Adobe Campaign-componenten

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Wanneer u integreert met Adobe Campaign, hebt u componenten beschikbaar voor wanneer u met nieuwsbrieven en met formulieren werkt. Beide worden in dit document beschreven.

Adobe Campaign Newsletter-componenten

Alle componenten van de Campagne volgen de beste praktijken die in worden geschetst Aanbevolen procedures voor e-mailsjablonen en zijn gebaseerd op de opmaaktaal Adobe HTL.

Wanneer u een nieuwsbrief/e-mail opent die wordt gevormd om met Adobe Campaign te integreren, zou u de volgende componenten in moeten zien Adobe Campaign Newsletter sectie:

 • Kop (campagne)
 • Afbeelding (campagne)
 • Koppeling (campagne)
 • Dynamic Media-afbeeldingssjabloon (campagne)
 • Gerichte referentie (campagne)
 • Tekst en afbeelding (campagne)
 • Tekst en persoonlijke voorkeur (campagne)

Een beschrijving van deze componenten vindt u in de volgende sectie.

De componenten zijn als volgt:

chlimage_1-105

Kop (campagne)

De kopcomponent kan:

 • Geef de naam van de huidige pagina weer door de Titel veld leeg.
 • Geef een tekst weer die u opgeeft in het dialoogvenster Titel veld.

U bewerkt de Kop (campagne) rechtstreeks. Laat leeg als u de paginatitel wilt gebruiken.

chlimage_1-106

U kunt het volgende configureren:

 • Titel
  Als u een andere naam dan de paginatitel wilt gebruiken, voert u deze hier in.

 • Kop niveau (1, 2, 3, 4)
  Het niveau van de rubriek op basis van de grootten 1-4 van de rubriek HTML.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Kop (Campagne) die wordt weergegeven.

chlimage_1-107

Afbeelding (campagne)

In de afbeeldings-(campagne)component wordt een afbeelding en de bijbehorende tekst weergegeven volgens de opgegeven parameters.

U kunt een afbeelding uploaden, deze vervolgens bewerken en bewerken (bijvoorbeeld uitsnijden, roteren, koppeling/titel/tekst toevoegen).

U kunt een afbeelding slepen en neerzetten vanuit de Middelenbrowser rechtstreeks op de component of de component Dialoogvenster configureren. U kunt een beeld van de Configure dialoog ook uploaden; dit dialoogvenster bevat ook alle definities en bewerkingen van de afbeelding :

chlimage_1-108

OPMERKING

U moet gegevens invoeren in het dialoogvenster Alt-tekst of de afbeelding kan niet worden opgeslagen.

Nadat de afbeelding is geüpload (en niet eerder) kunt u plaatsen, bewerken om de afbeelding naar wens uit te snijden of te roteren:

OPMERKING

De editor op locatie gebruikt de oorspronkelijke grootte en hoogte-breedteverhouding van de afbeelding tijdens het bewerken. U kunt ook de eigenschappen voor hoogte en breedte opgeven. Beperkingen voor grootte en hoogte-breedteverhouding die in de eigenschappen zijn gedefinieerd, worden toegepast wanneer u de bewerkingswijzigingen opslaat.

Afhankelijk van uw geval, kunnen de minimum en maximumbeperkingen ook door ontwerp van de pagina; deze worden ontwikkeld tijdens de uitvoering van het project .

In de modus Volledig scherm zijn verschillende aanvullende opties beschikbaar. bijvoorbeeld toewijzen en zoomen:

Wanneer een beeld wordt geladen, kunt u het volgende vormen:

 • Kaart

  Als u een afbeelding wilt toewijzen, selecteert u Kaart. U kunt opgeven hoe u de afbeelding met hyperlinks wilt maken (rechthoek, veelhoek enzovoort) en waar het gebied naartoe moet wijzen.

 • Uitsnijden

  Selecteer Uitsnijden om een afbeelding uit te snijden. Gebruik de muis om de afbeelding uit te snijden.

 • Roteren

  Selecteer Roteren als u een afbeelding wilt roteren. Herhaal deze bewerking totdat de afbeelding op de gewenste manier is geroteerd.

 • Wissen

  Verwijder de huidige afbeelding.

 • Zoombalk (alleen klassiek)

  Als u wilt in- of uitzoomen op de afbeelding, gebruikt u de schuifbalk onder de afbeelding (boven de knoppen OK en Annuleren)

 • Titel

  De titel van de afbeelding.

 • Alt-tekst

  Een alternatieve tekst die kan worden gebruikt bij het maken van toegankelijke inhoud.

 • Koppelen naar

  Maak een koppeling naar elementen of andere pagina's binnen uw website.

 • Beschrijving

  Een beschrijving van de afbeelding.

 • Grootte

  Hiermee stelt u de hoogte en de breedte van de afbeelding in.

OPMERKING

U moet gegevens invoeren in het dialoogvenster Alt-tekst in het Geavanceerd of de afbeelding kan niet worden opgeslagen. Het volgende foutbericht wordt weergegeven:

Validation failed. Verify the values of the marked fields.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Image (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-109

Met de component Koppeling (Campagne) kunt u een koppeling naar uw nieuwsbrief toevoegen.

U kunt het volgende configureren in het dialoogvenster Weergave, URL-info, of Geavanceerd tabs:

 • Bijschrift koppelen

  Het bijschrift voor de koppeling. Dit is de tekst die gebruikers zien.

 • Knopinfo Koppeling

  Hiermee voegt u aanvullende informatie toe over het gebruik van de koppeling.

 • LinkType

  Selecteer in de vervolgkeuzelijst tussen een Aangepaste URL en Aangepast document. Dit veld is verplicht. Als u Aangepaste URL selecteert, kunt u de URL van de koppeling opgeven. Als u Aangepast document selecteert, kunt u het documentpad opgeven.

 • Aanvullende URL-parameter

  Voeg aanvullende URL-parameters toe. Klik op Item toevoegen om meerdere items toe te voegen.

OPMERKING

U moet gegevens invoeren in het dialoogvenster Koppelingstype in het URL-info of de component kan niet worden opgeslagen. Het volgende foutbericht wordt weergegeven:

Validation failed. Verify the values of the marked fields.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Link (Campagne) die wordt weergegeven.

chlimage_1-110

Scene7-afbeeldingssjabloon (campagne)

Scene7-afbeeldingssjablonen zijn gelaagde afbeeldingsbestanden, waarbij inhoud en eigenschappen kunnen worden geparametriseerd voor variabiliteit. De Afbeeldingssjabloon kunt u Dynamic Media Classic-sjablonen (voorheen Scene7) gebruiken in nieuwsbrieven en de waarden van sjabloonparameters wijzigen. Daarnaast kunt u metagegevensvariabelen van Adobe Campaign binnen de parameters gebruiken, zodat elke gebruiker de afbeelding op een persoonlijke manier ervaart.

chlimage_1-111

Klikken Bewerken om de component te configureren. U kunt de instellingen configureren die in deze sectie worden beschreven. Deze Dynamic Media Classic (voorheen Scene7) Afbeeldingssjabloon wordt in detail beschreven Scene7 Image Template-component.

Daarnaast bevat het parametervenster alle sjabloonparameters die zijn gedefinieerd voor de sjabloon in Dynamic Media Classic (voorheen Scene7). Voor elk van deze parameters kunt u de waarde aanpassen, variabelen invoegen of de standaardwaarde ervan herstellen.

chlimage_1-112

Gerichte referentie (campagne)

Met de component Doelverwijzing (Campagne) kunt u een verwijzing naar een doelalinea maken.

In deze component navigeert u naar de doelalinea om deze te selecteren.

Klik op het mappictogram om naar de alinea te navigeren waarnaar u wilt verwijzen. Klik op het vinkje als u klaar bent.

Tekst en afbeelding (campagne)

Met de component Tekst en afbeelding (campagne) voegt u een tekstblok en een afbeelding toe.

Wanneer u klikt om de component te vormen, selecteert u Tekst of Beeld.

chlimage_1-113

Selecteren Tekst geeft een online editor weer:

Selecteren Afbeelding Hiermee geeft u de lokale editor voor afbeeldingen weer:

Zie Component Afbeelding (campagne) voor meer informatie over het werken met afbeeldingen. Zie Component Tekst en persoonlijke voorkeur (campagne) voor meer informatie over het werken met tekst.

Net als bij de componenten Text & Personalization (Campaign) en Image (Campaign) kunt u het volgende configureren:

 • Tekst

  Voer tekst in. Met de werkbalk kunt u de opmaak wijzigen, lijsten maken en koppelingen toevoegen.

 • Afbeelding

  Sleep een afbeelding vanuit de zoekfunctie voor inhoud of klik om naar een afbeelding te bladeren. Uitsnijden of roteren naar wens.

 • Eigenschappen van afbeelding (Geavanceerde afbeeldingseigenschappen)

  Hier kunt u het volgende opgeven:

  • Titel

   de titel van het blok; wordt weergegeven door mouseover.

  • Alt-tekst

   Alternatieve tekst die moet worden weergegeven als de afbeelding niet kan worden weergegeven.

  • Koppeling naar

   Maak een koppeling naar elementen of andere pagina's binnen uw website.

  • Beschrijving

   Een beschrijving van de afbeelding.

  • Grootte

   Hiermee stelt u de hoogte en breedte van de afbeelding in.

OPMERKING

De Alt-tekst in het Geavanceerd is vereist of de component kan niet opslaan en u ziet het volgende foutbericht:

Validation failed. Verify the values of the marked fields.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Text & Image (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-114

Tekst en persoonlijke voorkeur (campagne)

Met de component Tekst en personalisatie (Campagne) kunt u een tekstblok invoeren met een WYSIWYG-editor, met functionaliteit die wordt geboden door de Rich Text Editor. Daarnaast kunt u met deze component contextvelden en personaliseringsblokken gebruiken die beschikbaar zijn in Adobe Campaign. zie ook Persoonlijke instellingen invoegen.

Met de selectie van pictogrammen kunt u tekst opmaken, inclusief lettertypekenmerken, uitlijning, koppelingen, lijsten en inspringing. De functionaliteit is in principe hetzelfde in beide UI's, hoewel het uiterlijk anders is:

chlimage_1-115

In de Inplace redacteur kunt u tekst toevoegen, de rechtvaardiging veranderen, verbindingen toevoegen en verwijderen, contextgebieden of verpersoonlijkingsblokken toevoegen, en volledig-schermwijze ingaan. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van tekst/personalisatie, selecteert u het vinkje om de wijzigingen op te slaan (of x om te annuleren). Zie Op plaats bewerken voor meer informatie .

OPMERKING
 • Welke personalisatievelden beschikbaar zijn, is afhankelijk van de Adobe Campaign-sjabloon waaraan uw nieuwsbrief is gekoppeld.
 • Nadat u een persoon van ContextHub selecteert, worden de verpersoonlijkingsgebieden automatisch vervangen door gegevens van het geselecteerde profiel.

Zie Persoonlijke instellingen invoegen.

chlimage_1-116

OPMERKING

Alleen de velden die zijn gedefinieerd in het dialoogvenster nms:zaadMember schema of een van de extensies wordt in aanmerking genomen. De kenmerken van de tabellen die zijn gekoppeld aan nms:zaadMember niet beschikbaar zijn.

Adobe Campaign-formuliercomponenten

Met Adobe Campaign-componenten kunt u een formulier maken dat gebruikers invullen om zich te abonneren op een nieuwsbrief, zich af te melden bij een nieuwsbrief of hun gebruikersprofielen bij te werken. Zie Adobe Campaign Forms maken voor meer informatie .

Elk componentveld kan worden gekoppeld aan een Adobe Campaign-databaseveld. De beschikbare velden verschillen afhankelijk van het type gegevens dat ze bevatten, zoals wordt beschreven in de sectie Componenten en gegevenstype. Als u het schema voor ontvangers in Adobe Campaign uitbreidt, zijn de nieuwe velden beschikbaar in de componenten waarvan de gegevenstypen overeenkomen.

Wanneer u een formulier opent dat is geconfigureerd voor integratie met Adobe Campaign, ziet u de volgende componenten in het dialoogvenster Adobe Campaign sectie:

 • Selectievakje (campagne)
 • Datumveld (campagne) en Datumveld/HTML5 (campagne)
 • Gecodeerde primaire sleutel (campagne)
 • Foutweergave (campagne)
 • Verborgen afstemmingssleutel (campagne)
 • Numeriek veld (campagne)
 • Optieveld (campagne)
 • Checklist voor abonnementen (campagne)
 • Tekstveld (campagne)

De componenten zijn als volgt:

chlimage_1-117

In deze sectie wordt elke component gedetailleerd beschreven.

Componenten en gegevenstype

In de volgende tabel worden de componenten beschreven die beschikbaar zijn om Adobe Campaign-profielgegevens weer te geven en te wijzigen. Elke component kan worden toegewezen aan een Adobe Campaign-profielveld om de waarde weer te geven en het veld bij te werken wanneer het formulier wordt verzonden. De verschillende componenten kunnen slechts aan gebieden van een aangewezen gegevenstype worden aangepast.

Component

Gegevenstype van Adobe Campaign-veld

Voorbeeldveld

Selectievakje (campagne)

boolean

Geen contact meer (via een kanaal)

Datumveld (campagne)

Datumveld/HTML 5 (campagne)

date

Geboortedatum

Numeriek veld (campagne)

numeriek (byte, short, long, double)

Leeftijd

Optieveld (campagne)

byte met gekoppelde waarden

Geslacht

Tekstveld (campagne)

string

E-mail

Instellingen die door de meeste componenten worden gebruikt

De Adobe Campaign-componenten hebben dezelfde instellingen voor alle componenten (behalve de componenten Gecodeerde primaire sleutel en Verborgen reconstruatietoets).

In de meeste componenten, kunt u het volgende vormen:

Titel en tekst

chlimage_1-118

 • Titel

  Als u een andere naam dan de elementnaam wilt gebruiken, voert u deze hier in.

 • Titel verbergen

  Schakel dit selectievakje in als u de titel niet zichtbaar wilt maken.

 • Beschrijving

  Voeg een beschrijving aan het gebied toe om meer informatie voor gebruikers te verstrekken.

 • Alleen waarde tonen

  Hiermee wordt alleen de waarde weergegeven als er een is

Adobe Campaign

U kunt het volgende configureren:

 • Toewijzing

  Selecteer desgewenst een personalisatieveld voor Adobe Campaign.

 • Afstemmingssleutel

  Schakel dit selectievakje in als dit veld deel uitmaakt van de afstemmingssleutel.

chlimage_1-119

Restricties

 • Vereist

  Schakel dit selectievakje in om dit onderdeel verplicht te maken. gebruikers moeten dus een waarde invoeren.

 • Vereist bericht

  Voeg desgewenst een bericht toe met de mededeling dat het veld verplicht is.

chlimage_1-120

Stijlen

 • CSS
  Voer de CSS-klassen in die u voor deze component wilt gebruiken.

chlimage_1-121

Selectievakje (campagne)

Met de component CheckBox (Campagne) kan de gebruiker Adobe Campaign-profielvelden wijzigen die van een Booleaans gegevenstype zijn. U kunt bijvoorbeeld een component CheckBox (Campagne) hebben waarmee de ontvanger kan opgeven dat hij of zij niet via een kanaal mag worden benaderd.

U kunt configureren, instellingen die door de meeste Adobe Campaign-componenten worden gebruikt in de component Checkbox (Campagne).

In het volgende voorbeeld wordt een component CheckBox (Campagne) weergegeven.

chlimage_1-122

Datumveld (campagne) en Datumveld/HTML 5 (campagne)

Gebruik het datumveld om ontvangers toe te staan een datum te zoeken. U wilt bijvoorbeeld dat de ontvangers hun geboortedatum opgeven. De datumnotatie komt overeen met de notatie die wordt gebruikt in uw Adobe Campaign-exemplaar.

Naast instellingen die de meeste Adobe Campaign-componenten gemeen hebbenkunt u het volgende configureren:

 • Restricties - Restrictie vervolgkeuzelijst

  U kunt selecteren - Geen of Datum- om de beperking van een datum of geen beperking toe te voegen. Als u datum selecteert, moeten de antwoordgebruikers in het veld een datumnotatie invoeren.

 • Restrictiebericht

  Bovendien kunt u een beperkingsbericht toevoegen zodat de gebruikers weten hoe te om hun antwoorden behoorlijk te formatteren.

 • Stijlen - breedte
  Pas de breedte van het veld aan door op de knop
  + en - pictogrammen of een getal invoeren.

In het volgende voorbeeld wordt een component Date Field (Campaign) weergegeven met de breedte aangepast.

chlimage_1-123

Gecodeerde primaire sleutel (campagne)

Deze component definieert de naam van de URL-parameter die de id van een Adobe Campaign-profiel zal bevatten (Hoofd Resource Identifier of Gecodeerde primaire sleutel in respectievelijk Adobe Campaign Standard en 6.1).

Op elk formulier worden Adobe Campaign-profielgegevens weergegeven en gewijzigd moet omvat een gecodeerde primaire-sleutelcomponent.

U kunt het volgende in de Encrypted Primaire (Campagne) component vormen:

 • Titel en tekst - Naam element

  Wordt standaard ingesteld op encryptedPK. U hoeft de elementnaam alleen te wijzigen als deze conflicteert met de naam van een ander element op het formulier. Geen twee formuliervelden kunnen dezelfde elementnaam hebben.

 • Adobe Campaign - URL-parameter
  Voeg de URL-parameter voor de EPK toe. U kunt bijvoorbeeld de waarde
  epk.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Encrypted Primary Key (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-124

Foutweergave (campagne)

Met deze component kunt u back-endfouten weergeven. De foutafhandeling van het formulier moet zijn ingesteld op Volgende om de component correct te laten werken.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Error Display (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-125

Verborgen afstemmingssleutel (campagne)

Met de component Verborgen afstemmingssleutel (Campagne) kunt u verborgen velden toevoegen als onderdeel van de afstemmingssleutel aan een formulier.

U kunt het volgende configureren in de component Verborgen afstemmingssleutel (Campagne):

 • Titel en tekst - Naam element

  Is standaard ingesteld op reconcilKey. U hoeft de elementnaam alleen te wijzigen als deze conflicteert met de naam van een ander element op het formulier. Geen twee formuliervelden kunnen dezelfde elementnaam hebben.

 • Adobe Campaign - Toewijzing
  Toewijzen aan een Adobe Campaign-personalisatieveld.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Verborgen afstemmingssleutel (Campagne) die wordt weergegeven.

chlimage_1-126

Numeriek veld (campagne)

Gebruik het numerieke veld om ontvangers toe te staan getallen in te voeren, bijvoorbeeld hun leeftijd.

Naast instellingen die de meeste Adobe Campaign-componenten gemeen hebbenkunt u het volgende configureren:

 • Restricties - Restrictie vervolgkeuzelijst

  U kunt selecteren - Geen of Numeriek - om de beperking van een getal of geen beperking toe te voegen. Als u een getal selecteert, moeten de antwoordgebruikers een numeriek getal invoeren in het veld.

 • Restrictiebericht

  Bovendien kunt u een beperkingsbericht toevoegen zodat de gebruikers weten hoe te om hun antwoorden behoorlijk te formatteren.

 • Stijlen - breedte
  Pas de breedte van het veld aan door op de knop
  + en - pictogrammen of een getal invoeren.

In het volgende voorbeeld wordt een component Numeriek veld (Campagne) weergegeven met de geconfigureerde breedte.

chlimage_1-127

Optieveld (campagne)

In deze vervolgkeuzelijst kunt u een optie selecteren. bijvoorbeeld het geslacht of de status van een ontvanger.

U kunt configureren, instellingen die door de meeste Adobe Campaign-componenten worden gebruikt in de component van het Gebied van de Optie (Campagne). Als u de vervolgkeuzelijst wilt vullen, selecteert u het desbetreffende veld in de personalisatievelden van Adobe Campaign door op het Adobe Campaign-symbool te klikken of erop te tikken en naar het veld te navigeren.

chlimage_1-128

In het volgende voorbeeld ziet u een component Option Field (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-129

Checklist voor abonnementen (campagne)

Gebruik de Checklist voor abonnementen (campagne) om de abonnementen te wijzigen die aan een Adobe Campaign-profiel zijn gekoppeld.

Wanneer deze component aan een formulier wordt toegevoegd, worden alle beschikbare abonnementen als selectievakjes weergegeven en kan de gebruiker de gewenste abonnementen selecteren. Wanneer gebruikers het formulier verzenden, abonneert deze component de gebruiker op de geselecteerde services of meldt deze de gebruiker af, afhankelijk van het type formulieractie (Adobe Campaign: Abonneren op services of Adobe Campaign: Abonnement op services opzeggen).

OPMERKING

De component controleert niet welke services de gebruiker al heeft geabonneerd op of zich niet heeft geabonneerd op.

U kunt configureren, instellingen die door de meeste Adobe Campaign-componenten worden gebruikt in de component Checklist (Campaign) voor abonnementen. (Er zijn geen Adobe Campaign-configuraties beschikbaar voor deze component.)

In het volgende voorbeeld ziet u een component Subscriptions Checklist (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-130

Tekstveld (campagne)

De component van het Gebied van de Tekst (Campagne) die u tekenreekstype gegevens, zoals een voornaam, een familienaam, een adres, een e-mailadres, enz. laat ingaan.

Naast instellingen die de meeste Adobe Campaign-componenten gemeen hebbenkunt u het volgende configureren:

 • Restricties - Restrictie vervolgkeuzelijst

  U kunt selecteren - Geen, e-mail, of Naam (geen umlauts)- om de beperking van een e-mailadres, naam of geen beperking toe te voegen. Als u e-mail selecteert, moeten de antwoordgebruikers in het veld een e-mailadres zijn. Als u een naam selecteert, moet deze een naam zijn (umlauts zijn niet toegestaan).

 • Restrictiebericht

  Bovendien kunt u een beperkingsbericht toevoegen zodat de gebruikers weten hoe te om hun antwoorden behoorlijk te formatteren.

 • Stijlen - breedte

  Pas de breedte van het veld aan door op de knop + en - pictogrammen of een getal invoeren.

In het volgende voorbeeld wordt een component Text Field (Campaign) weergegeven.

chlimage_1-131

Op deze pagina