configuration Service.

 13. In het Allow veld select Alle gebruikers - Alle gebruikers, anoniem of aangemeld, kunnen een voorbeeld van bijlagen bekijken, formulieren controleren en ondertekenen en op Opslaan klikken. Author-instantie is geconfigureerd voor gebruik van Adobe Sign.

 14. Gebruik replicatie om identieke configuratie op overeenkomstige te creëren publiceer instanties.

Adobe Sign is nu geïntegreerd met AEM Forms en klaar voor gebruik in adaptieve formulieren. Als u de Adobe Sign-service in een adaptieve vorm wilt gebruiken, geeft u de hierboven gemaakte configuratiecontainer op in adaptieve formuliereigenschappen.

Adobe Sign-planner configureren om de ondertekeningsstatus te synchroniseren

Een adaptief formulier dat geschikt is voor Adobe Sign wordt alleen verzonden nadat alle ondertekenaars het ondertekeningsproces hebben voltooid. Standaard is de Adobe Sign Scheduler-service gepland om na elke 24 uur de respons van de ondertekenaar van de (opiniepeiling)gegevens te controleren. U kunt het standaardinterval voor uw milieu veranderen. Voer de volgende stappen uit om het standaardinterval te wijzigen:

 1. Meld u met beheerdersgegevens aan bij de AEM Forms-server en navigeer naar Tools > Operations > Webconsole.

  U kunt ook de volgende URL openen in een browservenster:
  https://[localhost]:'port'/system/console/configMgr

 2. Zoek en open de Adobe Sign Configuration Service-optie. Geef een expressie voor uitsnijden op in het veld Uitdrukking voor statusupdate-planner en klik op Opslaan. Als u bijvoorbeeld de configuratieservice dagelijks om 00:00 uur wilt uitvoeren, geeft u 0 0 0 1/1 * ? * op in het veld Uitdrukking planner voor statusupdate.

Het standaardinterval voor het synchroniseren van de status van Adobe Sign is nu gewijzigd.

Op deze pagina