Asynchrone bewerkingen

Adobe Experience Manger Assets verwerkt bepaalde langlopende en bronnenintensieve elementbewerkingen asynchroon om negatieve effecten op de prestaties te beperken. Asynchrone verwerking omvat het navragen van veelvoudige taken en uiteindelijk het uitvoeren van hen op een periodieke manier afhankelijk van de beschikbaarheid van systeemmiddelen. Deze bewerkingen omvatten:

 • Veel assets verwijderen.
 • Veel assets verplaatsen, of assets met veel verwijzingen verplaatsen.
 • Metagegevens van elementen bulksgewijs exporteren en importeren.

U kunt de status van asynchrone taken weergeven op de pagina Async Job Status.

OPMERKING

Standaard worden de Assets-taken parallel uitgevoerd. Als N het aantal CPU-cores is, kunnen N/2-taken standaard parallel worden uitgevoerd. Om douanemontages voor de taakrij te gebruiken, wijzig de Async Operation Default Queue configuratie van Web Console. Voor meer informatie raadpleegt u wachtrijconfiguraties.

De status van asynchrone bewerkingen controleren

Wanneer Assets een verrichting asynchroon verwerkt, ontvangt u een bericht in uw Experience Manager Inbox en via e-mail. Navigeer naar de pagina Async Job Status om de status van de asynchrone bewerkingen in detail weer te geven.

 1. Klik in de Experience Manager-interface op Operations > Jobs.

 2. Controleer op de pagina Async Job Status de details van de bewerkingen.

  Status en details van asynchrone bewerkingen

  Zie de kolom Status om de voortgang van een bewerking te controleren. Afhankelijk van de voortgang wordt een van de volgende statussen weergegeven:

  • Active: De bewerking wordt verwerkt.
  • Success: De bewerking is voltooid.
  • Fail of Error: De bewerking kan niet worden verwerkt.
  • Scheduled: De bewerking is gepland voor verwerking op een later tijdstip.
 3. Als u een actieve bewerking wilt stoppen, selecteert u deze in de lijst en klikt u op Stop stoppictogram op de werkbalk.

 4. Als u extra details wilt weergeven, bijvoorbeeld beschrijving en logbestanden, selecteert u de bewerking en klikt u op Open open_icon op de werkbalk. De pagina met taakdetails wordt weergegeven.

  Details van een importtaak voor metagegevens

 5. Als u de bewerking uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u Delete op de werkbalk. Klik op Download om de details naar een csv-bestand te downloaden.

  OPMERKING

  U kunt een taak niet verwijderen als de status actief is of in de wachtrij staat.

Voltooide taken wissen

Experience Manager Assets Voert een zuiveringstaak elke dag bij 100 uren uit om voltooide asynchrone taken te schrappen die meer dan een dag oud zijn.

U kunt het programma voor de zuiveringstaak en de duur wijzigen waarvoor de details van voltooide taken worden behouden alvorens zij worden geschrapt. U kunt ook het maximale aantal voltooide taken configureren waarvoor de details op elk gewenst moment behouden blijven.

 1. Klik in de Experience Manager-interface op Tools > Operations > Web Console.

 2. Open de taak Adobe CQ DAM Async Jobs Purge Scheduled.

 3. Geef het drempelaantal dagen op waarna voltooide taken worden verwijderd en het maximumaantal taken waarvoor details in de geschiedenis worden bewaard. Sla de wijzigingen op.

  Configuratie om het zuiveren van asynchrone taken te plannen

Drempel configureren voor asynchrone verwijderingsbewerkingen

Als het aantal elementen of mappen dat moet worden verwijderd, de ingestelde drempelwaarde overschrijdt, wordt de verwijderbewerking asynchroon uitgevoerd.

 1. Klik in de Experience Manager-interface op Tools > Operations > Web Console.

 2. Open vanuit Web Console de configuratie Async Delete Operation Job Processing.

 3. Geef in het vak Threshold number of assets de drempelnummers op voor het asynchroon verwijderen van elementen, mappen of verwijzingen. Sla de wijzigingen op.

  De drempellimiet instellen voor de taak om elementen te verwijderen

Drempel voor asynchrone verplaatsingsbewerkingen configureren

Als het aantal te verplaatsen elementen, mappen of verwijzingen het ingestelde drempelnummer overschrijdt, wordt de verplaatsingsbewerking asynchroon uitgevoerd.

 1. Klik in de Experience Manager-interface op Tools > Operations > Web Console.

 2. Open vanuit Web Console de configuratie Async Move Operation Job Processing.

 3. Geef in het vak Threshold number of assets/references de drempelnummers op voor het asynchroon verplaatsen van elementen, mappen of verwijzingen. Sla de wijzigingen op.

  De drempellimiet instellen voor de taak om elementen te verplaatsen

Op deze pagina