Werken met taken

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Taken zijn de onderdelen van het werk dat op de inhoud moet worden uitgevoerd. Wanneer u een taak krijgt toegewezen, wordt deze weergegeven in het Postvak IN van de workflow. De punten van de taak hebben een waarde van taak in de kolom van het Type.

De taken worden ook gebruikt in projecten om het niveau van volledigheid van huidige taken, met inbegrip van werkschemataken te bepalen.

Voortgang van project bijhouden

U kunt projectvooruitgang volgen door de actieve/voltooide taken binnen een project te bekijken dat door Taken tegel. De voortgang van het project kan worden bepaald door:

  • Taaktegel: Een algemene vooruitgang van het project wordt getoond in Taaktegel op de pagina met projectdetails.

  • Taaklijst: Wanneer u op de Taaktegel klikt, wordt een lijst met taken weergegeven. Deze lijst bevat gedetailleerde informatie over alle taken met betrekking tot het project.

Zowel taken voor de lijstwerkstroom als taken die u rechtstreeks maakt in het dialoogvenster Taken tegel.

Taaktegel

Als een project om het even welke verwante taken heeft, wordt een Tegel van de Taak getoond binnen het project. De Taaktegel toont het huidige statuut van het project. Dit is gebaseerd op bestaande taken binnen de workflow en bevat geen taken die in de toekomst worden gegenereerd wanneer de workflow doorgaat. De volgende informatie is zichtbaar in de taaktegel:

  • Percentage voltooide taken
  • Percentage actieve taken
  • Percentage achterstallige taken

chlimage_1-98

Het bekijken of het Wijzigen van de Taken in een Project

Naast het volgen van vooruitgang, kunt u meer informatie over het project willen bekijken of het wijzigen.

Taaklijst

Klik de ellips (…) in de tegel van de Taak om de lijst van de taken met betrekking tot het project te tonen. De taken worden gedeeld door bovenliggende workflows. De taakdetails worden getoond samen met meta-gegevens zoals vervaldatum, ontvanger, prioriteit, en status.

chlimage_1-99

Taakdetails

Voor meer informatie over een bepaalde taak, in de Lijst van de Taak, tik/klik de taak en de Details van de Taak ​ open.

chlimage_1-100

Taakopmerkingen weergeven en wijzigen

In Taakdetails kunt u opmerkingen bewerken of toevoegen. Bovendien zijn alle opmerkingen in een project zichtbaar in het gebied Opmerkingen.

chlimage_1-101

Taken toevoegen

U kunt nieuwe taken aan projecten toevoegen. Deze taken verschijnen dan in de tegel van Taken en zijn beschikbaar in Berichten inbox om acties uit te voeren op.

Een taak toevoegen:

  1. Tik of klik in het project in de tegel Taken op het ±pictogram. Het venster Taak toevoegen wordt geopend.

  2. Voer informatie in over de taak. De titel van de taak en de groep waaraan deze is toegewezen, zijn verplicht. Aanvullende informatie zoals het inhoudspad, de beschrijving, de taakprioriteit en de vervaldatum zijn optioneel. Daarnaast kunt u de opdracht Geavanceerd om de naam van de taak in te voeren. Deze naam wordt gebruikt om de URL een naam te geven.

    chlimage_1-102

  3. Tikken/klikken Maken.

Werken met taken in het Postvak In

Een andere manier om tot taken toegang te hebben is van Inbox. Vanuit het Postvak IN kunt u de inhoud openen om de vereiste wijzigingen te implementeren. Als u klaar bent, stelt u de taakstatus in op Voltooid. De taken verschijnen ook in uw inbox wanneer zij aan een gebruikersgroep worden toegewezen die u tot behoort. In dat geval kan elk lid van de groep het werk uitvoeren en de taak voltooien.

chlimage_1-103

Als u een taak wilt voltooien, selecteert u de taak en klikt u op Voltooid. Voeg informatie toe aan de taak en klik vervolgens op Gereed. Zie Uw Postvak IN voor meer informatie .

chlimage_1-104

Op deze pagina