Eerste stappen voor auteurs

Deze sectie geeft u een overzicht van de belangrijkste taken die u wanneer beginnen om inhoud te schrijven met Adobe Experience Manager (AEM) zult gebruiken.

Het omvat:

  • Aan de slag: De basisvolgorde weergeven van gebeurtenissen die u nodig hebt voor het maken en publiceren van uw eerste pagina.

  • Verdere acties: De vele andere acties die u tijdens het ontwerpen kunt gebruiken, volgen.

Aan de slag

Hieronder wordt de basisvolgorde beschreven van gebeurtenissen die u nodig hebt voor het maken en publiceren van uw eerste pagina.

De inhoud van uw website staat in een boomstructuur. Als u een pagina wilt maken of bewerken, navigeert u naar de locatie met de Websiteconsole.

Een nieuwe pagina maken

Voordat u een pagina kunt bewerken, moet u een nieuwe pagina maken.

Pagina openen

Voor vele acties, zoals het uitgeven, moet u een pagina openen.

Een pagina bewerken

Of uw instantie reeds bestaande pagina's heeft of u enkel een nieuwe pagina hebt gecreeerd zelf kunt u een pagina uitgeven door:

Een pagina publiceren

Als u klaar bent met het bewerken van uw pagina, wilt u de pagina publiceren (of activeren), zodat deze beschikbaar is voor bezoekers van uw website.

Verdere handelingen

Naast de basisstappen zijn er veel andere acties beschikbaar tijdens het ontwerpen.

Een pagina kopiëren

Het is soms gemakkelijker om een pagina te kopiëren en de inhoud opnieuw te gebruiken in plaats van alles vanaf nul opnieuw te creëren.

Een pagina verplaatsen of de naam ervan wijzigen

Het verplaatsen en hernoemen van pagina's gebeurt in feite met dezelfde handeling.

Publicatie van een pagina ongedaan maken

Als u eerder gepubliceerde (of geactiveerde) inhoud niet beschikbaar wilt maken op uw openbare website, verwijdert u de publicatie (of deactiveert) van de pagina.

Een pagina verwijderen

Als een pagina niet meer nodig is, kunt u de pagina verwijderen.

Pagina-eigenschappen instellen

Elke pagina heeft eigenschappen die u kunt bepalen aspecten van zijn verrichting.

Een versie van een pagina maken

U kunt een versie van een pagina tot stand brengen en dan terugkeren terug naar een versie indien nodig.

Meer informatie

De toegang tot meer informatie over creatie kan onder Pagina Authoring en Werken met het Milieu van de Auteur worden gevonden.

Op deze pagina