Werken met contentfragmenten

LET OP

Voor bepaalde functionaliteit voor inhoudsfragmenten is de toepassing van AEM 6.4 Service Pack 2 (6.4.2.0) of hoger vereist.

Met Adobe Experience Manager (AEM) Content Fragments kunt u paginaonafhankelijke inhoud ontwerpen, maken, beheren en publiceren. Hiermee kunt u inhoud voorbereiden die klaar is voor gebruik op meerdere locaties/via meerdere kanalen.

Inhoudsfragmenten kunnen ook worden geleverd in JSON-indeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van de JSON-exportmogelijkheden (Sling Model) van AEM kerncomponenten. Deze leveringsvorm:

 • biedt u de mogelijkheid om de component te gebruiken om te beheren welke elementen van een fragment moeten worden geleverd
 • staat bulklevering toe, door veelvoudige inhoudfragment kerncomponenten op de pagina toe te voegen die voor levering API wordt gebruikt

Deze en de volgende pagina's bevatten de taken voor het maken, configureren en onderhouden van uw inhoudsfragmenten:

OPMERKING

Deze pagina's moeten worden gelezen in combinatie met Pagina-authoring met Content Fragments.

Het aantal communicatiekanalen neemt jaarlijks toe. Doorgaans verwijzen kanalen naar het leveringsmechanisme, als:

 • fysiek kanaal; bijvoorbeeld desktop, mobiel.
 • Vorm van levering in een fysiek kanaal; Bijvoorbeeld de pagina met productdetails, de pagina met productcategorieën voor desktops of mobiele websites, de pagina met mobiele apps voor mobiele apparaten.

U (waarschijnlijk) wilt echter niet exact dezelfde inhoud gebruiken voor alle kanalen. U moet de inhoud optimaliseren op basis van het specifieke kanaal.

Met inhoudelementen kunt u:

 • Overweeg hoe u doelpubliek efficiënt langs verschillende kanalen kunt bereiken.
 • Kanaalneutrale redactionele inhoud maken en beheren.
 • Stel inhoudsgroepen samen voor een reeks kanalen.
 • Ontwerpinhoudvariaties voor specifieke kanalen.
 • Voeg afbeeldingen aan uw tekst toe door elementen (gemengde-mediafragmenten) in te voegen.

Deze inhoudsfragmenten kunnen vervolgens worden samengevoegd om via verschillende kanalen ervaringen op te doen.

Inhoudsfragmenten en inhoudsservices

AEM Content Services zijn ontworpen om de beschrijving en levering van inhoud in of vanuit AEM te veralgemenen, waarbij de aandacht niet op webpagina's wordt gevestigd.

Zij verstrekken de levering van inhoud aan kanalen die niet traditionele AEM Web-pagina's zijn, gebruikend gestandaardiseerde methodes die door om het even welke cliënt kunnen worden verbruikt. Deze kanalen kunnen zijn:

 • Toepassingen voor één pagina
 • Systeemeigen mobiele toepassingen
 • andere kanalen en aanraakpunten buiten AEM

De levering wordt uitgevoerd in JSON-indeling.

AEM Inhoudsfragmenten kunnen worden gebruikt om gestructureerde inhoud te beschrijven en te beheren. Gestructureerde inhoud wordt gedefinieerd in modellen die verschillende inhoudstypen kunnen bevatten; waaronder tekst, numerieke gegevens, booleaanse gegevens, datum en tijd en meer.

Samen met de JSON-exportmogelijkheden van AEM kerncomponenten kan deze gestructureerde inhoud vervolgens worden gebruikt om AEM inhoud aan andere kanalen dan AEM pagina's te leveren.

OPMERKING

Content Fragmentations en Experience Fragmentes zijn verschillende functies in AEM:

 • Inhoudsfragmentaties zijn redactionele inhoud, voornamelijk tekst en verwante afbeeldingen. Het zijn pure inhoud, zonder ontwerp en lay-out.
 • De inhoud van de ervaringen met fragmentatie is volledig afgebakend. een fragment van een webpagina.

De Fragmenten van de ervaring kunnen inhoud in de vorm van Inhoudsfragmenten bevatten, maar niet andersom.

Zie ook Inhoudsfragmenten en ervaringsfragmenten in AEM voor meer informatie.

LET OP

Inhoudsfragmenten zijn niet beschikbaar in de klassieke UI.

De component van het Fragment van de Inhoud kan in klassieke UI hulpje worden gezien, maar de verdere functionaliteit is niet beschikbaar.

OPMERKING

AEM ondersteunt ook het vertalen van fragmentinhoud. Zie Vertaalprojecten maken voor inhoudsfragmenten voor meer informatie.

Typen inhoudsfragmenten

Inhoudsfragmenten kunnen:

 • Eenvoudige fragmenten

  • Deze hebben geen vooraf gedefinieerde structuur. Ze bevatten alleen tekst en afbeeldingen.
  • Deze zijn gebaseerd op de sjabloon Eenvoudig fragment.
 • Fragmenten die gestructureerde inhoud bevatten

  • Deze zijn gebaseerd op een Inhoudsfragmentmodel, dat een structuur vooraf definieert voor het resulterende fragment.
  • Deze kunnen ook worden gebruikt om Content Services te realiseren met behulp van JSON Exporter.

Inhoudstype

Inhoudsfragmenten zijn:

 • Opgeslagen als Middelen:

  • Inhoudsfragmenten (en hun variaties) kunnen worden gemaakt en onderhouden met de console Middelen.
  • Gemaakt en bewerkt in de Inhoudsfragmenteditor.
 • Wordt gebruikt in de pagina-editor met behulp van de component Content Fragment (verwijzende component):

  • De component Inhoudsfragment is beschikbaar voor auteurs van pagina's. Hiermee kunnen ze naar het vereiste inhoudsfragment verwijzen en dit leveren in HTML- of JSON-indeling.

Inhoudsfragmenten zijn een inhoudsstructuur die:

Fragmenten met visuele elementen

Om auteurs meer controle over hun inhoud te geven, kunnen afbeeldingen worden toegevoegd aan en/of geïntegreerd met een inhoudsfragment.

Elementen kunnen op verschillende manieren met een inhoudsfragment worden gebruikt. elk met zijn eigen voordeel:

 • Element invoegen in een fragment (gemengde-mediafragmenten)

  OPMERKING

  Visuele elementen die in het inhoudsfragment zelf zijn ingevoegd, worden aan de voorafgaande alinea gekoppeld. Wanneer het fragment aan een pagina wordt toegevoegd, worden deze elementen ten opzichte van die alinea verplaatst wanneer tussenliggende inhoud wordt toegevoegd.

 • Gekoppelde inhoud

  • zijn verbonden met een fragment; maar geen vast deel van het fragment (zie Delen van een inhoudsfragment).
  • Biedt enige flexibiliteit voor positionering.
  • U kunt het fragment gemakkelijk gebruiken (als tussenliggende inhoud) op een pagina.
  • Zie Gekoppelde inhoud voor meer informatie.
 • Assets die beschikbaar zijn in de assetbrowser van de pagina-editor

  • Volledige flexibiliteit toestaan voor de selectie van een element.
  • Biedt enige flexibiliteit voor positionering.
  • Bevat niet het concept dat voor een specifiek fragment wordt goedgekeurd.
  • Zie Assets Browser voor meer informatie.

Delen van een inhoudsfragment maken

De elementen van het inhoudsfragment bestaan uit de volgende onderdelen (direct of indirect):

 • Fragmentelementen

  • Elementen correleren met de gegevensvelden die inhoud bevatten.

  • Voor fragmenten met gestructureerde inhoud gebruikt u een inhoudsmodel om het inhoudsfragment te maken. De elementen (velden) die in het model zijn opgegeven, definiëren de structuur van het fragment. Deze elementen (velden) kunnen van verschillende gegevenstypen zijn.

  • Voor eenvoudige fragmenten:

   • De inhoud bevindt zich in een (of meer) tekstveld(en) met meerdere regels of in een of meer elementen.
   • De elementen worden gedefinieerd in de fragmentsjabloon (kunnen niet worden gedefinieerd tijdens het ontwerpen van het fragment, zie Sjablonen voor inhoudsfragmenten).
 • Fragmentalinea's

  • Tekstblokken, dat wil zeggen:

   • gescheiden door verticale spaties (harde return)
   • in tekstelementen met meerdere regels; in eenvoudige of gestructureerde fragmenten
  • In de modi Tekst met opmaak en Markdown kan een alinea worden opgemaakt als een koptekst. In dat geval horen die alinea en de volgende alinea bij elkaar als één eenheid.

  • Inhoudsbeheer tijdens het ontwerpen van pagina's inschakelen.

 • Elementen die in een fragment zijn ingevoegd (gemengde-mediafragmenten)

  • Elementen (afbeeldingen) die in het feitelijke fragment zijn ingevoegd en worden gebruikt als de interne inhoud van een fragment.
  • zijn ingesloten in het alineasysteem van het fragment.
  • Kan worden opgemaakt wanneer het fragment wordt gebruikt/op een pagina van verwijzingen wordt voorzien.
  • Kan alleen met de fragmenteditor worden toegevoegd aan, verwijderd uit of verplaatst binnen een fragment. Deze handelingen kunnen niet worden uitgevoerd in de paginaeditor.
  • Kan alleen worden toegevoegd aan, verwijderd uit of verplaatst binnen een fragment met RTF-indeling in de fragmenteditor.
  • Kan alleen worden toegevoegd aan tekstelementen met meerdere regels (elk fragmenttype).
  • Aan de voorgaande tekst (alinea) worden toegevoegd.
  LET OP

  Kan (per ongeluk) uit een fragment worden verwijderd door over te schakelen op de indeling Onbewerkte tekst.

  OPMERKING

  Elementen kunnen ook worden toegevoegd als extra (tussenliggende) inhoud bij het gebruik van een fragment op een pagina. het gebruiken van of Bijbehorende Inhoud of activa van browser van Activa.

 • Gekoppelde inhoud

  • Dit is inhoud die zich buiten een fragment bevindt, maar die van redactionele betekenis is. Meestal worden afbeeldingen, video's of andere fragmenten weergegeven.

  • De afzonderlijke elementen in de verzameling zijn beschikbaar voor gebruik met het fragment in de pagina-editor wanneer het aan een pagina wordt toegevoegd. Dit betekent dat ze optioneel zijn, afhankelijk van de vereisten van het specifieke kanaal.

  • De elementen zijn gekoppeld aan fragmenten via verzamelingen; Met gekoppelde verzamelingen kan de auteur beslissen welke elementen worden gebruikt wanneer deze de pagina ontwerpt.

   • Verzamelingen kunnen tijdens het ontwerpen van fragmenten worden gekoppeld aan fragmenten via sjablonen, als standaardinhoud of door auteurs.
   • Elementen (DAM) Verzamelingen vormen de basis voor de bijbehorende inhoud van fragmenten.
  • Desgewenst kunt u het fragment zelf ook aan een verzameling toevoegen om het bijhouden van het fragment te vergemakkelijken.

 • Fragmentmetagegevens

  • Gebruik de schema's voor metagegevens van elementen.

  • Tags kunnen worden gemaakt wanneer u:

   • Het fragment maken en ontwerpen

   • of hoger:

    • Door het fragment Eigenschappen vanuit de console weer te geven of te bewerken
    • Door de Metagegevens te bewerken in de fragmenteditor
  LET OP

  Metagegevensverwerkingsprofielen zijn niet van toepassing op inhoudsfragmenten.

 • Master

  • Een integraal onderdeel van het fragment

   • Elk inhoudsfragment heeft één instantie van Master.
   • Master kan niet worden verwijderd.
  • Master is toegankelijk in de fragmentredacteur onder Variaties.

  • Master is geen variatie als zodanig, maar is de basis van alle variaties.

 • Variaties

  • Uitvoeringen van fragmenttekst die specifiek zijn voor redactionele doeleinden; kan verband houden met het kanaal, maar is niet verplicht, en kan ook voor ad-hoclokale aanpassingen worden gebruikt.
  • worden gemaakt als kopieën van Master, maar kunnen vervolgens naar wens worden bewerkt; er is gewoonlijk inhoudsoverlap tussen de variaties zelf.
  • Kan worden gedefinieerd tijdens het ontwerpen van fragmenten of vooraf worden gedefinieerd in fragmentsjablonen.
  • Opgeslagen in het fragment, om spreiding van inhoudskopieën te voorkomen.
  • Variaties kunnen gesynchroniseerd met Master zijn als de Master inhoud is bijgewerkt.
  • Kan Samengevat zijn om de tekst snel af te kappen tot een vooraf gedefinieerde lengte.
  • Beschikbaar op het tabblad Variaties van de fragmenteditor.

Tussen inhoud wanneer pagina's worden gemaakt met inhoudsfragmenten

Tussen inhoud:

LET OP

De tussenliggende inhoud is pagina-inhoud. Deze wordt niet opgeslagen in het inhoudsfragment.

Vereist door fragmenten

Voor het maken, bewerken en gebruiken van inhoudsfragmenten hebt u ook het volgende nodig:

 • Inhoudsmodel

  • ingeschakeld en vervolgens gemaakt met Tools.
  • Vereist om een gestructureerd fragment te creëren.
  • Definieert de structuur van een fragment (titel, inhoudselementen, tagdefinities).
  • Definities van inhoudsmodellen vereisen een titel en één gegevenselement. alles is optioneel . Het model definieert een minimaal bereik van het fragment en de standaardinhoud, indien van toepassing. Auteurs kunnen de gedefinieerde structuur niet wijzigen tijdens het ontwerpen van fragmentinhoud.
 • Fragmentsjabloon

  • Vereist om een eenvoudig fragment te maken.
  • Gewoonlijk ontwikkeld tijdens projectimplementatie; kan niet worden gemaakt tijdens het ontwerpen.
  • Definieert de basiseigenschappen van een eenvoudig fragment (titel, aantal tekstelementen, tagdefinities).
  • Sjabloondefinities vereisen een titel en één tekstelement. alles is optioneel . De sjabloon definieert een minimaal bereik van het fragment en de standaardinhoud, indien van toepassing. Auteurs kunnen later een fragment uitbreiden dat verder gaat dan in de sjabloon is gedefinieerd.
 • Component Inhoudsfragment

  • Instrumentaal voor het leveren van het fragment in HTML- en/of JSON-indeling.
  • Vereist om naar het fragment op een pagina te verwijzen.
  • Verantwoordelijk voor de lay-out en levering van een fragment; d.w.z. kanalen.
  • Fragmenten hebben een of meer specifieke componenten nodig om de lay-out te definiëren en om enkele of alle elementen/variaties en bijbehorende inhoud te leveren.
  • Als u een fragment naar een pagina sleept tijdens het ontwerpen, wordt de vereiste component automatisch gekoppeld.

Voorbeeldgebruik

Een fragment met de elementen en variaties kan worden gebruikt om coherente inhoud voor meerdere kanalen te maken. Bij het ontwerpen van het fragment moet u rekening houden met de plaats waar het fragment wordt gebruikt.

We.Handelsvoorbeeld

Een voorbeeldfragment is zichtbaar bij:

http://localhost:4502/assets.html/content/dam/we-retail/en/experiences/arctic-surfing-in-lofoten

Op deze pagina