Gebruikersbeheer en UGC-beheerservice in AEM Communities

BELANGRIJK

GDPR wordt in de onderstaande secties als voorbeeld gebruikt, maar de betreffende details zijn van toepassing op alle regels inzake gegevensbescherming en privacy; zoals GDPR, CCPA enz.

AEM Communities maakt API's offline beschikbaar voor het beheer van gebruikersprofielen en het bulksgewijs beheren van door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC). Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de UserUgcManagement De dienst staat de bevoorrechte gebruikers (communautaire beheerders en moderatoren) toe om gebruikersprofielen onbruikbaar te maken, en bulkschrapping of bulkexport UGC voor specifieke gebruikers. Deze API's stellen ook de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van klantgegevens in staat om te voldoen aan de algemene gegevensbeschermingsregels van de Europese Unie (GDPR) en andere op GDPR geïnspireerde privacymandaten.

Zie voor meer informatie GDPR-pagina in het Adobe Privacy Center.

OPMERKING

Als u Adobe Analytics in AEM Communities de vastgelegde gebruikersgegevens naar de Adobe Analytics-server worden verzonden. Adobe Analytics biedt API's waarmee u toegang hebt tot gebruikersgegevens, deze kunt exporteren en verwijderen en die voldoen aan GDPR. Zie voor meer informatie Toegang verzenden en verzoeken verwijderen.

Om deze APIs aan gebruik te zetten, moet u toelaten /services/social/ugcmanagement eindpunt door de dienst UserUgcManagement te activeren. Installeer de voorbeeldservet beschikbaar op GitHub.com. Dan, druk het eindpunt op publiceer geval van uw communautaire plaats met aangewezen parameters gebruikend een HTTP- verzoek, gelijkend op het volgende:

http://localhost:port/services/social/ugcmanagement?user=<authorizable ID>&operation<getUgc>

U kunt echter ook een gebruikersinterface (gebruikersinterface) maken voor het beheer van gebruikersprofielen en door de gebruiker gegenereerde inhoud in het systeem.

Met deze API's kunnen de volgende functies worden uitgevoerd.

De UGC van een gebruiker ophalen

getUserUgc(ResourceResolver resourceResolver, String user, OutputStream outputStream) Hiermee kunt u alle UGC van een gebruiker uit het systeem exporteren.

  • user: autoriseerbare id van een gebruiker.
  • outputStream: Het resultaat wordt geretourneerd als een uitvoerstream. Dit is een ZIP-bestand met daarin de door de gebruiker gegenereerde inhoud (als JSON-bestand) en bijlagen (inclusief afbeeldingen of video's die door de gebruiker zijn geüpload).

Als u bijvoorbeeld de UGC wilt exporteren van een gebruiker met de naam Weston McCall, die weston.mccall@dodgit.com als geautoriseerde id gebruikt om u aan te melden bij de communitysite, kunt u een http-verzoek verzenden dat lijkt op het volgende:

http://localhost:port/services/social/ugcmanagement?user=weston.mccall@dodgit.com&operation=getUgc

De UGC van een gebruiker verwijderen

deleteUserUgc(ResourceResolver resourceResolver, String user) helpt u alle UGC voor een gebruiker uit het systeem te verwijderen.

  • user: autoriseerbare id van de gebruiker.

Als u bijvoorbeeld de UGC wilt verwijderen van een gebruiker met de machtigbare id weston.mccall@dodgit.com via de HTTP-POST-aanvraag, gebruikt u de volgende parameters:

  • user= weston.mccall@dodgit.com
  • operation= deleteUgc

UGC verwijderen uit Adobe Analytics

Volg de GDPR Analytics-workflow om gebruikersgegevens uit de Adobe Analytics te verwijderen. omdat de API geen gebruikersgegevens van Adobe Analytics verwijdert.

Raadpleeg de volgende afbeelding voor Adobe Analytics-variabeletoewijzingen die AEM Communities gebruikt:

AEM gemeenschappen variabele mapping voor Adobe Analytics

Gebruikersaccount uitschakelen

deleteUserAccount(ResourceResolver resourceResolver, String user) Hiermee kunt u een gebruikersaccount uitschakelen.

  • user: autoriseerbare id van de gebruiker.
OPMERKING

Als een gebruiker wordt uitgeschakeld, wordt alle door de gebruiker gegenereerde inhoud op de server verwijderd.

Als u bijvoorbeeld het profiel wilt verwijderen van een gebruiker met de machtigbare id weston.mccall@dodgit.com via de HTTP-POST-aanvraag, gebruikt u de volgende parameters:

  • user= weston.mccall@dodgit.com
  • operation= deleteUser
OPMERKING

deleteUserAccount()-API schakelt alleen een gebruikersprofiel in het systeem uit en verwijdert de UGC. Als u echter een gebruikersprofiel van het systeem wilt verwijderen, navigeert u naar CRXDE Lite: https://<server>/crx/de, zoek het gebruikersknooppunt en verwijder het.

Op deze pagina