Analytische configuratie voor functies van Gemeenschappen

Overzicht

Adobe Analytics en Adobe Experience Manager (AEM) zijn beide oplossingen van Adobe Marketing Cloud.

Adobe Analytics kan voor AEM Communities zodanig worden geconfigureerd dat, als lid communiceert met ondersteunde functies van de Gemeenschappen, gebeurtenissen worden verzonden naar Adobe Analytics waaruit rapporten worden gegenereerd.

Bijvoorbeeld, wanneer een lid van een enablement communautaire plaats een videobron bekijkt die aan hen wordt toegewezen, zal de middelspeler gebeurtenissen naar Analytics, met inbegrip van videohartslaggegevens verzenden. Van de communautaire plaats, kunnen de beheerders diverse rapporten zien betreffende het spelen van de video.

Daarnaast is een analyse nodig voor:

 • In de publicatieomgeving:

  • Rapportage over community trends
  • Toestaan dat sitebezoekers sorteren op "meest bekeken", "meest actief" en "meest geliefd"
  • Tellingen van UGC-lijsten weergeven
 • In de ontwerpomgeving:

  • Weergave van gegevens over deelname in de ledenbeheerconsole (weergaven, posten, volgen, zoals)
  • Trend summary, video hartslag en video device for enablement resource reports

Tot de ondersteunde Gemeenschappen behoren:

In deze sectie van de documentatie wordt beschreven hoe u een serie Analytics-rapporten kunt koppelen aan de functies van Communities. De basisstappen zijn:

 1. Repliceer het crypto- sleutelwoord om ervoor te zorgen dat codering/decryptie op de juiste wijze in alle AEM voorkomen
 2. Een Adobe Analytics rapportsuite voorbereiden
 3. Maak een AEM Analytics cloudservice en framework
 4. Analyses voor een communitysite inschakelen
 5. 🔗 VerifyAnalytics aan AEM veranderlijke afbeelding
 6. primaire uitgever identificeren
 7. Site van community publiceren
 8. importeren van rapportgegevens vanuit Adobe Analytics naar de communitysite configureren

Vereisten

Om Analytics voor de eigenschappen van Gemeenschappen te vormen, is het noodzakelijk om met uw rekeningsvertegenwoordiger samen te werken om een Adobe Analytics rekening en rapportreeks te installeren. Zodra dit is vastgesteld, moet de volgende informatie beschikbaar zijn:

 • Bedrijfsnaam

  Het bedrijf dat is gekoppeld aan de Adobe Analytics-account

 • Gebruikersnaam

  De aanmeldingsgebruikersnaam voor de gebruiker die gemachtigd is om de account Analytics te beheren

  (Mogen toegangsrechten voor webservices bevatten)

 • Wachtwoord

  Het aanmeldingswachtwoord voor de geautoriseerde gebruiker

 • Analysecentrum

  De URL van het datacenter Analytics voor de account

 • Rapportsuite

  De naam van de te gebruiken analytische rapportsuite

Adobe Analytics Report Suite for Video Reporting

Met de Report Suite Manager van de Adobe Marketing Cloud kunnen de Analytics-rapportreeksen worden geconfigureerd, zodat een communitysite mogelijk rapporten kan leveren voor de functies van de Gemeenschappen.

Door u aan te melden bij Adobe Marketing Cloud met Bedrijfsnaam en gebruikersnaam, is het mogelijk om een nieuwe of bestaande rapportreeks te vormen om te hebben:

 • 11 Conversievariabelen (evars)

  • evar1 via evar11 ingeschakeld
  • Kan bestaande gebeurtenissen opnieuw gebruiken (naam wijzigen) of nieuwe gebeurtenissen maken die kunnen worden gebruikt voor communautaire functies
 • 7 Succesgebeurtenissen (gebeurtenissen)

  • event1 via event7 ingeschakeld

  • Type Counter

   • not Counter (no subrelations)
  • Kan bestaande gebeurtenissen opnieuw gebruiken (naam wijzigen) of nieuwe gebeurtenissen maken die kunnen worden gebruikt voor communautaire functies

 • Videobeheer

  • Video Reporting-console

   • Video Core inschakelen
   • Selecteer Opslaan
  • Video Core-meetconsole

   • Selecteer Use Solution Variables
   • Selecteer Opslaan

Als u een new report suite gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat een nieuwe rapportsuite slechts 4 gebeurtenissen en 6 gebeurtenisvariabelen kan bevatten, terwijl 11 gebeurtenissen en 7 gebeurtenisvars vereist zijn voor de Gemeenschappen.

Als u een bestaande rapportsuite gebruikt, kan het nodig zijn om de variabele mapping te wijzigen voordat het Analytics-framework voor een communitysite wordt geactiveerd. Neem contact op met uw accountvertegenwoordiger voor eventuele problemen met betrekking tot de variabelen die voor Gemeenschappen zijn bestemd.

LET OP

Als u een bestaande rapportsuite gebruikt die al variabelen gebruikt binnen

 • evar1 doorheen evar11
 • event1 doorheen event7

Voordat de communitysite wordt gepubliceerd, is het belangrijk dat u de bestaande toewijzing herstelt door de AEM variabelen te verplaatsen die automatisch zijn toegewezen aan analytische variabelen wanneer Analytics is ingeschakeld voor een communitysite.

Als u de bestaande toewijzing wilt herstellen en AEM variabelen wilt verplaatsen naar andere variabelen van Analytics, raadpleegt u de sectie over Variabele voor analyse wijzigen.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot onherstelbaar gegevensverlies.

Video-hartslaganalyse

Als er een licentie is voor de functie Videohartslaganalyse, wordt een Marketing Cloud Org Id toegewezen.

Om Video toe te laten hartslagrapportering na het vormen van de het rapportreeks van Analytics voor video rapportering:

De Marketing Cloud Org Id kan worden ingegaan op het tijdstip van het verwezenlijking van de communautaire plaats of later door het wijzigen de eigenschappen van de communautaire plaats. 🔗

chlimage_1-264

Wanneer Video Heartbone Analytics wordt toegelaten, concretiseert de code Javascript (van JS) voor de videospeler de video hartslagbibliotheekcode (ook in JS) die al logica voor het verzenden van videostatusupdates naar de Analytics video volgende servers om de 10 seconden (niet configureerbaar) behandelt en uiteindelijk verzendt een cumulatief rapport van de videozitting naar de belangrijkste servers van Analytics.

Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt de videohartslagcode nooit geïnstantieerd en wordt alleen de videovoortgang en het volgen van de hervattingspositie voortgezet in SRP voor rapportage.

Configuratie van Analytics Cloud-service AEM

Om een nieuwe Integratie van Analytics tot stand te brengen, die Adobe Analytics met de AEM communautaire plaats integreert, gebruikend standaard UI op de auteursinstantie:

 • Vanuit globale navigatie: Tools > Deployment > Cloud Services
 • Omlaag schuiven naar Adobe Analytics
 • Selecteer Configure Now of Show Configurations

chlimage_1-265

Configuratiedialoogvenster maken

 • Selecteer [+] pictogram naast Available Configurations om een nieuwe configuratie tot stand te brengen

In het dialoogvenster Configuratie maken identificeren de waarden die moeten worden ingevoerd de configuratie.

chlimage_1-266

 • Title

  (Vereist) Een weergavetitel voor de configuratie.

  Typ bijvoorbeeld Community Analytics inschakelen

 • Name

  (Optioneel) Indien niet opgegeven, wordt de naam standaard ingesteld op een geldige knooppuntnaam die is afgeleid van de titel.

  U kunt bijvoorbeeld gemeenschappen invoeren

 • Template

  Selecteer Adobe Analytics Configuration

 • Selecteer Create

  • Hiermee wordt de configuratiepagina gestart en wordt het dialoogvenster Analytics Settings geopend

Dialoogvenster Analyse-instellingen

Het eerste ontwerp van een nieuwe analytische configuratie resulteert in de weergave van de configuratie en een nieuw dialoogvenster voor het invoeren van de Analytische instellingen. Voor dit dialoogvenster is de vereiste accountinformatie van de accountvertegenwoordiger vereist.

chlimage_1-267

 • Company

  Het bedrijf dat is gekoppeld aan de Adobe Analytics-account

 • Username

  De aanmeldingsgebruikersnaam voor de gebruiker die gemachtigd is om de account Analytics te beheren

 • Password

  Het aanmeldingswachtwoord voor de geautoriseerde gebruiker

 • Data Center

  Selecteer het datacenter Analytics dat als host fungeert voor de rapportsuite

 • Do not add tracking tag to page

  Als standaard behouden (uitgeschakeld)

 • Use AppMeasurement

  Als standaard behouden (uitgeschakeld)

 • Do not import page impressions nightly (author)

  Als standaard behouden (uitgeschakeld)

 • Do not import page impressions nightly (publish)

  Als standaard behouden (ingeschakeld)

De instellingen opslaan:

 • Selecteer Connect to Analytics

  • Indien niet gelukt,

   • Verifieer de ingangen geen belangrijke ruimten bevatten
   • Probeer een ander datacenter
   • Neem contact op met uw accountvertegenwoordiger
 • Selecteer OK

chlimage_1-268

Framework maken

Nadat de basisverbinding met Adobe Analytics met succes is geconfigureerd, moet u een framework voor de communitysite maken of bewerken. Het doel van het kader is om de eigenschapvariabelen van de Gemeenschappen (AEM) aan (rapportreeks) variabelen Analytics in kaart te brengen.

 • Selecteer [+] pictogram naast Available Frameworks om een nieuw kader tot stand te brengen

chlimage_1-269

 • Title

  (Vereist) Een titel voor het weergeven van het framework

  Typ bijvoorbeeld Community Framework inschakelen

 • Name

  (Optioneel) Indien niet opgegeven, wordt de naam standaard ingesteld op een geldige knooppuntnaam die is afgeleid van de titel.

  U kunt bijvoorbeeld gemeenschappen invoeren

 • Template

  Selecteer Adobe Analytics Framework

 • Selecteer Create

Het creëren van het Kader van Analytics opent het kader voor configuratie.

Configuratie van AEM Analytics Framework

Het doel van het kader is AEM variabelen toe te wijzen aan analytische variabelen (gebeurtenissen en gebeurtenissen). De variabelen van Analytics beschikbaar voor afbeelding zijn bepaald in de rapportreeks.

chlimage_1-270

Rapportsuite selecteren

Selecteer de rapportsuite die is ingesteld voor videoverslag.

Zie de vorige sectie als er nog geen rapportsuite is gemaakt of niet juist is ingesteld:
Adobe Analytics Report Suite for Video Reporting

De Sidetrap is niet nodig en kan worden geminimaliseerd zodat het de toegang tot de montages van de Suites van het Rapport niet belemmert.

Dialoogvenster Suitten rapporteren vóór en na het selecteren van Item toevoegen

chlimage_1-271

 1. Er verschijnen twee keuzelijsten met de keuzelijst Add Item +
 2. Kies een Report suite de rapportsuites verbonden aan de rekening van het Bedrijf voor selectie beschikbaar zouden moeten zijn
 3. Selecteer Yes in het dialoogvenster dat wordt geopend: Load default server settings? Do you want to load the default server settings and overwrite current values in the Server section?
 4. Kies een Run Mode
  Choose publish

chlimage_1-272

De analytische cloudservice en het framework zijn nu voltooid. De toewijzingen worden gedefinieerd zodra een communitysite is gemaakt en deze Analytics-service is ingeschakeld.

Analyses inschakelen voor een Community-site

Inschakelen voor nieuwe Community-site

De cloudservice Analytics toevoegen terwijl een nieuwe communitysite wordt gemaakt:

 • In stap 3

 • Onder het tabblad ANALYSE:

  • Schakel het selectievakje Enable Analytics in
  • Het framework kiezen in het keuzemenu
 • U kunt desgewenst terugkeren naar de configuratie van het analyseframework om de variabele toewijzingen aan te passen.

Inschakelen voor bestaande communautaire site

De cloudservice Analytics toevoegen aan een bestaande communitysite:

 • Naar de Communities > Sites-console navigeren

 • Het pictogram Site bewerken van de site van de community selecteren

 • De instellingen selecteren

 • In de sectie Analytics:

  • Schakel het selectievakje Enable Analytics in
  • Het framework kiezen in het keuzemenu
 • U kunt desgewenst terugkeren naar de configuratie van het analyseframework om de variabele toewijzingen aan te passen.

Inschakelen voor aangepaste sites

Voor het correct werken van Analytics het volgen en de invoer voor een communautaire plaats, moet een paginaelement met de scf-js-site-title klasse en href attributen aanwezig zijn. Slechts één dergelijk element zou op de pagina, zoals het in een ongewijzigd sitepage.hbs manuscript voor een communautaire plaats moeten bestaan. De waarde van siteUrl wordt geëxtraheerd en naar Adobe Analytics verzonden als het sitepad.

# present in default sitepage.hbs
# only one scf-js-site-title class should be included
# this example sets it to be hidden as it serves no visual purpose
<div
  class="navbar-brand scf-js-site-title"
  href="{{siteUrl}}.html"
  style="visibility: hidden;"
>
</div>

Voor een aangepaste communitysite die het sitepage.hbs-script bedekt, controleert u of het element aanwezig is. De siteUrlvariabele wordt ingesteld wanneer deze op de server wordt gerenderd voordat deze aan de client wordt doorgegeven.

Voor een generische AEM site die onderdelen van de Gemeenschappen bevat, maar die niet is gemaakt met de wizard Site maken, is het nodig om het element toe te voegen. De waarde van de href moet het pad naar de site zijn. Als het sitepad bijvoorbeeld /content/my/company/en is, gebruikt u:

<div
  class="navbar-brand scf-js-site-title"
  href="/content/my/company/en.html"
  style="visibility: hidden;"
>
</div>

Analyses voor functies van Gemeenschappen

Analytics wordt automatisch gebruikt voor verschillende functies van de Gemeenschappen.

De OSGi configuratie, AEM Communities Analytics Component Configuration, verstrekt een lijst van de componenten die van instrumenten voor Analytics zijn voorzien. De automatische toewijzing van variabelen wordt bepaald door de vermelde componenten.

Als nieuwe douanecomponenten worden gecreeerd die voor Analytics van instrumenten worden voorzien, zouden zij aan deze lijst van gevormde componenten moeten worden toegevoegd.

Componentconfiguratie

chlimage_1-273

Opmerking: de journal componenten worden gebruikt om de blogeigenschap uit te voeren.

Analyses toegewezen aan AEM variabelen

Zodra de communautaire plaats met toegelaten Analytics en geselecteerd wolkenconfig kader wordt bewaard, zullen de AEM variabelen automatisch aan de gebeurtenissen en gebeurtenissen worden in kaart gebracht die van Analytics met evar1 en event1 beginnen, respectievelijk, en het verhogen met 1.

Als het gebruiken van een bestaande rapportreeks die om het even welke variabelen binnen evar1 tot evar11 en event1 door event7 in kaart bracht, zal het noodzakelijk zijn om de AEM variabelen opnieuw in kaart te brengen en de originele afbeelding te herstellen.

Hier volgt een voorbeeld van standaardtoewijzingen na het volgen van de Aan de slag-zelfstudie:

chlimage_1-274

Kaart met eVars die met elke gebeurtenis worden verzonden

Resourcetype Enablement Titel site Type functie Groepsnaam Pad groeperen Type UGC UGC-titel Gebruiker (lid) UGC-pad Sitepad
eVar1 eVar2 eVar3 eVar4 eVar5 eVar6 eVar7 eVar8 eVar9 eVar10
event1Resource Play (a) - - - - - - - i) -
event2SCFView a) b) c) (d) e) (f) (g) (h) i) j)
event3SCFCreate (Post) - b) c) d) e) f) g) h) i) j)
event4SCFFollow - b) c) d) e) f) g) h) i) j)
event5SCFVoteUp - b) c) d) e) f) g) h) i) j)
event6SCFVoteDown - b) c) d) e) f) g) h) i) j)
event7SCFRate - b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Voorbeelden voor waarden van eVar:

 • MIME-type: video/mp4
 • Titel van communautaire site: Geometrixx
 • Communautaire functienaam: Forum
 • Naam communautaire groep: Hiking
 • Pad naar inhoud groep van gemeenschappen: /content/sites/community/nl/groups/hiking
 • Resourcetype UGC-component: sociaal/forum/componenten/hbs/onderwerp
 • Titel van UGC-component: Wikingonderwerpen
 • Aanmelden (toegestane id): aaron.mcdonald@mailinator.com
 • SRP-pad naar UGC: /content/usergenerated/asi/…/forum/jmtz-topic3 of pad van component naar volgende: /content/sites/community/nl/jcr:content/content/primary/forum
 • Pad naar community-site-inhoud: /content/sites/community/nl

Variabele-toewijzing Analytics wijzigen

De toewijzing van gebeurtenissen en gebeurtenissen van Analytics aan AEM variabelen is zichtbaar van de kaderconfiguratie nadat Analytics voor een communautaire plaats wordt toegelaten.

Nadat Analytics is toegelaten en alvorens de communautaire plaats wordt gepubliceerd, kan de afbeelding in het kader worden veranderd door de gewenste Analytics evar of de gebeurtenis van de linkerspoorstaaf te slepen en het neer te zetten in de relevante rij in de mappingstabel.

Als u dubbele toewijzingen wilt voorkomen, moet u de vervangen Analytics verwijderen uit de rij door de muis erboven te plaatsen en de X te selecteren die rechts van het variabele-element Analytics wordt weergegeven.

Als de gebeurtenissen van de Gemeenschappen en de gebeurtenissen afbeeldingen beschrijven die in de rapportreeks reeds bestonden, dan om gegevensverlies te vermijden, wijs de AEM variabelen voor de eigenschappen van de Gemeenschappen aan andere gebeurtenissen en/of gebeurtenissen van Analytics toe en herstel de originele afbeeldingen.

LET OP

Het is belangrijk om opnieuw toe te wijzen alvorens de communautaire plaats published met toegelaten Analytics is, anders is er risico van gegevensverlies.

Voorbeeld, stap 1: Analytics evar14 naar toewijzingstabel slepen

chlimage_1-275

Voorbeeld stap 2: Vervangen evar11 verwijderen door 'x' te selecteren

chlimage_1-276

Voorbeeld stap 3: AEM var eventData.siteId opnieuw toegewezen aan Analytics evar14

chlimage_1-277

De website van de Gemeenschap publiceren

Analyses controleren op AEM variabele toewijzing

Het is verstandig om de variabeletoewijzing te controleren voordat de communitysite wordt gepubliceerd, die ook de cloudservice en het framework Analytics publiceert.

Zie secties:

LET OP

Als u een bestaande rapportsuite gebruikt die al variabelen gebruikt binnen

 • evar1 doorheen evar11
 • event1 doorheen event7

Voordat de site van de community wordt gepubliceerd, is het belangrijk dat de bestaande toewijzing wordt hersteld en dat de variabelen van de Gemeenschappen AEM die automatisch zijn toegewezen (wanneer Analytics is ingeschakeld voor de site van de community), worden verplaatst naar andere variabelen van Analytics. Deze nieuwe toewijzing moet voor alle onderdelen van de Gemeenschappen consistent zijn.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot onherstelbaar gegevensverlies.

Primaire uitgever

Wanneer de gekozen implementatie een publicatiecentrum is, moet één AEM publicatieexemplaar worden geïdentificeerd als de primaire uitgever voor opiniepeiling van Adobe Analytics voor rapportgegevens om aan SRP te schrijven.

Door gebrek, identificeert de AEM Communities Publisher Configuration configuratie OSGi zijn publicatieinstantie als primaire uitgever, dusdanig dat alle publiceer instanties in een publicatielandbouwbedrijf zich als primair zou identificeren.

Daarom is het noodzakelijk om de configuratie op alle secundaire publicatieinstanties uit te geven om Primaire Uitgever checkbox uit te schakelen.

Voor specifieke instructies, zie de primaire uitgeverssectie van Het Opstellen van Gemeenschappen.

LET OP

Het is belangrijk dat de primaire uitgever wordt gevormd om het opiniepeilen van veelvoudige publicatieinstanties te verhinderen.

De cryptosleutel dupliceren

De Adobe Analytics-referenties worden versleuteld. Om de replicatie of verzending van gecodeerde analysegegevens tussen auteur en uitgever te vergemakkelijken, moeten alle AEM instanties dezelfde primaire coderingssleutel delen.

Hiervoor volgt u de instructies op Crypto Key repliceren.

Community Site en Analytics Cloud Service publiceren

Zodra de Analytics-cloudservice is ingeschakeld voor een communitysite en, indien nodig, de mapping van Analytics naar AEM variabelen is aangepast, is het nodig om de configuratie te repliceren naar de publicatieomgeving door (re)publishing van de communitysite.

Rapporten van Analytics verkrijgen

Rapportbeheer

De auteur en primaire uitgever OSGi configuratie, AEM Communities Analytics Report Management, wordt gebruikt om Analytics te vragen.

Bij de auteur zijn de vragen bestemd voor real-time rapporten.

Voor de primaire uitgever, worden de vragen gebruikt om informatie ter voorbereiding van de de gegevensinvoer van de Importeur van het Rapport Analytische te verstrekken.

Het vraaginterval blijft aan 10 seconden in gebreke.

Rapportimportmodule

Zodra een Analytics toegelaten communautaire plaats is gepubliceerd, kunnen de primaire uitgever OSGi configuratie, AEM Communities Analytics Report Importer, worden gevormd om het standaardopiniepeilingsinterval voor die configuraties te plaatsen die niet individueel in CRXDE worden gevormd.

Het opiniepeilingsinterval bepaalt de frequentie van aanvragen aan Adobe Analytics voor gegevens die moeten worden opgehaald en opgeslagen in SRP.

Wanneer de gegevens als "grote gegevens" kunnen worden gecategoriseerd, kan een frequentere opiniepeiling een grote belasting op de plaats van de gemeenschap veroorzaken.

De standaardpolling het interval van de Invoer wordt geplaatst aan 12 uren.

chlimage_1-278

Componentrapport aanpassen

Momenteel, om de metriek aan spoor aan te passen, worden de knopen gecreeerd in de bewaarplaats die tijdsperioden bepalen waarvoor om een rapport over dat metrisch te produceren.

Het forumonderwerp is momenteel het enige voorbeeld van deze aanpassing:

 • Op de primaire uitgever

 • Aanmelden met beheerdersrechten

 • Navigeer naar CRXDE Lite

 • Onder de jcr:content knoop van de taalwortel

  • Bijvoorbeeld, /content/sites/engage/en/jcr:content
 • Navigeer naar de component die is geconfigureerd voor Analytics-rapportage

  • Bijvoorbeeld, analytics/reportConfigs/social_forum_components_hbs_topic
 • Let op de gemaakte tijdsperioden

  • last30Days
  • last90Days
  • thisYear
 • Merk op totalnode

  • Als u de eigenschap interval wijzigt, wordt het interval van de rapportimportmodule genegeerd
  • De waarde is in seconden en wordt ingesteld op 4 uur (14400 seconden)

chlimage_1-279

Gebruikersgegevens beheren in Analytics

Adobe Analytics biedt API's waarmee u gebruikersgegevens kunt openen, exporteren en verwijderen. Zie Toegang verzenden en Verzoeken verwijderen voor meer informatie.

Bronnen

Op deze pagina