Paginasjablonen - Bewerkbaar

Bewerkbare sjablonen zijn geïntroduceerd in:

 • Sta gespecialiseerde auteurs toe om malplaatjes te creëren en uit te geven.

  • Dergelijke gespecialiseerde auteurs worden sjabloonauteurs genoemd
  • Sjabloonauteurs moeten lid zijn van de groep template-authors.
 • Geef sjablonen op die een dynamische verbinding behouden met alle pagina's die van deze sjablonen zijn gemaakt. Zo zorgt u ervoor dat wijzigingen in de sjabloon ook op de pagina's zelf worden doorgevoerd.

 • Maak de paginacomponent generischer zodat kan de kernpaginacomponent zonder aanpassing worden gebruikt.

Met bewerkbare sjablonen worden de onderdelen die een pagina maken, geïsoleerd in componenten. U kunt de noodzakelijke combinaties componenten in een UI vormen, daardoor eliminerend de behoefte aan een nieuwe paginacomponent die voor elke paginariatie moet worden ontwikkeld.

OPMERKING

AEM 6.4.5.0 of later is vereist om bewerkbare sjablonen te gebruiken met de SPA Editor.

OPMERKING

Statische sjablonen zijn ook beschikbaar.

Dit document:

 • Geeft een overzicht van het maken van bewerkbare sjablonen

 • Beschrijft de admin/ontwikkelaarstaken die worden vereist om editable malplaatjes tot stand te brengen

 • Beschrijft de technische onderbouwing van editable malplaatjes

In dit document wordt ervan uitgegaan dat u vertrouwd bent met het maken en bewerken van sjablonen. Zie het ontwerpdocument Paginasjablonen maken, waarin de mogelijkheden van bewerkbare sjablonen worden beschreven zoals deze aan de sjabloonauteur worden getoond.

OPMERKING

De volgende zelfstudie kan ook van belang zijn voor het instellen van een bewerkbare paginasjabloon in een nieuw project:
Aan de slag met AEM Sites Deel 2 - Een basispagina en sjabloon maken

Een nieuwe sjabloon maken

Het creëren van editable malplaatjes wordt hoofdzakelijk gedaan met malplaatjeconsole en malplaatjeredacteur door een malplaatjeauteur. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van dit proces en wordt een beschrijving gegeven van wat er op technisch niveau gebeurt.

Voor informatie over hoe te om editable malplaatjes in een AEM project te gebruiken zie Creërend een AEM project gebruikend Lazybones.

Bij het maken van een nieuwe bewerkbare sjabloon:

 1. Maak een map voor de sjablonen. Dit is niet verplicht, maar aanbevolen beste praktijken.

 2. Selecteer een sjabloontype. Dit wordt gekopieerd om malplaatjedefinitie tot stand te brengen.

  OPMERKING

  Een selectie van sjabloontypen is beschikbaar buiten het vak. U kunt desgewenst ook uw eigen sitespecifieke sjabloontypen maken.

 3. Vorm de structuur, inhoudsbeleid, aanvankelijke inhoud, en lay-out van het nieuwe malplaatje.

  Structuur

  • Met de structuur kunt u componenten en inhoud voor de sjabloon definiëren.

  • Componenten die in de sjabloonstructuur zijn gedefinieerd, kunnen niet op een resulterende pagina worden verplaatst of uit resulterende pagina's worden verwijderd.

   • Als u een malplaatje in een douanemap buiten de wij.Retail steekproefinhoud creeert, kunt u de Componenten van de Stichting kiezen of de Componenten van de Kern gebruiken.
  • Als u wilt dat auteurs van pagina's componenten kunnen toevoegen en verwijderen, voegt u een alineasysteem toe aan de sjabloon.

  • Componenten kunnen worden ontgrendeld en opnieuw worden vergrendeld, zodat u de initiële inhoud kunt definiëren.

  Zie Paginasjablonen maken voor meer informatie over de manier waarop een sjabloonauteur de structuur definieert.

  Zie Structuur in dit document voor technische details over de structuur.

  Beleid

  • Het inhoudsbeleid definieert de ontwerpeigenschappen van een component.

   • Bijvoorbeeld de beschikbare componenten of de minimum-/maximumafmetingen.
  • Deze zijn van toepassing op de sjabloon (en op pagina's die met de sjabloon zijn gemaakt).

  Zie Paginasjablonen maken voor meer informatie over hoe een sjabloonauteur beleid definieert.

  Voor technische details van beleid, zie Inhoudsbeleid in dit document.

  Oorspronkelijke inhoud

  • Met Eerste inhoud wordt inhoud gedefinieerd die wordt weergegeven wanneer een pagina voor het eerst wordt gemaakt op basis van de sjabloon.
  • De initiële inhoud kan vervolgens worden bewerkt door auteurs van pagina's.

  Zie Paginasjablonen maken voor meer informatie over de manier waarop een sjabloonauteur de structuur definieert.

  Zie Initiële inhoud in dit document voor technische details over de initiële inhoud.

  Indeling

  • U kunt de sjabloonlay-out voor een reeks apparaten definiëren.
  • De responsieve indeling voor sjablonen werkt op dezelfde manier als voor het ontwerpen van pagina's.

  Zie Paginasjablonen maken voor meer informatie over hoe de sjabloonauteur de sjabloonlay-out definieert.

  Zie Layout in dit document voor technische details over sjabloonlay-out.

 4. Schakel de sjabloon in en sta deze vervolgens toe voor specifieke inhoudstructuren.

  • U kunt een sjabloon in- of uitschakelen om de sjabloon beschikbaar of niet beschikbaar te maken voor auteurs van pagina's.
  • Een sjabloon kan beschikbaar worden gesteld of niet beschikbaar zijn voor bepaalde paginasecties.

  Zie Paginasjablonen maken voor meer informatie over hoe een sjabloonauteur een sjabloon inschakelt.

  Voor technische details bij het toelaten van een malplaatje, zie Het toelaten van en het Toestaan van een Malplaatje voor Gebruike in dit document

 5. Gebruik dit besturingselement om inhoudspagina's te maken.

  • Wanneer u een sjabloon gebruikt om een nieuwe pagina te maken, is er geen zichtbaar verschil en is er geen indicatie tussen statische en bewerkbare sjablonen.
  • Voor de auteur van de pagina is het proces transparant.

  Zie Pagina's maken en ordenen voor meer informatie over hoe een auteur van een pagina sjablonen gebruikt om een pagina te maken.

  Zie Resulterende inhoudspagina's in dit document voor technische details over het maken van pagina's met bewerkbare sjablonen.

TIP

Voer nooit informatie in die u wilt internationaliseren in een sjabloon. Voor internalisatiedoeleinden worden de lokalisatiefuncties van de Core Components aanbevolen.

OPMERKING

Sjablonen zijn krachtige gereedschappen om de workflow voor het maken van pagina's te stroomlijnen. Te veel sjablonen kunnen de auteurs echter overweldigen en tot verwarring bij het maken van pagina's leiden. Een goede regel is om het aantal sjablonen onder de 100 te houden.

Adobe adviseert niet om meer dan 1000 malplaatjes wegens potentiële prestatiesgevolgen te hebben.

OPMERKING

In de clientbibliotheek van de editor wordt ervan uitgegaan dat de naamruimte cq.shared aanwezig is op inhoudspagina's. Als deze ontbreekt, resulteert de JavaScript-fout Uncaught TypeError: Cannot read property 'shared' of undefined.

Alle pagina's met voorbeeldinhoud bevatten cq.shared, dus alle inhoud die hierop is gebaseerd, bevat automatisch cq.shared. Als u echter besluit uw eigen inhoudspagina's helemaal zelf te maken zonder deze op voorbeeldinhoud te baseren, moet u de naamruimte cq.shared invoegen.

Zie Client-Side Libraries gebruiken voor meer informatie.

Sjabloonmappen

Voor het organiseren van uw sjablonen kunt u de volgende mappen gebruiken:

 • global

 • Sitespecifiek

  De sitespecifieke mappen die u maakt om uw sjablonen te organiseren, worden gemaakt met beheerdersrechten voor accounts.

OPMERKING

Hoewel u uw omslagen kunt nesten, wanneer de gebruiker hen in Templates console bekijkt, worden zij voorgesteld als vlakke structuur.

In een standaard AEM instantie bestaat de global omslag reeds in de malplaatjeconsole. Dit houdt standaardmalplaatjes vast en doet dienst als reserve als geen beleid en/of malplaatje-types in de huidige omslag worden gevonden. U kunt uw standaardsjablonen toevoegen aan deze map of een nieuwe map maken (aanbevolen).

OPMERKING

Het wordt aanbevolen een nieuwe map te maken waarin u uw aangepaste sjablonen kunt opslaan en niet de algemene map te gebruiken.

LET OP

Mappen moeten worden gemaakt door een gebruiker met admin rechten.

Sjabloontypen en beleid worden in alle mappen overgeërfd volgens de volgende prioriteitsvolgorde:

 1. De huidige map.
 2. Bovenliggend item of bovenliggende items van de huidige map.
 3. /conf/global
 4. /apps
 5. /libs

Er wordt een lijst met alle toegestane vermeldingen gemaakt. Als configuraties elkaar overlappen ( path/ label), wordt alleen de instantie die zich het dichtst bij de huidige map bevindt, aan de gebruiker getoond.

Als u een nieuwe map wilt maken, kunt u het volgende doen:

 • Programmaticaal of met CRXDE Lite
 • De configuratiebrowser gebruiken

CRXDE Lite gebruiken

 1. Een nieuwe omslag (onder /conf) kan voor uw instantie of programmatically of met CRXDE Lite worden gecreeerd.

  De volgende structuur moet worden gebruikt:

  /conf
    <your-folder-name> [sling:Folder]
      settings [sling:Folder]
        wcm [cq:Page]
          templates [cq:Page]
          policies [cq:Page]
  
 2. Vervolgens kunt u de volgende eigenschappen definiëren voor het hoofdknooppunt van de map:

  <your-folder-name> [sling:Folder]

  Naam: jcr:title

  • Type: String
  • Waarde: De titel (voor de map) die u wilt weergeven in de console Sjablonen.
 3. In optellen naar de standaardauteursrechten en -rechten (bijvoorbeeld content-authors) moet u nu groep(en) toewijzen en de vereiste toegangsrechten (ACL's) definiëren zodat uw auteurs sjablonen in de nieuwe map kunnen maken.

  De template-authors groep is de standaardgroep die moet worden toegewezen. Zie de volgende sectie ACLs en Groepen voor details.

  Zie Toegangsbeheer voor volledige informatie over het beheren en toewijzen van toegangsrechten.

De configuratiebrowser gebruiken

 1. Ga naar Algemene navigatie -> Gereedschappen > Configuratiebrowser.

  De bestaande mappen worden links weergegeven, inclusief de map global.

 2. Klik Maken.

 3. In het Create Configuratie dialoog moeten de volgende gebieden worden gevormd:

  • Titel: Geef een titel op voor de configuratiemap
  • Bewerkbare sjablonen: Tik om bewerkbare sjablonen toe te staan in deze map
 4. Klik Maken

OPMERKING

In Browser van de Configuratie, kunt u de globale omslag uitgeven en de Bewerkbare optie van Malplaatjes activeren als u wenst om malplaatjes binnen deze omslag tot stand te brengen, nochtans wordt dit niet geadviseerd beste praktijken.

Zie de documentatie van de Browser van de Configuratie voor meer informatie.

ACLs en Groepen

Zodra uw malplaatjeomslagen (of via CRXDE of met Browser van de Configuratie) worden gecreeerd, moet ACLs voor de aangewezen groepen voor de malplaatjeomslagen worden bepaald om juiste veiligheid te verzekeren.

De malplaatjeomslagen voor Wij.Retail verwijzingsimplementatie kunnen als voorbeeld worden gebruikt.

The template-authors Group

De template-authors groep is de groep die wordt gebruikt om toegang tot malplaatjes te beheren en komt standaard met AEM, maar is leeg. Gebruikers moeten worden toegevoegd aan de groep voor het project of de site.

LET OP

De template-authors groep is only voor gebruikers die nieuwe malplaatjes moeten kunnen tot stand brengen.

Het bewerken van sjablonen is bijzonder krachtig en als dit niet het geval is, kunnen bestaande sjablonen worden verbroken. Daarom moet deze rol worden toegespitst en alleen gekwalificeerde gebruikers omvatten.

In de volgende tabel worden de benodigde machtigingen voor sjabloonbewerking weergegeven.

Pad Rol/groep Machtigingen
Beschrijving
/conf/<your-folder>/settings/wcm/templates Sjabloonauteurs
lezen, schrijven, repliceren Sjabloonauteurs die sjablonen maken, lezen, bijwerken, verwijderen en repliceren in sitespecifieke /conf-ruimte
Anonieme webgebruiker read De anonieme Gebruiker van het Web moet malplaatjes lezen terwijl het teruggeven van een pagina
Inhoudsauteurs repliceren ReplicateContent-auteurs moeten de sjablonen van een pagina activeren wanneer ze een pagina activeren
/conf/<your-folder>/settings/wcm/policies Template Author lezen, schrijven, repliceren Sjabloonauteurs die sjablonen maken, lezen, bijwerken, verwijderen en repliceren in sitespecifieke /conf-ruimte
Anonieme webgebruiker lezen De anonieme Gebruiker van het Web moet beleid lezen terwijl het teruggeven van een pagina
Inhoudsauteurs repliceren Auteurs van inhoud moeten het beleid van een sjabloon op een pagina activeren wanneer ze een pagina activeren
/conf/<site>/settings/template-types Sjabloonauteur lezen Sjabloonauteur maakt een nieuwe sjabloon op basis van een van de vooraf gedefinieerde sjabloontypen.
Anonieme webgebruiker none De anonieme Gebruiker van het Web moet tot de malplaatjetypes niet toegang hebben

Deze standaard template-authors groep behandelt slechts de projectmontages, waar alle template-authors leden tot toegang hebben en alle malplaatjes mogen schrijven. Voor complexere montages, waar de veelvoudige groepen van malplaatjeauteurs nodig zijn om toegang tot malplaatjes te scheiden, moeten meer de auteursgroepen van het douanemalplaatje worden gecreeerd. De machtigingen voor de groepen sjabloonauteurs zijn echter nog steeds hetzelfde.

Oudere sjablonen onder /conf/global

De malplaatjes zouden niet meer in /conf/global moeten worden opgeslagen, nochtans voor sommige erfenisinstallaties kunnen er nog malplaatjes in deze plaats zijn. SLECHTS in dergelijke erfenissituaties zouden de volgende /conf/global wegen uitdrukkelijk moeten worden gevormd.

Pad Rol/groep Machtigingen
Beschrijving
/conf/global/settings/wcm/templates Sjabloonauteurs lezen, schrijven, repliceren Sjabloonauteurs die sjablonen maken, lezen, bijwerken, verwijderen en repliceren in /conf/global
Anonieme webgebruiker lezen De anonieme Gebruiker van het Web moet malplaatjes lezen terwijl het teruggeven van een pagina
Inhoudsauteurs repliceren Inhoudsauteurs moeten de sjablonen van een pagina activeren wanneer ze een pagina activeren
/conf/global/settings/wcm/policies Template Author lezen, schrijven, repliceren Sjabloonauteurs die sjablonen maken, lezen, bijwerken, verwijderen en repliceren in /conf/global
Anonieme webgebruiker lezen De anonieme Gebruiker van het Web moet beleid lezen terwijl het teruggeven van een pagina
Inhoudsauteurs repliceren Auteurs van inhoud moeten het beleid van een sjabloon op een pagina activeren wanneer ze een pagina activeren
/conf/global/settings/wcm/template-types Sjabloonauteur lezen Sjabloonauteur maakt een nieuwe sjabloon op basis van een van de vooraf gedefinieerde sjabloontypen
Anonieme webgebruiker none De anonieme Gebruiker van het Web moet tot de malplaatjetypes niet toegang hebben

Sjabloontype

Wanneer u een nieuwe sjabloon maakt, moet u een sjabloontype opgeven:

 • Sjabloontypen bieden sjablonen voor een sjabloon. Wanneer u een nieuwe sjabloon maakt, worden de structuur en initiële inhoud van het geselecteerde sjabloontype gebruikt om aan de nieuwe sjabloon te maken.

  • Het sjabloontype wordt gekopieerd om de sjabloon te maken.
  • Zodra het exemplaar is voorgekomen, is de enige verbinding tussen het malplaatje en het malplaatjetype een statische verwijzing voor informatiedoeleinden.
 • Met sjabloontypen kunt u het volgende definiëren:

  • Het middeltype van de paginacomponent.
  • Het beleid van de wortelknoop, die de componenten bepaalt die in de malplaatjeredacteur worden toegestaan.
  • Het wordt aanbevolen de onderbrekingspunten voor het responsieve raster en de instelling van de mobiele emulator op te geven voor het sjabloontype. Dit is optioneel omdat de configuratie ook op de afzonderlijke sjabloon kan worden gedefinieerd (zie Sjabloontype en Mobiele apparaatgroepen).
 • AEM biedt een kleine selectie van out-of-box sjabloontypen, zoals HTML5 Page en Adaptive Form Page.

  • Extra voorbeelden worden verstrekt als deel van Wij.Retail steekproefinhoud.
 • Sjabloontypen worden meestal gedefinieerd door ontwikkelaars.

De sjabloontypen voor de out-of-the-box worden opgeslagen onder:

 • /libs/settings/wcm/template-types
LET OP

U mag niets in de /libs weg veranderen. Dit komt doordat de inhoud van /libs de volgende keer wordt overschreven dat u uw exemplaar bijwerkt (en kan worden overschreven wanneer u een hotfix of functiepakket toepast).

Uw sitespecifieke sjabloontypen moeten worden opgeslagen op de vergelijkbare locatie:

 • /apps/settings/wcm/template-types

De definities voor uw aangepaste malplaatjetypes zouden in user-defined omslagen (geadviseerd) of anders in global moeten worden opgeslagen. Bijvoorbeeld:

 • /conf/<my-folder-01>/<my-folder-02>/settings/wcm/template-types
 • /conf/<my-folder>/settings/wcm/template-types
 • /conf/global/settings/wcm/template-types
LET OP

De sjabloontypen moeten de juiste mapstructuur in acht nemen (d.w.z. /settings/wcm/...), anders worden de sjabloontypen niet gevonden.

Sjabloontype en mobiele apparaatgroepen

De apparaatgroepen die worden gebruikt voor een bewerkbare sjabloon (ingesteld als relatief pad van de eigenschap cq:deviceGroups) definieert welke mobiele apparaten beschikbaar zijn als emulators in de layoutmodus van paginaontwerp. Deze waarde kan op twee plaatsen worden ingesteld:

 • Op het bewerkbare sjabloontype
 • Op de bewerkbare sjabloon

Wanneer u een nieuwe bewerkbare sjabloon maakt, wordt de waarde van het sjabloontype naar de afzonderlijke sjabloon gekopieerd. Als de waarde niet op het type is ingesteld, kan deze in de sjabloon worden ingesteld. Als een sjabloon eenmaal is gemaakt, is er geen overerving van het type naar de sjabloon.

LET OP

De waarde van cq:deviceGroups moet als relatieve weg zoals mobile/groups/responsive worden geplaatst en niet als absolute weg zoals /etc/mobile/groups/responsive.

OPMERKING

Met statische sjablonen kan de waarde van cq:deviceGroups worden ingesteld als de hoofdmap van de site.

Met bewerkbare sjablonen wordt deze waarde nu opgeslagen op sjabloonniveau en wordt deze niet ondersteund op hoofdniveau van de pagina.

Sjabloontypen maken

Als u een sjabloon hebt gemaakt die als basis voor andere sjablonen kan dienen, kunt u deze sjabloon kopiëren als een sjabloontype.

 1. Maak een sjabloon zoals u een bewerkbare sjabloon zoals hier wordt beschreven, die als basis voor uw sjabloontype zal dienen.
 2. Met CRXDE Lite kopieert u de nieuw gemaakte sjabloon van de templates-node naar de template-types-node onder de sjabloonmap.
 3. Verwijder de sjabloon uit het knooppunt templates onder de sjabloonmap a2/>.
 4. Verwijder in de kopie van de sjabloon onder het knooppunt template-types alle cq:template- en cq:templateType jcr:content-eigenschappen.

U kunt uw eigen malplaatjetype ook ontwikkelen gebruikend een voorbeeld editable malplaatje als basis, beschikbaar op GitHub.

CODE VOOR GITHUB

U kunt de code van deze pagina op GitHub vinden

Sjabloondefinities

Definities voor bewerkbare sjablonen worden door de gebruiker gedefinieerde mappen (aanbevolen) of global opgeslagen. Bijvoorbeeld:

 • /conf/<my-folder>/settings/wcm/templates
 • /conf/<my-folder-01>/<my-folder-02>/settings/wcm/templates
 • /conf/global/settings/wcm/templates

Het hoofdknooppunt van de sjabloon is van het type cq:Template met een skeletstructuur van:

<template-name>
 initial
  jcr:content
   root
    <component>
    ...
    <component>
 jcr:content
  @property status
 policies
  jcr:content
   root
    @property cq:policy
    <component>
     @property cq:policy
    ...
    <component>
     @property cq:policy
 structure
  jcr:content
   root
    <component>
    ...
    <component>
   cq:responsive
    breakpoints
 thumbnail.png

De belangrijkste elementen zijn:

jcr:content

Dit knooppunt bevat eigenschappen voor de sjabloon:

 • Naam: jcr:title

 • Naam: status

  • Type: String
  • Waarde: draft, enabled of disabled

Structuur

Hiermee definieert u de structuur van de resulterende pagina:

 • Wordt samengevoegd met de oorspronkelijke inhoud ( /initial) bij het maken van een nieuwe pagina.

 • Wijzigingen in de structuur worden weerspiegeld in alle pagina's die met de sjabloon worden gemaakt.

 • Het root ( structure/jcr:content/root) knoop bepaalt de lijst van componenten die in de resulterende pagina beschikbaar zullen zijn.

  • Componenten die zijn gedefinieerd in de sjabloonstructuur kunnen niet worden verplaatst op of verwijderd van resulterende pagina's.
  • Wanneer een component is ontgrendeld, wordt de eigenschap editable ingesteld op true.
  • Wanneer een component die al inhoud bevat, is ontgrendeld, wordt deze inhoud naar de initial-vertakking verplaatst.
 • Het cq:responsive knooppunt bevat definities voor de responsieve lay-out.

Eerste inhoud

Definieert de eerste inhoud die een nieuwe pagina krijgt wanneer deze wordt gemaakt:

 • Bevat een jcr:content-knooppunt dat naar nieuwe pagina's wordt gekopieerd.
 • Wordt samengevoegd met de structuur ( /structure) bij het maken van een nieuwe pagina.
 • Bestaande pagina's worden niet bijgewerkt als de oorspronkelijke inhoud na het maken wordt gewijzigd.
 • Het knooppunt root bevat een lijst met componenten om te definiëren wat beschikbaar is op de resulterende pagina.
 • Als er inhoud wordt toegevoegd aan een component in de structuurmodus en die component vervolgens wordt ontgrendeld (of vice versa), wordt deze inhoud gebruikt als initiële inhoud.

Indeling

Wanneer het uitgeven van een malplaatje u lay-out kunt bepalen, gebruikt dit standaard responsieve lay-out die ook gevormd kan zijn.

Inhoudsbeleid

Met het inhoudsbeleid (of het ontwerpbeleid) worden de ontwerpeigenschappen van een component gedefinieerd. Bijvoorbeeld de beschikbare componenten of de minimum-/maximumafmetingen. Deze zijn van toepassing op de sjabloon (en op pagina's die met de sjabloon zijn gemaakt). Het inhoudsbeleid kan worden gemaakt en geselecteerd in de sjablooneditor.

 • De eigenschap cq:policy op het knooppunt root

  /conf/<your-folder>/settings/wcm/templates/<your-template>/policies/jcr:content/root

  Verstrekt een relatieve verwijzing naar het inhoudsbeleid voor het de paragraafsysteem van de pagina.

 • De eigenschap cq:policy, op de componentexpliciete knooppunten onder root, biedt koppelingen naar het beleid voor de afzonderlijke componenten.

 • De feitelijke beleidsdefinities worden opgeslagen onder:

  /conf/<your-folder>/settings/wcm/policies/wcm/foundation/components

OPMERKING

De paden van beleidsdefinities zijn afhankelijk van het pad van de component. cq:policy bevat een relatieve verwijzing naar de configuratie zelf.

OPMERKING

Op basis van bewerkbare sjablonen gemaakte pagina's beschikken niet over een ontwerpmodus in de pagina-editor.

De policies-structuur van een bewerkbare sjabloon heeft dezelfde hiërarchie als de ontwerpmodusconfiguratie van een statische sjabloon onder:

/etc/designs/<my-site>/jcr:content/<component-name>

De ontwerpmodusconfiguratie van een statische sjabloon is gedefinieerd per paginacomponent.

Paginabeleid

Het beleid van de pagina staat u toe om inhoudsbeleid voor de pagina (belangrijkste parsys), in of het malplaatje of resulterende pagina's te bepalen.

Een sjabloon inschakelen en toestaan voor gebruik

 1. Sjabloon inschakelen

  Voordat een sjabloon kan worden gebruikt, moet deze zijn ingeschakeld door:

  • Het toelaten van het malplaatje van ​Templatesconsole.

  • Setting the status property on the jcr:content node.

   • Bijvoorbeeld op:

    /conf/<your-folder>/settings/wcm/templates/<your-template>/jcr:content

   • Definieer de eigenschap:

    • Naam: status
    • Type: String
    • Waarde: enabled
 2. Toegestane sjablonen

  • Definieer de toegestane sjabloonpaden op de Pagina- eigenschappen van de desbetreffende pagina of basispagina van een subvertakking.

  • Stel de eigenschap in:

   cq:allowedTemplates

   Op de jcr:content knoop van de vereiste tak.
   Bijvoorbeeld met een waarde van:

  /conf/<your-folder>/settings/wcm/templates/.*;

Resulterende inhoudspagina's

Pagina's die zijn gemaakt op basis van bewerkbare sjablonen:

 • Wordt gemaakt met een substructuur die uit structure en initial in de sjabloon is samengevoegd

 • Verwijzingen hebben naar in de template opgeslagen informatie en naar het sjabloontype. Dit wordt bereikt met een jcr:content knoop met de eigenschappen:

  • cq:template

   Verstrekt de dynamische verwijzing naar het daadwerkelijke malplaatje; Hiermee kunnen wijzigingen in de sjabloon op de werkelijke pagina's worden weergegeven.

  • cq:templateType

   Verstrekt een verwijzing naar het malplaatjetype.

chlimage_1-250

In het bovenstaande diagram ziet u hoe sjablonen, inhoud en componenten met elkaar verweven zijn:

 • Controller - /content/<my-site>/<my-page>

  De resulterende pagina die naar de sjabloon verwijst. De inhoud bepaalt het gehele proces. Volgens de definities heeft het toegang tot de toepasselijke sjabloon en componenten.

 • Configuratie - /conf/<my-folder>/settings/wcm/templates/<my-template>

  Met de sjabloon en het gerelateerde inhoudsbeleid definieert u de paginasamenstelling.

 • Model - OSGi-bundels

  De OSGI-bundels implementeren de functionaliteit.

 • Weergave - /apps/<my-site>/components

  In zowel de auteur- als de publicatieomgeving wordt de inhoud gerenderd door components.

Bij het weergeven van een pagina:

 • Sjablonen:

  • De eigenschap cq:template van het jcr:content-knooppunt wordt gebruikt voor toegang tot de sjabloon die overeenkomt met die pagina.
 • Onderdelen:

  • De paginacomponent voegt de structure/jcr:content boom van het malplaatje met jcr:content boom van de pagina samen.

  • Met de paginacomponent kan de auteur alleen de knooppunten van de sjabloonstructuur bewerken die als bewerkbaar zijn gemarkeerd (en eventuele onderliggende knooppunten).

  • Bij het renderen van een component op een pagina wordt het relatieve pad van die component overgenomen uit het knooppunt jcr:content; hetzelfde pad onder het knooppunt policies/jcr:content van de sjabloon wordt vervolgens doorzocht.

   • De eigenschap cq:policy van dit knooppunt verwijst naar het daadwerkelijke inhoudsbeleid (de ontwerpconfiguratie voor die component is dus beschikbaar).
   • Dit staat u toe om veelvoudige malplaatjes te hebben die de zelfde configuraties van het inhoudsbeleid opnieuw gebruiken.

Op deze pagina