Aanbiedingen maken en beheren

Gebruik de console van Aanbiedingen om aanbiedingen tot stand te brengen die u in activiteitenervaringen 🔗 kunt gebruiken. Het creëren van aanbiedingen in de console van Aanbiedingen bespaart tijd wanneer verscheidene ervaringen de zelfde aanbieding vereisen:

 • Maak het aanbod eenmaal in de bibliotheek en gebruik het in meerdere ervaringen met uw merkactiviteiten.
 • Wijzig de aanbieding in de bibliotheek en de wijziging heeft invloed op alle ervaringen die met de wijziging worden gemaakt.

De console van Aanbiedingen organiseert aanbiedingen door merk. Elk merk bevat een bibliotheek met aanbiedingen die in de ervaringen van een merk kunnen worden gebruikt. Gebruik mappen om een hiërarchische structuur te definiëren voor het organiseren van aanbiedingen in elke bibliotheek. Met een logische mapstructuur kunnen auteurs eenvoudig aanbiedingen zoeken door te bladeren. Met tags en zoekgereedschappen kunnen auteurs ook aanbiedingen vinden.

Een merk toevoegen met behulp van de aanbiedingsconsole

Maak een merk waaraan uw aanbiedingen zijn gekoppeld. Open een merk in de console van Aanbiedingen om tot zijn aanbiedingsbibliotheek toegang te hebben waar u omslagen en aanbiedingen kunt tot stand brengen.

Wanneer u een merk gebruikend de console van Aanbiedingen creeert, verschijnt het ook in Activiteitenconsole waar u activiteiten voor het merk kunt toevoegen en beheren.

 1. Klik of tik in de navigatieconsole op Personalisatie > Aanbiedingen.

  chlimage_1-306

 2. Klik of tik Create en dan Create Merk.

 3. Selecteer de merksjabloon en klik of tik op Next.

 4. Typ een titel voor het merk zoals u deze wilt weergeven in de consoles van Aanbiedingen en Activiteiten. Typ of selecteer eventueel een of meer tags die u aan het merk wilt koppelen.

 5. Klik of tik Create.

Een map toevoegen aan een aanbiedingsbibliotheek

Voeg een map toe aan de aanbiedingsbibliotheek van een merk om aanbiedingen te organiseren en op te slaan. U kunt een map maken onder het merk of onder andere mappen.

 1. Open in de console Aanbiedingen de locatie waar u de map wilt maken. Open bijvoorbeeld het merk om een map op hoofdniveau te maken of open een andere map in de bibliotheek.

 2. Klik of tik Maken > Map of Aanbieding maken.

  chlimage_1-307

 3. Selecteer Map en klik Volgende.

 4. Typ een titel voor de map zoals u deze wilt weergeven in de aanbiedingsbibliotheek en typ of selecteer tags.

  chlimage_1-308

 5. Klik of tik Create.

Een aanbieding toevoegen aan een aanbiedingsbibliotheek

Voeg een aanbieding toe aan de aanbiedingsbibliotheek van een merk zodat deze aan de ervaringen van het merk kan worden toegevoegd. Als je een voorstel toevoegt, geef je een titel op. U kunt de aanbieding ook koppelen aan een of meer tags om de zoekbaarheid te verbeteren.

Nadat u het voorstel hebt gemaakt, kunt u het openen om de inhoud te ontwerpen.

 1. Open in de console van Aanbiedingen de locatie waar u de aanbieding wilt maken. Open bijvoorbeeld het merk om een aanbieding op hoofdniveau te maken of open een map in de bibliotheek.

 2. Klik of tik Maken > Map of Aanbieding maken.

  chlimage_1-309

 3. Selecteer de sjabloon Pagina aanbieden en klik of tik op Volgende.

 4. Typ een titel voor de aanbieding en selecteer of typ desgewenst een of meer tags die u aan de aanbieding wilt koppelen. Klik vervolgens of tik op Maken.

 5. Klik of tik op Pagina openen in het bevestigingsdialoogvenster om de aanbieding voor bewerken te openen.

Een aanbieding bewerken

Open een aanbieding en bewerk de inhoud zoals u die in de ervaringen wilt weergeven die het gebruiken. Als u een aanbieding bewerkt die in een willekeurige ervaring wordt gebruikt, worden de wijzigingen in de ervaringen weergegeven.

U kunt een voorstel van een omslag in een aanbiedingsbibliotheek of van onderzoeksresultaten openen. Je kunt ook een voorstel openen vanuit een ervaring die gebruikmaakt van het voorstel.

 1. Tik of klik op het pictogram naast de aanbieding in de console Aanbiedingen en klik of tik op Bewerken.
 2. Voeg componenten toe aan de aanbieding en bewerk de componenteninhoud zoals gebruikelijk.

Een aanbieding verwijderen

Een voorstel verwijderen wanneer het niet meer nodig is. Wanneer u probeert om een voorstel te schrappen dat in een ervaring wordt gebruikt, wordt u ertoe aangezet om de schrapping te bevestigen. Als u bevestigt, wordt het aanbod verwijderd en wordt het uit de ervaringen verwijderd.

U kunt een aanbieding verwijderen terwijl u de mapinhoud in een aanbiedingsbibliotheek of de zoekresultaten bekijkt.

 1. Tik of klik op het pictogram naast de aanbieding in de console Aanbiedingen en klik of tik op Delete.

  Selecteer de aanbieding en klik of tik Delete.

 2. Klik of tik in het dialoogvenster dat verschijnt op Delete om de verwijdering te bevestigen.

 3. Als de aanbieding in een of meer ervaringen wordt gebruikt, verschijnt er een dialoogvenster waarin wordt aangegeven dat naar de aanbieding wordt verwezen:

  • Als u de aanbieding wilt verwijderen en deze uit de ervaringen wilt verwijderen, klikt of tikt u op Verwijderen forceren.
  • Als u de aanbieding wilt behouden, klikt of tikt u op Annuleren.

Zoeken naar voorstellen

Zoek naar voorstellen van om het even welk merk gebruikend sleutelwoorden om de titel te passen.

chlimage_1-310

De huidige zoekcriteria worden naast de zoekresultaten weergegeven. U kunt de resultaten ook in oplopende of aflopende volgorde op kolom sorteren. U kunt een onderzoek van om het even welke omslag van om het even welke aanbiedingsbibliotheek uitvoeren. De zoekresultaten zijn hetzelfde, ongeacht de huidige map.

Zoekvoorstellen:

 1. Klik of tik op het vergrootglaspictogram boven aan de console Aanbiedingen. Standaard is de zoekopdracht beperkt tot voorstellen.
 2. Voer uw trefwoord in om naar voorstellen te zoeken. Maak een keuze uit de resultaten.

Op deze pagina