Eerste stappen voor auteurs

Laatste update: 2023-05-04
  • Onderwerpen:
  • Authoring
    Meer informatie over dit onderwerp
  • Gemaakt voor:
  • User
LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Deze sectie geeft u een overzicht van de belangrijkste taken die u wanneer zult gebruiken beginnen met schrijven van inhoud met Adobe Experience Manager (AEM).

Het omvat:

  • Aan de slag: De basisvolgorde weergeven van gebeurtenissen die u nodig hebt voor het maken en publiceren van uw eerste pagina.

  • Verdere acties: De vele andere acties die u tijdens het ontwerpen kunt gebruiken, volgen.

Aan de slag

Hieronder wordt de basisvolgorde beschreven van gebeurtenissen die u nodig hebt voor het maken en publiceren van uw eerste pagina.

De inhoud van uw website staat in een boomstructuur. Als u een pagina wilt maken of bewerken, navigeert u naar de locatie met de Websiteconsole.

Een nieuwe pagina maken

Voordat u gaat bewerken, moet u een nieuwe pagina maken.

Een pagina openen

Voor vele acties, zoals het uitgeven, moet u een pagina openen.

Een pagina bewerken

Of uw exemplaar reeds bestaande pagina's heeft of u enkel een nieuwe pagina hebt gecreeerd zelf kunt u een pagina bewerken door:

Pagina's publiceren

Als u klaar bent met het bewerken van de pagina, wilt u de pagina publiceren (of activeren) zodat deze beschikbaar is voor bezoekers van uw website.

Verdere acties

Naast de basisstappen zijn er veel andere acties beschikbaar tijdens het ontwerpen.

Pagina's kopiëren

Het is soms gemakkelijker om pagina's kopiëren en hergebruik de inhoud in plaats van alles opnieuw helemaal opnieuw te maken.

Een pagina verplaatsen of de naam ervan wijzigen

Pagina's verplaatsen en hernoemen wordt in feite met dezelfde actie uitgevoerd.

Publicatie van een pagina ongedaan maken

Als u eerder gepubliceerde (of geactiveerde) inhoud niet beschikbaar wilt maken op uw openbare website, Publicatie van de pagina ongedaan maken (of de pagina deactiveren).

Een pagina verwijderen

Als een pagina niet meer nodig is, kunt u de pagina verwijderen.

Pagina-eigenschappen instellen

Elke pagina heeft eigenschappen die u kunt definiëren om aspecten van de werking ervan te bepalen.

Een versie van een pagina maken

U kunt een versie van een pagina maken en vervolgens terugkeren naar een versie indien nodig.

Meer informatie

Toegang tot meer informatie over ontwerpen vindt u onder Pagina's ontwerpen en Werken met de ontwerpomgeving.

Op deze pagina