Variaties - Authoring van content voor fragmenten

LET OP

Voor bepaalde functionaliteit voor inhoudsfragmenten is de toepassing van AEM 6.4 Service Pack 2 (6.4.2.0) of hoger vereist.

🔗 Variaties zijn een belangrijk kenmerk van inhoudsfragmenten, omdat u hiermee kopieën van de master inhoud kunt maken en bewerken voor gebruik op specifieke kanalen en/of scenario's.

Op het tabblad Variaties kunt u:

 • De inhoud van het fragment invoeren
 • Variaties in de ​stramieninhoud maken en beheren

Voer een reeks andere acties uit afhankelijk van het gegevenstype dat wordt uitgegeven; bijvoorbeeld:

LET OP

Nadat een fragment is gepubliceerd en/of waarnaar wordt verwezen, geeft AEM een waarschuwing weer wanneer een auteur het fragment opent om opnieuw te bewerken. Hiermee wordt u gewaarschuwd dat wijzigingen in het fragment ook van invloed zijn op de pagina's waarnaar wordt verwezen.

Inhoud ontwerpen

Wanneer u het inhoudsfragment opent voor bewerking, wordt het tabblad Variaties standaard geopend. Hier kunt u de inhoud ontwerpen, voor Master of andere variaties. U kunt:

Bijvoorbeeld:

 • Een eenvoudig fragment bewerken

  Een eenvoudig fragment bestaat uit één tekstveld met meerdere regels (visuele elementen kunnen worden toegevoegd vanuit de volledige-schermeditor).

  cfm-6420-21

 • Een fragment met gestructureerde inhoud bewerken

  Een gestructureerd fragment bevat diverse velden, van verschillende gegevenstypen, die zijn gedefinieerd in het inhoudsmodel. Voor alle velden met meerdere regels is de volledige-schermeditor beschikbaar.

  cfm-6420-16

Editor op volledig scherm

Als u een tekstveld met meerdere regels bewerkt, kunt u de volledige-schermeditor openen:

cf-fullscreen-editor-icon

De volledige-schermredacteur verstrekt:

 • Toegang tot verschillende acties
 • Afhankelijk van de indeling, aanvullende opmaakopties (RTF)

Acties

De volgende acties zijn ook beschikbaar (voor alle formaten) wanneer de volledige het schermredacteur (d.w.z. multi-line tekst) open is:

Indelingen

De opties voor het bewerken van tekst met meerdere regels zijn afhankelijk van de geselecteerde indeling:

De indeling kan worden geselecteerd in de schermvullende editor.

RTF

Met RTF-bewerkingen kunt u de volgende opmaken:

 • Vet

 • Cursief

 • Onderstrepen

 • Uitlijning: links, midden, rechts

 • Lijst met opsommingstekens

 • Genummerde lijst

 • Inspringing: toename, afname

 • Hyperlinks maken/verbreken

 • Open de volledige-schermredacteur, waar de volgende het formatteren opties beschikbaar zijn:

De acties zijn ook toegankelijk van de volledig-schermredacteur.

Onbewerkte tekst

Met platte tekst kunt u snel inhoud invoeren zonder opmaak- of markeringsgegevens. U kunt de volledige het schermredacteur voor verdere acties ook openen.

LET OP

Als u Tekst zonder opmaak selecteert, gaan opmaak, markdown en/of assets die u hebt ingevoegd in Tekst met opmaak of Markdown verloren.

Markering

OPMERKING

Zie de documentatie Markdown voor volledige informatie.

Hierdoor kunt u de tekst opmaken met behulp van een markering. U kunt het volgende definiëren:

 • Koppen
 • Alinea's en regeleinden
 • Koppelingen
 • Afbeeldingen
 • Aanhalingstekens blokkeren
 • Lijsten
 • Nadruk
 • Codeblokken
 • backslash-eces

U kunt de volledige het schermredacteur voor verdere acties ook openen.

LET OP

Als u tussen Tekst met opmaak en Markdown schakelt, kunt u onverwachte effecten met Blokcitaten en Codeblokken ervaren, aangezien deze twee opmaakindelingen verschillen in hoe zij worden behandeld.

Belangrijkste statistieken weergeven

Wanneer de volledige-schermeditor open is, zal de actie Tekststatistieken allerlei informatie over de tekst tonen. Bijvoorbeeld:

cfx-6420-22

Inhoud uploaden

Als u het maken van inhoudsfragmenten wilt vereenvoudigen, kunt u tekst uploaden die is voorbereid in een externe editor en deze rechtstreeks aan het fragment toevoegen.

Tekst samenvatten

Samenvattende tekst is ontworpen om gebruikers te helpen de lengte van hun tekst te beperken tot een vooraf gedefinieerd aantal woorden, terwijl de hoofdpunten en de algemene betekenis behouden blijven.

OPMERKING

Op technisch niveau houdt het systeem de zinnen bij die het als het verstrekken van beste verhouding van informatiedichtheid en uniciteit volgens specifieke algoritmen beschouwt.

LET OP

Het inhoudsfragment moet een geldige taalmap hebben als voorouder. dit wordt gebruikt om het te gebruiken taalmodel te bepalen.

Bijvoorbeeld en/ zoals in het volgende pad:

/content/dam/my-brand/en/path-down/my-content-fragment

LET OP

Engels is beschikbaar buiten de box.

Andere talen zijn beschikbaar als Pakketten van het Model van de Taal van de Distributie van de Software:

 1. Selecteer Master of de vereiste variatie.

 2. Open de editor voor het volledige scherm.

 3. Selecteer Summarize text van de toolbar.

  cf-17

 4. Geef het doelaantal woorden op en selecteer Start:

 5. De oorspronkelijke tekst wordt naast de voorgestelde samenvatting weergegeven:

  • Alle zinnen die moeten worden verwijderd, worden rood gemarkeerd met doorhaling.
  • Klik op een gemarkeerde zin om deze in de samengevatte inhoud te houden.
  • Klik op een niet-gemarkeerde zin om deze te verwijderen.

  cfm-6420-23

 6. Selecteer Summarize om de wijzigingen te bevestigen.

Een inhoudsfragment annoteren

Een fragment annoteren:

 1. Selecteer Master of de vereiste variatie.

 2. Open de editor voor het volledige scherm.

 3. Selecteer tekst. Het pictogram Annotate wordt beschikbaar.

  cfm-6420-24

 4. Er wordt een dialoogvenster geopend. Hier kunt u uw annotatie invoeren.

 5. Sluit de volledige-schermredacteur en Save het fragment.

Annotaties weergeven, bewerken, verwijderen

Annotaties:

 • Deze worden aangegeven door de markering in de tekst, zowel in de modus Volledig scherm als in de normale modus van de editor. Alle details van een annotatie kunnen vervolgens worden weergegeven, bewerkt en/of verwijderd door op de gemarkeerde tekst te klikken, waarna het dialoogvenster opnieuw wordt geopend.

  OPMERKING

  Er is een keuzekiezer beschikbaar als er meerdere annotaties zijn toegepast op één stuk tekst.

 • Wanneer u de volledige tekst verwijdert waarop de annotatie is toegepast, wordt de annotatie ook verwijderd.

 • Kan worden weergegeven en verwijderd door het tabblad Annotations in de fragmenteditor te selecteren.

  cfm-6420-25

 • Kan worden weergegeven en verwijderd in Tijdlijn voor het geselecteerde fragment.

Elementen invoegen in uw fragment

Als u het ontwerpen van inhoudsfragmenten wilt vereenvoudigen, kunt u Middelen (afbeeldingen) rechtstreeks aan het fragment toevoegen.

Ze worden zonder opmaak toegevoegd aan de alineasequentie van het fragment. opmaak kan worden toegepast wanneer het fragment wordt gebruikt/ernaar wordt verwezen op een pagina.

LET OP

Deze elementen kunnen niet worden verplaatst of verwijderd op een pagina waarnaar wordt verwezen. Dit moet gebeuren in de fragmenteditor.

Opmaak van het element (bijvoorbeeld grootte) moet echter worden uitgevoerd in de pagina-editor. De representatie van het element in de fragmenteditor is uitsluitend bedoeld voor het ontwerpen van de inhoudsstroom.

OPMERKING

Er zijn verschillende methoden om afbeeldingen aan het fragment en/of de pagina toe te voegen.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de afbeelding wilt toevoegen.

 2. Gebruik het pictogram Insert Asset om het zoekdialoogvenster te openen.

  cf-insert-asset-icon

 3. In het dialoogvenster kunt u:

  • navigeren naar het vereiste element in DAM
  • zoeken naar de middelen in DAM

  Selecteer het gewenste element door op de miniatuur te klikken.

 4. Gebruik Select om het element op de huidige locatie toe te voegen aan het alineasysteem van het inhoudsfragment.

  LET OP

  Als u na het toevoegen van een asset de indeling wijzigt in:

  • Tekst zonder opmaak: wordt de asset volledig uit het fragment verwijderd.
  • Markdown: is de asset niet zichtbaar, maar blijft deze aanwezig wanneer u terugkeert naar Tekst met opmaak.

Variaties beheren

Een variatie maken

Met behulp van variaties kunt u de Master-inhoud innemen en deze afhankelijk van het doel variëren (indien nodig).

Een nieuwe variatie maken:

 1. Open het fragment en controleer of het zijpaneel zichtbaar is.

 2. Selecteer Variations van de pictogrambar in het zijpaneel.

 3. Selecteer Create Variation.

 4. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u de Title en Description voor de nieuwe variatie kunt opgeven.

 5. Selecteer Add; het fragment Master wordt gekopieerd naar de nieuwe variant, die nu is geopend voor bewerken.

  OPMERKING

  Wanneer u een nieuwe variant maakt, wordt deze altijd Master gekopieerd en niet de variant die momenteel is geopend.

Een variatie bewerken

U kunt wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de variatie nadat:

 • Uw variatie maken.
 • Een bestaand fragment openen en vervolgens de gewenste variant in het zijpaneel selecteren.

cfm-6420-26

De naam van een variatie wijzigen

Een bestaande variatie een andere naam geven:

 1. Open het fragment en selecteer Variations in het zijpaneel.

 2. Selecteer de gewenste variatie.

 3. Selecteer Rename van Actions drop down.

 4. Typ de nieuwe Title en/of Description in het resulterende dialoogvenster.

 5. Bevestig de handeling Rename.

OPMERKING

Dit beïnvloedt slechts de variatie Titel.

Een variatie verwijderen

Een bestaande wijziging verwijderen:

 1. Open het fragment en selecteer Variations in het zijpaneel.

 2. Selecteer de gewenste variatie.

 3. Selecteer Delete van Actions drop down.

 4. Bevestig de handeling Delete in het dialoogvenster.

OPMERKING

U kunt Master niet schrappen.

Synchroniseren met Master

​Masteris is een integraal onderdeel van een inhoudsfragment en bevat per definitie de master kopie van de inhoud, terwijl de variaties de afzonderlijke bijgewerkte en op maat gemaakte versies van die inhoud bevatten. Wanneer Master wordt bijgewerkt, is het mogelijk dat deze wijzigingen ook relevant zijn voor de variaties en daarom aan hen moeten worden doorgegeven.

Wanneer u een variatie bewerkt, hebt u toegang tot de handeling voor het synchroniseren van het huidige element van de variatie met Master. Op deze manier kunt u automatisch wijzigingen kopiëren die u hebt aangebracht in de Master variatie.

LET OP

De synchronisatie is alleen beschikbaar om wijzigingen van Master​naar de variatie te kopiëren.

Alleen het huidige element van de variatie wordt gesynchroniseerd.

Synchronisatie werkt alleen op het datatype Tekst met meerdere regels.

Het overbrengen van wijzigingen van een variatie naar master is niet beschikbaar als optie.

 1. Open het inhoudsfragment in de fragmenteditor. Zorg ervoor dat Master is uitgegeven.

 2. Selecteer een specifieke variant en kies vervolgens de gewenste synchronisatiehandeling uit:

  • de Handelingen keuzelijst - Huidig element synchroniseren met master
  • de werkbalk van de schermvullende editor - Synchroniseren met master
 3. Master en de variatie wordt naast elkaar weergegeven:

  • groen geeft de inhoud aan die is toegevoegd (aan de variatie)
  • rood geeft aan dat inhoud is verwijderd (uit de variatie)

  cfm-6420-27

 4. Selecteer Synchronize, de variatie zal worden bijgewerkt en getoond.

Op deze pagina