Dynamic Media Classic-componenten aan pagina's toevoegen

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Adobe Dynamic Media Classic is een gehoste oplossing voor het beheren, verbeteren, publiceren en leveren van rijke media-elementen aan Web, mobiel, e-mail en displays en drukwerk via internet.

U kunt AEM middelen bekijken die in Dynamic Media Classic zijn gepubliceerd in verschillende viewers:

 • Zoomen
 • Flyout
 • Video
 • Afbeeldingssjabloon
 • Afbeelding

U kunt digitale middelen rechtstreeks van AEM naar Dynamic Media Classic publiceren en u kunt digitale middelen van Dynamic Media Classic naar AEM publiceren.

In dit document wordt beschreven hoe u digitale elementen kunt publiceren van AEM naar Dynamic Media Classic en vice versa. Viewers worden ook in detail beschreven. Voor informatie over het configureren van AEM voor Dynamic Media Classic raadpleegt u Dynamic Media Classic integreren met AEM.

Zie ook Afbeeldingen met hyperlinks toevoegen.

Ga voor meer informatie over het gebruik van videocomponenten met AEM naar Video.

OPMERKING

Als Dynamic Media Classic-elementen niet correct worden weergegeven, controleert u of Dynamic Media uitgeschakeld en vernieuw vervolgens de pagina.

Handmatig publiceren naar Dynamic Media Classic vanuit middelen

U kunt digitale elementen als volgt naar Dynamic Media Classic publiceren:

OPMERKING

AEM publiceert asynchroon naar Dynamic Media Classic. Nadat u op Publish Het kan enkele seconden duren voordat uw middel naar Dynamic Media Classic is gepubliceerd.

Dynamic Media Classic-componenten

De volgende Dynamic Media Classic-componenten zijn beschikbaar in AEM:

 • Zoomen
 • Flyout (zoomen)
 • Afbeeldingssjabloon
 • Afbeelding
 • Video
OPMERKING

Deze componenten zijn standaard niet beschikbaar en moeten worden geselecteerd in Design vóór gebruik.

Nadat ze beschikbaar zijn gesteld in Design kunt u de componenten aan de pagina toevoegen, net als elke andere AEM. Elementen die nog niet naar Dynamic Media Classic zijn gepubliceerd, worden naar Dynamic Media Classic gepubliceerd als deze zich in een gesynchroniseerde map of op een pagina of met een Dynamic Media Classic-cloudconfiguratie bevinden.

OPMERKING

Als u aangepaste viewers maakt en ontwikkelt en de Inhoudszoeker gebruikt, moet u de opdracht allowfullscreen parameter.

Kennisgeving over de gebruiksduur van Flash-viewers

Adobe Dynamic Media Classic heeft vanaf 31 januari 2017 de ondersteuning voor het Flash-viewerplatform beëindigd.

Een Dynamic Media Classic-component (Scene7) toevoegen aan een pagina

Het toevoegen van een Dynamic Media Classic-component (Scene7) aan een pagina is hetzelfde als het toevoegen van een component aan een pagina. Dynamic Media Classic-componenten worden in de volgende secties uitgebreid beschreven.

Een Dynamic Media Classic-component (Scene7) toevoegen aan een pagina:

 1. Open in AEM de pagina waaraan u de Dynamic Media Classic-component (Scene7) wilt toevoegen.

 2. Als er geen Dynamic Media Classic-componenten beschikbaar zijn, klikt u op Design tikt u op een component met een blauwe rand en tikt u op de Parent en vervolgens de Configuration pictogram. In Parsys (Design) selecteert u alle Dynamic Media Classic-componenten die u beschikbaar wilt maken en klikt u op OK.

  chlimage_1-224

 3. Klikken Edit om terug te keren naar Edit in.

 4. Sleep een component van de groep van Dynamic Media Classic in het hulpstuk op de pagina in de gewenste plaats.

 5. Klik op de knop Configuration pictogram om de component te openen.

 6. Bewerk de component naar wens en klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

 7. Sleep de afbeelding of video van de inhoudbrowser naar het Dynamic Media Classic-onderdeel dat u aan de pagina hebt toegevoegd.

  OPMERKING

  Alleen in de gebruikersinterface moet u de afbeelding of video naar het Dynamic Media Classic-onderdeel slepen dat u op de pagina hebt geplaatst. Het selecteren en bewerken van de Dynamic Media Classic-component en het kiezen van het element worden niet ondersteund.

Interactieve weergaven toevoegen aan een responsieve site

Het responsieve ontwerp voor uw middelen betekent dat uw middelen worden aangepast afhankelijk van waar ze worden weergegeven. Bij een responsief ontwerp kunnen dezelfde elementen effectief op meerdere apparaten worden weergegeven.

Zie ook Responsief ontwerp voor webpagina's.

Een interactieve kijkervaring toevoegen aan een responsieve site:

 1. Meld u aan bij AEM en zorg ervoor dat u beschikt over geconfigureerde Adobe Dynamic Media Classic-Cloud Services en dat Dynamic Media Classic-componenten beschikbaar zijn.

  OPMERKING

  Als Dynamic Media Classic-componenten niet beschikbaar zijn, moet u om ze in te schakelen in de ontwerpmodus.

 2. In een website met de Dynamic Media Classic componenten ingeschakeld, sleept u en Image naar de pagina.

 3. Selecteer de component en tik op het configuratiepictogram.

 4. In de Dynamic Media Classic Settings de onderbrekingspunten aanpassen.

  chlimage_1-225

 5. Controleer of de viewers het formaat responsief wijzigen en of alle interacties zijn geoptimaliseerd voor computers, tablets en mobiele apparaten.

Instellingen die voor alle Dynamic Media Classic-componenten gelden

Hoewel de configuratieopties variëren, zijn het volgende gemeenschappelijk voor allen Dynamic Media Classic componenten:

 • File Reference
  Blader naar een bestand waarnaar u wilt verwijzen. De bestandsverwijzing toont de element-URL en niet noodzakelijkerwijs de volledige Dynamic Media Classic-URL inclusief de URL-opdrachten en -parameters. U kunt in dit veld geen Dynamic Media Classic URL-opdrachten en -parameters toevoegen. Ze moeten worden toegevoegd via de bijbehorende functionaliteit in de component.
 • Width
  Hiermee kunt u de breedte instellen.
 • Height
  Hiermee kunt u de hoogte instellen.

U stelt deze configuratieopties in door bijvoorbeeld een Dynamic Media Classic-component te openen (te dubbelklikken) wanneer u een Zoom component:

chlimage_1-226

Zoomen

De HTML5-component Zoom geeft een grotere afbeelding weer wanneer u op de knop + knop.

Het element heeft onderaan zoomgereedschappen. Tikken + vergroten. Tikken - om te verminderen. Tikken op de knop x Als u de zoompijl opnieuw instelt, wordt de oorspronkelijke grootte van de afbeelding hersteld. Tik op de diagonale pijlen om deze volledig scherm te maken. Tikken Edit om de component te configureren. Met deze component, kunt u vormen instellingen die voor alle Dynamic Media Classic componenten.

chlimage_1-227

Flyout

In de HTML5 Flyout component, wordt het element weergegeven als gesplitst scherm; het element in de opgegeven grootte laten staan; rechts wordt het zoomgedeelte weergegeven. Tikken Edit om de component te configureren. Met deze component, kunt u vormen gemeenschappelijke instellingen voor alle Dynamic Media Classic-componenten.

OPMERKING

Als uw Flyout gebruikt een aangepaste grootte, dan wordt die aangepaste grootte gebruikt en responsieve opstelling van de component is uitgeschakeld.

Als uw Flyout gebruikt de standaardgrootte die is ingesteld in het dialoogvenster Design View Vervolgens wordt de standaardgrootte gebruikt en wordt de component uitgerekt om de grootte van de paginalay-out aan te passen met de responsieve instelling van de component ingeschakeld. Houd er echter rekening mee dat er een beperking geldt voor de responsieve instelling van de component. Wanneer u de Flyout gebruiken met responsieve instellingen, mag u deze niet gebruiken met volledig uitrekbaar paginaformaat. Anders wordt Flyout kan de rechterrand van de pagina overschrijden.

chlimage_1-228

Afbeelding

De Dynamic Media Classic Image kunt u Dynamic Media Classic-functionaliteit aan uw afbeeldingen toevoegen, zoals Dynamic Media Classic-wijzigingstoetsen, voorinstellingen voor afbeeldingen of viewers en verscherpen. De Dynamic Media Classic Image is vergelijkbaar met andere afbeeldingscomponenten in AEM met speciale Dynamic Media Classic-functionaliteit. In dit voorbeeld heeft de afbeelding de optie Dynamic Media Classic URL, &op_invert=1 toegepast.

chlimage_1-229

 • Title, Alt Text
  In de Advanced , voegt u een titel toe aan de afbeelding en alternatieve tekst voor gebruikers die afbeeldingen hebben uitgeschakeld.

 • URL, Open in
  U kunt een middel van plaatsen om een verbinding te openen. Stel de URL en in Open in Geef aan of u het venster in hetzelfde venster of in een nieuw venster wilt openen.

chlimage_1-230

 • Viewer preset
  Selecteer een bestaande viewervoorinstelling in het keuzemenu. Als de viewervoorinstelling die u zoekt niet zichtbaar is, moet u deze mogelijk zichtbaar maken. Zie Viewer-voorinstellingen beheren. U kunt geen viewervoorinstelling selecteren als u een voorinstelling voor afbeeldingen gebruikt en andersom.

 • Dynamic Media Classic Configuration
  Selecteer de Dynamic Media Classic-configuratie die u wilt gebruiken om actieve voorinstellingen voor afbeeldingen op te halen uit SPS.

 • Image preset
  Selecteer een bestaande voorinstelling voor afbeeldingen in het keuzemenu. Als de voorinstelling die u zoekt niet zichtbaar is, moet u deze mogelijk zichtbaar maken. Zie Voorinstellingen afbeelding beheren. U kunt geen viewervoorinstelling selecteren als u een voorinstelling voor afbeeldingen gebruikt en andersom.

 • Output Format
  Selecteer de uitvoerindeling van de afbeelding, bijvoorbeeld jpeg. Afhankelijk van de uitvoerindeling die u selecteert, hebt u mogelijk aanvullende configuratieopties. Zie Aanbevolen werkwijzen voor voorinstellingen afbeelding.

 • Sharpening
  Selecteer hoe u de afbeelding wilt verscherpen. Verscherpen wordt gedetailleerd uitgelegd Aanbevolen werkwijzen voor voorinstellingen afbeelding en Aanbevolen werkwijzen verscherpen.

 • URL Modifiers
  U kunt afbeeldingseffecten wijzigen door extra opdrachten voor Dynamic Media Classic-afbeeldingen in te voeren. Deze worden beschreven in Voorinstellingen afbeelding en de Opdrachtverwijzing.

 • Breakpoints
  Als uw website reageert, wilt u de onderbrekingspunten aanpassen. Onderbrekingspunten moeten worden gescheiden door komma's ( , ).

Afbeeldingssjabloon

Dynamic Media Classic-afbeeldingssjablonen zijn gelaagde Photoshop-inhoud die naar Dynamic Media Classic is geïmporteerd, waar inhoud en eigenschappen zijn geparametriseerd voor variabiliteit. De Image template kunt u afbeeldingen importeren en de tekst dynamisch in AEM wijzigen. Bovendien kunt u vormen Image template gebruiken om waarden uit de clientcontext te gebruiken, zodat elke gebruiker de afbeelding op een gepersonaliseerde manier ervaart.

Tikken Edit om de component te configureren. U kunt configureren gemeenschappelijke instellingen voor alle Dynamic Media Classic-componenten en andere instellingen die in deze sectie worden beschreven.

chlimage_1-231

 • File Reference, Width, Height
  Zie de instellingen die gelden voor alle Dynamic Media Classic-componenten.

  OPMERKING

  Dynamic Media Classic URL-opdrachten en -parameters kunnen niet rechtstreeks aan de URL van de bestandsverwijzing worden toegevoegd. Deze kunnen alleen worden gedefinieerd in de interface van de component in het dialoogvenster Parameter deelvenster.

 • Title, Alt Text
  Voeg op het tabblad Dynamic Media Classic-afbeeldingssjabloon een titel toe aan de afbeelding en alternatieve tekst voor gebruikers die afbeeldingen hebben uitgeschakeld.

 • URL, Open in
  U kunt een middel van plaatsen om een verbinding te openen. Stel de URL in en kies Openen in om aan te geven of deze in hetzelfde venster of in een nieuw venster moet worden geopend.

chlimage_1-232

 • Parameter Panel
  Wanneer u een afbeelding importeert, worden de parameters vooraf gevuld met informatie uit de afbeelding. Als er geen inhoud is die dynamisch kan worden gewijzigd, is dit venster leeg.

chlimage_1-233

Tekst dynamisch wijzigen

Als u de tekst dynamisch wilt wijzigen, voert u nieuwe tekst in de velden in en klikt u op OK. In dit voorbeeld wordt Price is nu $50 en de verzendkosten zijn 99 cent.

chlimage_1-234

De tekst in de afbeelding verandert. U kunt de oorspronkelijke waarde van de tekst herstellen door te tikken op Reset naast het veld.

chlimage_1-235

Tekst wijzigen om de waarde van de context van een client weer te geven

Tik op Select om het client-contextmenu te openen, selecteert u de clientcontext en tikt u op OK. In dit voorbeeld verandert de naam op basis van de koppeling van de naam met de opgemaakte naam in het profiel.

chlimage_1-236

De tekst geeft de naam weer van de gebruiker die momenteel is aangemeld. U kunt de oorspronkelijke waarde van de tekst herstellen door op Reset naast het veld.

chlimage_1-237

 1. Op de pagina met de Dynamic Media Classic Image Template component, tikken Edit.

 2. In de URL Voer de URL in waarnaar gebruikers gaan wanneer op de afbeelding wordt getikt. In de Open in , selecteert u of het doel moet worden geopend (een nieuw venster of hetzelfde venster).

  chlimage_1-238

 3. Tik op OK.

Video-component

De Dynamic Media Classic Video -component (beschikbaar in het Dynamic Media Classic-gedeelte van het hulpprogramma) gebruikt apparaat- en bandbreedtedetectie voor de juiste video voor elk scherm. Dit onderdeel is een HTML5-videospeler. het is één viewer die via meerdere kanalen kan worden gebruikt.

Deze kan worden gebruikt voor adaptieve videosets, één MP4-video of één F4V-video.

Zie Video voor meer informatie over hoe video's werken met de integratie van Dynamic Media Classic. Zie ook de Dynamic Media Classic Video-component versus de Foundation Video-component.

chlimage_1-239

Bekende beperkingen voor de video-component

Adobe DAM en WCM laten zien of een master video is geüpload. Deze proxy-elementen worden niet weergegeven:

 • Dynamic Media Classic-gecodeerde uitvoeringen
 • Dynamic Media Classic adaptieve videosets

Wanneer u een adaptieve videoset gebruikt met de Dynamic Media Classic-videocomponent, moet u de grootte van de component aanpassen aan de afmetingen van de video.

Dynamic Media Classic-inhoudbrowser

Met de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser kunt u inhoud van Dynamic Media Classic rechtstreeks in AEM bekijken. Als u toegang wilt tot de inhoudbrowser, gaat u naar Content Finder, selecteert u Dynamic Media Classic in de aanraakgeoptimaliseerde gebruikersinterface of de S7 in de klassieke gebruikersinterface. De functionaliteit is identiek tussen beide gebruikersinterfaces.

Als u meerdere configuraties hebt, AEM standaard de standaardconfiguratie. U kunt verschillende configuraties rechtstreeks selecteren in de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser in de vervolgkeuzelijst.

OPMERKING
 • Middelen in de ad-hocmap worden niet weergegeven in de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser.
 • Wanneer Beveiligde voorvertoning is ingeschakeld, zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde middelen op Dynamic Media Classic worden wel weergegeven in de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser.
 • Als u niet ziet Dynamic Media Classic of de S7 als optie in de inhoudbrowser, moet u Dynamic Media Classic configureren om te werken met AEM.
 • Voor video ondersteunt de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser:
  • Adaptieve videosets: container met alle video-uitvoeringen die nodig zijn voor naadloze weergave op meerdere schermen
  • Eén MP4-video
  • Single F4V-video

Door inhoud bladeren in de gebruikersinterface die geoptimaliseerd is voor aanrakingen

U kunt de inhoudbrowser openen via de geoptimaliseerde interface of via de klassieke gebruikersinterface. Op dit moment heeft het geoptimaliseerde aanraakgebied de volgende beperking:

 • FXG- en Flash-elementen van Dynamic Media Classic worden niet ondersteund.

Bladeren door Dynamic Media Classic-elementen door Dynamic Media Classic in het derde vervolgkeuzemenu. Dynamic Media Classic wordt niet in de lijst weergegeven als u de integratie tussen Dynamic Media Classic en AEM niet hebt geconfigureerd.

OPMERKING
 • In de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser worden ongeveer 100 elementen geladen en op naam gesorteerd.
 • Als u een beveiligde voorvertoningsserver hebt ingesteld, gebruikt de browser die voorvertoningsserver om miniaturen en elementen te renderen.

chlimage_1-240

Bovendien kunt u informatie over de resolutie, de grootte, de dagen sinds de wijziging en de bestandsnaam doorbladeren door de muisaanwijzer op het element in de browser te plaatsen.

chlimage_1-241

 • Voor adaptieve videosets en sjablonen wordt geen informatie over de grootte gegenereerd voor miniaturen.
 • Voor adaptieve videosets wordt geen resolutie gegenereerd voor miniaturen.

Dynamic Media Classic-elementen zoeken met de inhoudbrowser

Het zoeken naar Dynamic Media Classic-elementen lijkt op het zoeken naar AEM elementen, maar wanneer u een zoekopdracht uitvoert, ziet u in feite een externe weergave van de elementen in het Dynamic Media Classic-systeem in plaats van deze rechtstreeks in AEM te importeren.

U kunt zowel de klassieke interface als de interface met geoptimaliseerde aanrakingen gebruiken om elementen weer te geven en te zoeken. Afhankelijk van de interface, is hoe u zoekt lichtjes verschillend.

Wanneer u in een van beide UI zoekt, kunt u filteren op de volgende criteria (die hier in de voor aanraking geoptimaliseerde UI worden getoond):

 • Enter keywords
  U kunt elementen zoeken op naam. Wanneer u de trefwoorden zoekt die u invoert, begint de bestandsnaam met. Als u bijvoorbeeld het woord "zwemmen" typt, wordt gezocht naar namen van elementbestanden die met die letters in die volgorde beginnen. Tik op Enter nadat u de term hebt getypt om het element te zoeken.

chlimage_1-242

 • Folder/path
  De naam van de map die wordt weergegeven, is gebaseerd op de configuratie die u hebt geselecteerd. U kunt tot lagere niveaus boren door het omslagpictogram te tikken en een subomslag te selecteren, dan het controleteken te tikken om het te selecteren.

Als u een sleutelwoord ingaat en een omslag selecteert, AEM onderzoeken die omslag en om het even welke subfolders. Als u echter bij het zoeken geen trefwoorden invoert, worden bij het selecteren van de map alleen de elementen in die map weergegeven en worden er geen submappen opgenomen.

AEM zoekt standaard naar de geselecteerde map en naar alle submappen.

chlimage_1-243

 • Type of Asset
  Selecteren Dynamic Media Classic om door Dynamic Media Classic-inhoud te bladeren. Deze optie is alleen beschikbaar als Dynamic Media Classic is geconfigureerd.

chlimage_1-244

 • Configuration
  Als u meer dan één Dynamic Media Classic-configuratie hebt gedefinieerd in Cloud Services, kunt u deze hier selecteren. Hierdoor wordt de map gewijzigd op basis van de gekozen configuratie.

chlimage_1-245

 • Asset type
  In de Dynamic Media Classic-browser kunt u de resultaten filteren en de volgende items opnemen: afbeeldingen, sjablonen, video's en adaptieve videosets. Als u geen elementtype selecteert, zoekt AEM standaard naar alle elementtypen.

chlimage_1-246

OPMERKING
 • In de klassieke interface kunt u ook zoeken naar Flash en FXG. Filteren hiervoor in de interface met geoptimaliseerde aanrakingen wordt momenteel niet ondersteund.

 • Bij het zoeken naar video zoekt u op één vertoning. Resultaten retourneren de oorspronkelijke vertoning (alleen ast; .mp4) en de gecodeerde uitvoering.

 • Wanneer u in een adaptieve videoset zoekt, zoekt u in de map en in alle submappen, maar alleen als u een trefwoord aan de zoekopdracht hebt toegevoegd. Als u geen trefwoord hebt toegevoegd, zoekt AEM niet in de submappen.

 • Publish Status
  U kunt filteren op elementen die zijn gebaseerd op de publicatiestatus: Unpublished of Published. Als u geen Publish Status AEM standaard alle publicatiestatussen doorzoeken.

chlimage_1-247

Op deze pagina