Je Adobe Campaign als doelgroep instellen targeting-your-adobe-campaign

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Als u uw Adobe Campaign-nieuwsbrief als doel wilt instellen, moet u eerst segmentatie instellen. Deze is alleen beschikbaar in de klassieke gebruikersinterface (voor clientcontext). Daarna kunt u gerichte ervaringen voor Adobe Campaign creëren. Beide worden beschreven in deze sectie.

Segmentatie instellen in AEM setting-up-segmentation-in-aem

Als u segmentatie wilt instellen, moet u de klassieke UI gebruiken om de segmenten in te stellen. De overige stappen kunnen worden uitgevoerd in de standaardinterface.

De opstellingssegmentatie omvat het creëren van segmenten, een merk, een campagne, en ervaringen.

NOTE
Segment-id moet worden toegewezen aan de segment aan de Adobe Campaign-zijde.

Segmenten maken creating-segments

Segmenten maken:

 1. Open de segmentatieconsole om <host>:<port>/miscadmin#/etc/segmentatie.
 2. Maak een nieuwe pagina en voer een titel in, bijvoorbeeld AC-segmenten- en selecteer de Segment (Adobe Campaign) sjabloon.
 3. Selecteer de gemaakte pagina in de structuurweergave aan de linkerkant.
 4. Maak een segment, bijvoorbeeld voor mannelijke gebruikers, door een nieuwe pagina te maken onder het segment dat u met de naam Mannelijk hebt gemaakt en selecteer de optie Segment (Adobe Campaign) sjabloon.
 5. Open de gemaakte segmentpagina en sleep een Segment-id van het hulpje naar de pagina.
 6. Dubbelklik op het kenmerk, voer in dit geval de id in die het mannelijke segment vertegenwoordigt dat in Adobe Campaign is gedefinieerd, bijvoorbeeld: MALE - en klik op OK. Het volgende bericht moet worden weergegeven: targetData.segmentCode == "MALE"
 7. Herhaal de stappen voor een ander segment, bijvoorbeeld een segment dat zich richt op vrouwelijke gebruikers.

Een merk maken creating-a-brand

Een merk maken:

 1. In Sites, navigeert u naar de Campagnes map (bijvoorbeeld in We.Retail).
 2. Klikken Pagina maken en voer een titel voor de pagina in, bijvoorbeeld Wij.Handelsmerk en selecteer de Merk sjabloon.

Een campagne maken creating-a-campaign

Een campagne maken:

 1. Open de Merk pagina die u zojuist hebt gemaakt.
 2. Klikken Pagina maken en voer een titel in voor uw pagina, bijvoorbeeld Wij.Handelscampagne, en selecteer de Campagne sjabloon en klik op Maken.

Ervaringen maken creating-experiences

Zo creëert u ervaringen voor segmenten:

 1. Open de Campagne pagina die u zojuist hebt gemaakt.
 2. Maak ervaringen voor uw segmenten door op Pagina maken en voert u een titel in voor uw pagina, bijvoorbeeld Mannelijk terwijl u een ervaring maakt voor het Mannelijke segment, en selecteert u de optie Ervaring sjabloon.
 3. Open de pagina voor het maken van ervaring.
 4. Klikken Bewerken en klik vervolgens onder Segmenten op Item toevoegen.
 5. Voer bijvoorbeeld het pad naar het mannelijke segment in /etc/segmentation/ac-segments/male en klik op OK. Het volgende bericht moet worden weergegeven: De ervaring is gericht op: Mannelijk
 6. Herhaal de vorige stappen om een ervaring voor alle segmenten, bijvoorbeeld het vrouwelijke doel tot stand te brengen.

Een nieuwsbrief met doelinhoud maken creating-a-newsletter-with-targeted-content

Nadat u segmenten, een merk, een campagne en een ervaring hebt gemaakt, kunt u een nieuwsbrief met gerichte inhoud maken. Nadat u de ervaring hebt gemaakt, koppelt u ervaringen aan uw segmenten.

NOTE
E-mailvoorbeelden zijn alleen beschikbaar in Geometrixx. Download voorbeeldinhoud van Geometrixx uit Pakket delen.

Een nieuwsbrief met doelinhoud maken:

 1. Een nieuwsbrief met doelinhoud maken: Klik of tik onder E-mailcampagnes in Geometrixx Outdoors Maken > Pagina en selecteer een van de Adobe Campaign Mail-sjablonen.

  chlimage_1-188

 2. Voeg in de nieuwsbrief een component Tekst en Personalisatie toe.

 3. Voeg tekst toe aan de component Tekst en Personalisatie, zoals "Dit is de standaardinstelling".

 4. Klik op de pijl naast Bewerken en selecteert u Doelstelling.

 5. Selecteer uw merk in het keuzemenu Merk en selecteer uw Campagne. (Dit is het merk en de campagne die u eerder hebt gemaakt).

 6. Klikken Doelstelling starten. U ziet de segmenten verschijnen in het gebied Soorten publiek. De standaardervaring wordt gebruikt als geen van de gedefinieerde segmenten overeenkomt.

  note note
  NOTE
  Standaard gebruiken de e-mailvoorbeelden die bij AEM worden geleverd Adobe Campaign als de doelengine. Voor aangepaste nieuwsbrieven moet u wellicht Adobe Campaign selecteren als de doelengine. Tik of klik op + wanneer u een doel instelt op de werkbalk, voer een titel in voor de nieuwe activiteit en selecteer Adobe Campaign als de doelmotor.
 7. Klikken Standaard en dan de component van de Tekst en van de Personalisatie u toevoegde en u ziet de Bullseye met een pijl in het. Klik op het pictogram om deze component als doel in te stellen.

  chlimage_1-189

 8. Navigeer naar een ander segment (Mannelijk) en klik op Voorstel toevoegen en klik op het plusteken +. Bewerk vervolgens het voorstel.

 9. Navigeer naar een ander segment (Vrouwelijk) en klik op Voorstel toevoegen en het plusteken +. Bewerk dit voorstel vervolgens.

 10. Klikken Volgende om Toewijzing te zien, klikt u vervolgens op Volgende om Settings weer te geven, die niet van toepassing is op Adobe Campaign, en klik op Opslaan.

  AEM genereert automatisch de juiste doelcode voor Adobe Campaign wanneer de inhoud wordt gebruikt in een levering binnen Adobe Campaign

 11. Maak in Adobe Campaign je levering - selecteer E-maillevering met AEM inhoud en selecteer het lokale AEM account, al naar het geval, en bevestig uw wijzigingen.

  In de weergave HTML staan de verschillende ervaringen van doelcomponenten in Adobe Campaign-code voor doelcomponenten.

  chlimage_1-190

  note note
  NOTE
  Als u de segmenten ook instelt in Adobe Campaign, klikt u op Voorvertoning zal u de ervaringen voor elk segment tonen.
recommendation-more-help
5f6f1f67-8db1-40cb-84e9-024e65b9fc4c