Ontwikkelen voor gerichte inhoud

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Deze sectie beschrijft onderwerpen over het ontwikkelen van componenten voor gebruik met inhoud het richten.

OPMERKING

Wanneer u een component in AEM auteur richt, maakt de component een reeks server-zijvraag aan Adobe Target om de campagne te registreren, opstellingsaanbiedingen, en de segmenten van Adobe Target terug te winnen (indien gevormd). Er worden geen serveraanroepen vanuit AEM naar Adobe Target gepubliceerd.

Gericht op Adobe Target op uw pagina's inschakelen

Als u doelcomponenten wilt gebruiken op uw pagina's die met Adobe Target werken, neemt u specifieke code aan de clientzijde op in het dialoogvenster <head> element.

De kopsectie

Voeg beide volgende codeblokken toe aan de <head> sectie van uw pagina:

<!--/* Include Context Hub */-->
<sly data-sly-resource="${'contexthub' @ resourceType='granite/contexthub/components/contexthub'}"/>
<cq:include script="/libs/cq/cloudserviceconfigs/components/servicelibs/servicelibs.jsp"/>

Met deze code voegt u de vereiste analytische JavaScript-objecten toe en worden de cloudservicebibliotheken geladen die aan de website zijn gekoppeld. Voor de service Doel worden de bibliotheken geladen via /libs/cq/analytics/components/testandtarget/headlibs.jsp

De set bibliotheken die wordt geladen, is afhankelijk van het type doelclientbibliotheek (mbox.js of at.js) dat wordt gebruikt in de doelconfiguratie:

Voor standaard mbox.js

<script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/parameters.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/mbox.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/personalization/integrations/commons.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/util.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/init.js"></script>

Voor aangepaste mbox.js

<script type="text/javascript" src="/etc/cloudservices/testandtarget/<CLIENT-CODE>/_jcr_content/public/mbox.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/parameters.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/personalization/integrations/commons.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/util.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/init.js"></script>

Voor om.js

<script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/parameters.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/atjs-integration.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/atjs.js"></script>
OPMERKING

Alleen de versie van at.js wordt ondersteund. De versie van at.js samen met het product te worden geleverd, kan worden verkregen door at.js bestand op locatie /etc/clientlibs/foundation/testandtarget/atjs/source/at.js.

Voor aangepaste at.js

<script type="text/javascript" src="/etc/cloudservices/testandtarget/<CLIENT-CODE>/_jcr_content/public/at.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/parameters.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/atjs-integration.js"></script>

De functionaliteit van het Doel op cliëntkant wordt beheerd door CQ_Analytics.TestTarget object. Daarom zal de pagina wat init code zoals in het volgende voorbeeld bevatten:

<script type="text/javascript">
      if ( !window.CQ_Analytics ) {
        window.CQ_Analytics = {};
      }
      if ( !CQ_Analytics.TestTarget ) {
        CQ_Analytics.TestTarget = {};
      }
      CQ_Analytics.TestTarget.clientCode = 'my_client_code';
    </script>
   ...

  <div class="cloudservice testandtarget">
 <script type="text/javascript">
 CQ_Analytics.TestTarget.maxProfileParams = 11;

 if (CQ_Analytics.CCM) {
  if (CQ_Analytics.CCM.areStoresInitialized) {
  CQ_Analytics.TestTarget.registerMboxUpdateCalls();
  } else {
  CQ_Analytics.CCM.addListener("storesinitialize", function (e) {
   CQ_Analytics.TestTarget.registerMboxUpdateCalls();
  });
  }
 } else {
  // client context not there, still register calls
  CQ_Analytics.TestTarget.registerMboxUpdateCalls();
 }
 </script>
 </div>

JSP voegt de vereiste analytische voorwerpen javascript en verwijzingen naar cliënt-kant JavaScript bibliotheken toe. De testandtarget.js bevat het bestand mbox.js functies. De HTML die het script genereert, is vergelijkbaar met het volgende voorbeeld:

<script type="text/javascript">
    if ( !window.CQ_Analytics ) {
      window.CQ_Analytics = {};
    }
    if ( !CQ_Analytics.TestTarget ) {
      CQ_Analytics.TestTarget = {};
    }
    CQ_Analytics.TestTarget.clientCode = 'MyClientCode';
</script>
<link rel="stylesheet" href="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/testandtarget.css" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/testandtarget.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/testandtarget/init.js"></script>

De hoofdsectie (start)

Voeg de volgende code onmiddellijk na toe <body> -tag om de kenmerken van de clientcontext aan de pagina toe te voegen:

<cq:include path="clientcontext" resourceType="cq/personalization/components/clientcontext"/>

De hoofdsectie (einde)

Voeg de volgende code onmiddellijk voor toe </body> eindtag:

<cq:include path="cloudservices" resourceType="cq/cloudserviceconfigs/components/servicecomponents"/>

Het JSP manuscript van deze component produceert vraag aan het Doel javascript API en voert andere vereiste configuraties uit. De HTML die het script genereert, is vergelijkbaar met het volgende voorbeeld:

<div class="servicecomponents cloudservices">
 <div class="cloudservice testandtarget">
  <script type="text/javascript">
   CQ_Analytics.TestTarget.maxProfileParams = 11;
   CQ_Analytics.CCM.addListener("storesinitialize", function(e) {
    CQ_Analytics.TestTarget.registerMboxUpdateCalls();
   });
  </script>
  <div id="cq-analytics-texthint" style="background:white; padding:0 10px; display:none;">
   <h3 class="cq-texthint-placeholder">Component clientcontext is missing or misplaced.</h3>
  </div>
  <script type="text/javascript">
   $CQ(function(){
   if( CQ_Analytics &&
     CQ_Analytics.ClientContextMgr &&
     !CQ_Analytics.ClientContextMgr.isConfigLoaded )
    {
     $CQ("#cq-analytics-texthint").show();
    }
   });
  </script>
 </div>
</div>

Een aangepast doelbibliotheekbestand gebruiken

OPMERKING

Als u geen DTM of een ander doelmarketingsysteem gebruikt, kunt u aangepaste doelbibliotheekbestanden gebruiken.

OPMERKING

De vakken zijn standaard verborgen. De klasse mboxDefault bepaalt dit gedrag. Verborgen vakken zorgen ervoor dat bezoekers de standaardinhoud niet zien voordat deze wordt omgewisseld. het verbergen van vakken heeft echter invloed op waargenomen prestaties .

Het standaard mbox.js-bestand waarmee vakken worden gemaakt, bevindt zich op /etc/clientlibs/foundation/testandtarget/mbox/source/mbox.js. Als u een bestand mbox.js van de klant wilt gebruiken, voegt u het bestand toe aan de configuratie van de doelcloud. Als u het bestand wilt toevoegen, mbox.js bestand moet beschikbaar zijn op het bestandssysteem.

Als u bijvoorbeeld de opdracht Marketing Cloud-id-service u moet mbox.js downloaden zodat het de correcte waarde voor imsOrgID variabele, die op uw huurder gebaseerd is. Deze variabele wordt vereist voor het integreren met de dienst van identiteitskaart van de Marketing Cloud. Zie voor meer informatie Adobe Analytics als rapportagebron voor Adobe Target en Voordat u gaat implementeren.

OPMERKING

Als een douanembox in een configuratie van het Doel wordt bepaald, moet iedereen gelezen toegang hebben tot /etc/cloudservices op publicatieservers. Zonder deze toegang leidt het laden van mbox.js-bestanden op de publicatiewebsite tot een fout van 404.

 1. Ga naar de CQ Gereedschappen pagina en selecteer Cloud Services. (http://localhost:4502/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html)
 2. Selecteer Adobe Target in de boomstructuur en dubbelklik in de lijst met configuraties op de doelconfiguratie.
 3. Klik op Bewerken op de configuratiepagina.
 4. Voor het bezit van Custom mbox.js, doorbladert de klik en selecteert het dossier.
 5. Als u de wijzigingen wilt toepassen, voert u het wachtwoord voor uw Adobe Target-account in, klikt u op Opnieuw verbinden met doel en klikt u op OK als de verbinding tot stand is gebracht. Klik vervolgens op OK in het dialoogvenster Component bewerken.

Uw doelconfiguratie bevat een aangepast bestand mbox.js, de vereiste code in de kopsectie voegt u het bestand toe aan het clientbibliotheekframework in plaats van een verwijzing naar de testandtarget.js-bibliotheek.

Het onbruikbaar maken van het Bevel van het Doel voor Componenten

De meeste componenten kunnen in gerichte componenten worden omgezet gebruikend het bevel van het Doel op het contextmenu.

chlimage_1-173

Als u de opdracht Doel uit het contextmenu wilt verwijderen, voegt u de volgende eigenschap toe aan het knooppunt cq:editConfig van de component:

 • Naam: cq:disableTargeting
 • Type: Boolean
 • Waarde: True

Als u bijvoorbeeld het aanwijzen van doelen voor de titelcomponenten van de pagina's van de demo-site van Geometrixx wilt uitschakelen, voegt u de eigenschap toe aan de /apps/geometrixx/components/title/cq:editConfig knooppunt.

chlimage_1-174

Bevestigingsgegevens voor bestelling naar Adobe Target verzenden

OPMERKING

Als u DTM niet gebruikt, stuurt u een bevestiging van de bestelling naar Adobe Target.

Als u de prestaties van uw website wilt volgen, stuurt u aankoopgegevens van de bevestigingspagina van uw bestelling naar Adobe Target. (Zie Een orderConfirmPage Mbox maken in de documentatie van Adobe Target.) Adobe Target herkent mbox-gegevens als orderbevestigingsgegevens wanneer uw MBox-naam orderConfirmPage en gebruikt de volgende specifieke parameternamen:

 • productPurchasedId: Een lijst met id's die de aangeschafte producten identificeren.
 • orderId: De id van de bestelling.
 • orderTotal: Het totale bedrag van de aankoop.

De code op de gerenderde pagina van de HTML die tot mbox leidt is gelijkaardig aan het volgende voorbeeld:

<script type="text/javascript">
   mboxCreate('orderConfirmPage',
   'productPurchasedId=product1 product2 product3',
   'orderId=order1234',
   'orderTotal=24.54');
</script>

De waarden van elke parameter zijn verschillend voor elke orde. Daarom hebt u een component nodig die de code genereert op basis van de eigenschappen van de aankoop. Het CQ eCommerce Integration Framework kunt u integreren met uw productcatalogus en een winkelwagentje en afhandelingspagina implementeren.

In het voorbeeld Geometrixx Outdoors wordt de volgende bevestigingspagina weergegeven wanneer een bezoeker producten koopt:

chlimage_1-175

De volgende code voor het JSP manuscript van een component heeft toegang tot de eigenschappen van het het winkelwagentje en drukt dan de code voor het creëren van mbox.

<%--

 confirmationmbox component.

--%><%
%><%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
%><%@page session="false"
     import="com.adobe.cq.commerce.api.CommerceService,
         com.adobe.cq.commerce.api.CommerceSession,
         com.adobe.cq.commerce.common.PriceFilter,
         com.adobe.cq.commerce.api.Product,
         java.util.List, java.util.Iterator"%><%

/* obtain the CommerceSession object */
CommerceService commerceservice = resource.adaptTo(CommerceService.class);
CommerceSession session = commerceservice.login(slingRequest, slingResponse);

/* obtain the cart items */
List<CommerceSession.CartEntry> entries = session.getCartEntries();
Iterator<CommerceSession.CartEntry> cartiterator = entries.iterator();

/* iterate the items and get the product IDs */
String productIDs = new String();
while(cartiterator.hasNext()){
 CommerceSession.CartEntry entry = cartiterator.next();
 productIDs = productIDs + entry.getProduct().getSKU();
  if (cartiterator.hasNext()) productIDs = productIDs + ", ";
}

/* get the cart price and orderID */
String total = session.getCartPrice(new PriceFilter("CART", "PRE_TAX"));
String orderID = session.getOrderId();

%><div class="mboxDefault"></div>
<script type="text/javascript">
   mboxCreate('orderConfirmPage',
   'productPurchasedId=<%= productIDs %>',
   'orderId=<%= orderID %>',
   'orderTotal=<%= total %>');
</script>

Wanneer de component is opgenomen in de uitcheckpagina in het vorige voorbeeld, bevat de paginabron het volgende script waarmee het selectievakje wordt gemaakt:

<div class="mboxDefault"></div>
<script type="text/javascript">

   mboxCreate('orderConfirmPage',
   'productPurchasedId=47638-S, 46587',
   'orderId=d03cb015-c30f-4bae-ab12-1d62b4d105ca',
   'orderTotal=US$677.00');

</script>

De doelcomponent begrijpen

Met de component Target kunnen auteurs dynamische vakken maken op basis van CQ-inhoudscomponenten. (Zie Inhoud instellen.) De doelcomponent bevindt zich op /libs/cq/personalization/components/target.

Het target.jsp manuscript toegang tot de paginaeigenschappen om de het richten motor te bepalen voor de component te gebruiken, en voert dan het aangewezen manuscript uit:

 • Adobe Target: /libs/cq/personalization/components/target/engine_tnt.jsp
 • Adobe Target met AT.JS: /libs/cq/personalization/components/target/engine_atjs.jsp
 • Adobe Campaign: /libs/cq/personalization/components/target/engine_cq_campaign.jsp
 • Client-side regels/ContextHub: /libs/cq/personalization/components/target/engine_cq.jsp

Maken van dozen

OPMERKING

De vakken zijn standaard verborgen. De klasse mboxDefault bepaalt dit gedrag. Verborgen vakken zorgen ervoor dat bezoekers de standaardinhoud niet zien voordat deze wordt omgewisseld. het verbergen van vakken heeft echter invloed op waargenomen prestaties .

Als Adobe Target de doelinhoud aanstuurt, maakt het script engine_tnt.jsp vakken die de inhoud van de beoogde ervaring bevatten:

 • Hiermee voegt u een div element met de klasse van mboxDefault, zoals vereist door de Adobe Target API.

 • Hiermee wordt de inhoud van het selectievakje (de inhoud van de beoogde ervaring) toegevoegd in het dialoogvenster div element.

Na de mboxDefault div-element, wordt het javascript dat de mbox maakt, ingevoegd:

 • De naam, de id en de locatie van de box zijn gebaseerd op het opslagpad van de component.
 • Het manuscript verkrijgt de parameternamen en waarden van de Context van de Cliënt.
 • De aanroepen worden gemaakt aan de functies die mbox.js en andere cliëntbibliotheken bepalen om dozen tot stand te brengen.

Clientbibliotheken voor doelinhoud

Hier volgen de beschikbare clientlib-categorieën:

 • testandtarget.mbox
 • testandtarget.init
 • testandtarget.util
 • testandtarget.atjs
 • testandtarget.atjs-integration

Op deze pagina