Aangepaste formuliertoewijzingen maken

Wanneer u een aangepaste tabel maakt in Adobe Campaign, kunt u beter een formulier maken in AEM dat aan die aangepaste tabel wordt toegewezen.

In dit document wordt beschreven hoe u aangepaste formuliertoewijzingen kunt maken. Wanneer u de stappen in dit document voltooit, biedt u uw gebruikers een gebeurtenispagina waarop zij zich kunnen aanmelden voor een aanstaande gebeurtenis. Vervolgens volgt u deze gebruikers via Adobe Campaign.

Vereisten

U moet het volgende installeren:

  • Adobe Experience Manager
  • Adobe Campaign Classic

Zie AEM integreren met Adobe Campaign Classic voor meer informatie.

Aangepaste formuliertoewijzingen maken

Als u aangepaste formuliertoewijzingen wilt maken, moet u de volgende stappen op hoog niveau uitvoeren. Deze worden in de volgende secties uitgebreid beschreven:

  1. Een aangepaste tabel maken.
  2. Breid zaadlijst uit.
  3. Een aangepaste toewijzing maken.
  4. Maak een levering op basis van de aangepaste toewijzing.
  5. Het formulier samenstellen in AEM, waarbij de gemaakte levering wordt gebruikt.
  6. Verzend het formulier om het te testen.

Aangepaste tabel maken in Adobe Campaign

Begin door een douanetabel in Adobe Campaign te creëren. In dit voorbeeld gebruiken we de volgende definitie om een gebeurtenistabel te maken:

<element autopk="true" label="Event" labelSingular="Event" name="event">
 <attribute label="Event Date" name="eventdate" type="date"/>
 <attribute label="Event Name" name="eventname" type="string"/>
 <attribute label="Email" name="email" type="string"/>
 <attribute label="Number of Seats" name="seats" type="long"/>
</element>

Nadat u de gebeurtenislijst creeert, stel de tovenaar van de de gegevensbestandstructuur van de Update in werking om de lijst tot stand te brengen.

De zaadtabel uitbreiden

Tik/klik in Adobe Campaign op Toevoegen om een nieuwe extensie van de tabel Zaadadressen (nms) te maken.

chlimage_1-194

Gebruik nu de velden uit de tabel event om de tabel seed uit te breiden:

<element label="Event" name="custom_cus_event">
 <attribute name="eventname" template="cus:event:event/@eventname"/>
 <attribute name="eventdate" template="cus:event:event/@eventdate"/>
 <attribute name="email" template="cus:event:event/@email"/>
 <attribute name="seats" template="cus:event:event/@seats"/>
 </element>

Daarna, looppas de gegevensbestandtovenaar van de Update om de veranderingen toe te passen.

Aangepaste doeltoewijzing maken

Ga in Beheer/Campagne t, naar Doeltoewijzingen en voeg een nieuwe T Doeltoewijzing toe.

OPMERKING

Zorg ervoor dat u een betekenisvolle naam gebruikt voor Interne naam.

chlimage_1-195

Een aangepaste leveringssjabloon maken

In deze stap, voegt u een leveringsmalplaatje toe dat gecreeerde afbeelding van het Doel gebruikt.

In Middelen/Malplaatjes, navigeer aan het Malplaatje van de Levering en dupliceer de bestaande AEM levering. Wanneer u Aan klikt, selecteer creeer gebeurtenis richt afbeelding.

chlimage_1-196

Het formulier samenstellen in AEM

In AEM, zorg ervoor u een Cloud Service in Pagina Eigenschappen hebt gevormd.

Selecteer vervolgens op het tabblad Adobe Campaign de levering die is gemaakt in Een aangepaste leveringssjabloon maken.

chlimage_1-197

Wanneer u de velden configureert, moet u unieke elementnamen opgeven voor de formuliervelden.

Nadat de gebieden worden gevormd, moet u de afbeelding manueel veranderen.

Ga in CRXDE-lite naar het knooppunt jcr:content (van de pagina) en wijzig de waarde acMapping in de interne naam van de Target mapping.

chlimage_1-198

Controleer in de configuratie van het formulier of u het selectievakje inschakelt om te maken dat het formulier niet bestaat

chlimage_1-199

Het formulier verzenden

U kunt nu het formulier verzenden en op de Adobe Campaign valideren of de waarden zijn opgeslagen.

chlimage_1-200

Problemen oplossen

"Ongeldig type voor waarde '02/02/2015' van element '@eventdate' (document van type 'Event ([adb:event])')"

Bij het verzenden van het formulier wordt deze fout in AEM aangemeld bij error.log.

Dit wordt veroorzaakt door een ongeldige indeling voor het datumveld. De oplossing is om jjjj-mm-dd als waarde te leveren.

Op deze pagina