Dynamic Media-afbeeldingsprofielen

Wanneer u afbeeldingen uploadt, kunt u de afbeelding tijdens het uploaden automatisch uitsnijden door een afbeeldingsprofiel toe te passen op de map.

OPMERKING

Slim uitsnijden is alleen beschikbaar in de modus Dynamic Media - Scene7.

BELANGRIJK

Afbeeldingsprofielen zijn niet van toepassing op PDF-, geanimeerd GIF- of INDD-bestanden (Adobe InDesign).

Opties voor uitsnijden

Wanneer u Slim uitsnijden op afbeeldingen implementeert, raadt Adobe de volgende aanbevolen procedures aan en wordt de volgende limiet toegepast:

Type limiet Beste praktijken Oplegde limiet Wijziging tot limiet op 31 december 2022
Aantal slimme uitsnijdingen per afbeelding 5 100 20

Zie ook Dynamic Media-beperkingen.

De coördinaten voor Slim uitsnijden zijn afhankelijk van de hoogte-breedteverhouding. Als de hoogte-breedteverhouding voor de verschillende instellingen voor slimme uitsnijdingen in een afbeeldingsprofiel hetzelfde is voor de toegevoegde afmetingen in het afbeeldingsprofiel, wordt dezelfde hoogte-breedteverhouding verzonden naar dynamische media. Daarom raadt Adobe u aan hetzelfde snijgebied te gebruiken. Zo voorkomt u dat verschillende afmetingen die in het afbeeldingsprofiel worden gebruikt, worden beïnvloed.

Houd er rekening mee dat voor elke SmartCrop-generatie die u maakt extra verwerkingstijd nodig is. Als u bijvoorbeeld meer dan vijf slimme-uitsnijdverhoudingen toevoegt, kan dit leiden tot een langzame opname van elementen. Het kan ook een verhoogde belasting van systemen veroorzaken. Omdat u Smart Crop op mapniveau kunt toepassen, raadt Adobe u aan het gereedschap in mappen te gebruiken alleen waar dat nodig is.

U hebt twee opties voor het uitsnijden van afbeeldingen waaruit u kunt kiezen. U kunt ook het maken van kleuren- en afbeeldingsstalen automatiseren.

Optie Wanneer gebruiken Beschrijving
Uitsnijden met pixels Bulk uitsnijdafbeeldingen alleen op basis van afmetingen.

Selecteer Uitsnijden met pixels in de vervolgkeuzelijst Uitsnijdopties.

Als u wilt uitsnijden vanaf de zijkanten van een afbeelding, voert u het aantal pixels in dat u wilt uitsnijden vanaf een zijde of elke zijde van de afbeelding. Hoeveel van de afbeelding wordt uitgesneden, is afhankelijk van de ppi-instelling (pixels per inch) in het afbeeldingsbestand.

Een pixeluitsnijding voor een afbeeldingsprofiel wordt op de volgende manier weergegeven:

 • Waarden zijn Boven, Onder, Links en Rechts.
 • Linksboven wordt beschouwd als 0,0 en de pixeluitsnijding wordt daar berekend.
 • Beginpunt voor uitsnijden: Links is X en Boven is Y
 • Horizontale berekening: horizontale pixelafmetingen van de oorspronkelijke afbeelding min links en vervolgens min rechts.
 • Verticale berekening: verticale pixelhoogte min Boven en vervolgens min Onder.

Stel dat u een afbeelding van 4000 x 3000 pixels hebt. U gebruikt waarden: Top=250, Bottom=500, Left=300, Right=700.

Van linksboven (300.250) uitsnijden met de vulruimte (4000-300-700, 3000-250-500 of 3000,2250).

Slim uitsnijden Bulk uitsnijdafbeeldingen op basis van hun visuele brandpunt.

Smart Crop maakt gebruik van de kracht van kunstmatige intelligentie in Adobe Sensei om het uitsnijden van afbeeldingen in bulk te automatiseren. Met Slim uitsnijden wordt automatisch het brandpunt in een afbeelding opgespoord en uitgesneden om het gewenste aandachtspunt vast te leggen, ongeacht de schermgrootte.

Selecteer Slim uitsnijden Schakel de functie in of uit in de vervolgkeuzelijst Uitsnijdopties, rechts van Responsieve uitsnijding van afbeelding.

De standaardbreekpuntgrootten Groot, Normaal, en Klein omvatten over het algemeen de volledige waaier van grootte dat de meeste beelden op mobiele en tabletapparaten, Desktops, en banners worden gebruikt. Desgewenst kunt u de standaardnamen van Groot, Normaal, en Klein uitgeven.

Als u meer onderbrekingspunten wilt toevoegen, klikt u op Uitsnijden toevoegen; Als u een uitsnijding wilt verwijderen, klikt u op het pictogram met de prullenbak.

Kleur en afbeeldingsstaal Met Bolvormig maakt u een afbeeldingsstaal voor elke afbeelding.

Opmerking: Slim staal wordt niet ondersteund in Dynamic Media Classic.

Zoek en genereer automatisch stalen van hoge kwaliteit op basis van productafbeeldingen met kleuren of structuur.

Selecteer Slim uitsnijden Schakel deze functie in (schakel deze in) in de vervolgkeuzelijst Uitsnijdopties, rechts van Kleur en Afbeeldingsstaal. Geef een pixelwaarde op in de tekstvakken Breedte en Hoogte.

Alle uitsnijdingen van afbeeldingen zijn beschikbaar via de Renditions-rail, maar stalen worden alleen gebruikt via de functie URL kopiëren. U moet uw eigen weergavecomponent gebruiken om het staal op uw site te renderen. (De uitzondering hierop zijn carrouselbanners. Dynamic Media biedt de weergavecomponent voor het staal dat wordt gebruikt in carrouselbanners.)

Afbeeldingsstalen gebruiken

De URL voor afbeeldingsstalen is eenvoudig. Dat is:

/is/image/company/<asset_name>:Swatch

waar :Swatch wordt toegevoegd aan de aanvraag voor het element.

Kleurstalen gebruiken

Als u kleurstalen wilt gebruiken, maakt u een req=userdata verzoek met het volgende:

/is/image/<company_name>/<swatch_asset_name>:Swatch?req=userdata

Hier volgt bijvoorbeeld een staalelement in Dynamic Media Classic:

https://my.company.com:8080/is/image/DemoCo/Sleek:Swatch

en hier ziet u de overeenkomstige stalen req=userdata URL:

https://my.company.com:8080/is/image/DemoCo/Sleek:Swatch?req=userdata

De req=userdata de reactie is als volgt :

SmartCropDef=Swatch SmartCropHeight=200.0 SmartCropRect=0.421671,0.389815,0.0848564,0.0592593,200,200 SmartCropType=Swatch SmartCropWidth=200.0 SmartSwatchColor=0xA56DB2

U kunt ook een req=userdata reactie in XML- of JSON-indeling, zoals in de volgende URL-voorbeelden:

https://my.company.com:8080/is/image/DemoCo/Sleek:Swatch?req=userdata,xml

SmartSwatchColor

Onscherp masker

U gebruikt Onscherp masker om een verscherpingsfiltereffect in de uiteindelijke gedownsampelde afbeelding precies af te stemmen. U kunt de intensiteit van het effect, de straal van het effect (gemeten in pixels) en een drempel voor het contrast die wordt genegeerd, instellen. Voor dit effect worden dezelfde opties gebruikt als voor het filter Onscherp masker van Adobe Photoshop.

OPMERKING

Onscherp masker wordt alleen toegepast op verkleinde uitvoeringen in de PTIFF-indeling (piramide tiff) die meer dan 50% zijn gedownsampled. Dit betekent dat de grootst mogelijke uitvoeringen in PTIFF niet worden beïnvloed door een onscherp masker, terwijl kleinere uitvoeringen zoals miniaturen worden gewijzigd (en het onscherpe masker tonen).

In Onscherp masker hebt u de volgende filteropties:

Optie Beschrijving
Hoeveelheid Hiermee bepaalt u de hoeveelheid contrast die wordt toegepast op de randpixels. De standaardwaarde is 1,75. Voor afbeeldingen met een hoge resolutie kunt u de resolutie verhogen tot maximaal 5. Beschouw Hoeveelheid als een maat voor de filterintensiteit. Bereik is 0-5.
Radius Hiermee bepaalt u het aantal pixels rondom de randpixels dat invloed heeft op de verscherping. Voer voor afbeeldingen met een hoge resolutie een waarde in tussen 1 en 2. Bij een lage waarde worden alleen de randpixels verscherpt. met een hoge waarde wordt een grotere reeks pixels verscherpt . De juiste waarde is afhankelijk van de grootte van de afbeelding. De standaardwaarde is 0,2. Bereik is 0-250.
Drempel

Hiermee bepaalt u het contrastbereik dat moet worden genegeerd wanneer het filter Onscherp masker wordt toegepast. Met andere woorden, met deze optie bepaalt u hoe verschillend de verscherpte pixels moeten zijn van het omringende gebied voordat ze als randpixels worden beschouwd en worden verscherpt. Experimenteer met waarden tussen 0 en 255 om ruis te voorkomen.

Verscherpen wordt beschreven in Afbeeldingen verscherpen.

Dynamic Media-afbeeldingsprofielen maken

Zie voor meer informatie over het definiëren van geavanceerde verwerkingsparameters voor andere elementtypen Elementverwerking configureren.

Dynamic Media-afbeeldingsprofielen maken:

 1. Tik op het AEM-logo en ga naar Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Tikken Create om een nieuw afbeeldingsprofiel toe te voegen.

 3. Voer een profielnaam en waarden in voor onscherp masker, uitsnijden of staal of voor beide.

  Het kan handig zijn een profielnaam te gebruiken die specifiek is voor het beoogde doel. Als u bijvoorbeeld een profiel wilt maken dat alleen stalen genereert, dat wil zeggen dat Slim uitsnijden is uitgeschakeld (uitgeschakeld) en Kleur en Afbeeldingsstaal is ingeschakeld (ingeschakeld), kunt u de profielnaam "Slimme stalen" gebruiken.

  Zie ook Opties voor slim bijsnijden en slimme stalen en Onscherp masker.

  uitsnijden

 4. Tik op Save. Het nieuwe profiel wordt weergegeven in de lijst met beschikbare profielen.

Dynamic Media-afbeeldingsprofielen bewerken of verwijderen

 1. Tik op het AEM-logo en ga naar Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Selecteer het afbeeldingsprofiel dat u wilt bewerken of verwijderen. Selecteer Edit Image Processing Profile. Selecteer Delete Image Processing Profile.

  chlimage_1-254

 3. Sla de wijzigingen op als u het bestand bewerkt. Bevestig bij verwijderen dat u het profiel wilt verwijderen.

Een Dynamic Media-afbeeldingsprofiel toepassen op mappen

Wanneer u een afbeeldingsprofiel toewijst aan een map, nemen eventuele submappen het profiel automatisch over van de bovenliggende map. Dit betekent dat u slechts één afbeeldingsprofiel kunt toewijzen aan een map. Denk daarom zorgvuldig na over de mapstructuur van de locatie waar u middelen uploadt, opslaat, gebruikt en archiveert.

Als u een ander afbeeldingsprofiel aan een map hebt toegewezen, overschrijft het nieuwe profiel het vorige profiel. De vorige bestaande mapelementen blijven ongewijzigd. Het nieuwe profiel wordt toegepast op de elementen die later aan de map worden toegevoegd.

Mappen waaraan een profiel is toegewezen, worden in de gebruikersinterface aangeduid met de naam van het profiel dat op de kaart wordt weergegeven.

Als u slimme uitsnijdingen toevoegt aan een bestaand afbeeldingsprofiel, moet u de opdracht Workflow voor DAM-update-middelen als u gewassen voor bestaande activa in uw activabewaarplaats wilt produceren.

U kunt afbeeldingsprofielen toepassen op specifieke mappen of op alle elementen.

Dynamic Media-afbeeldingsprofielen toepassen op specifieke mappen

U kunt een afbeeldingsprofiel toepassen op een map vanuit het menu Tools, of vanuit Properties als u zich in een map bevindt. In deze sectie wordt beschreven hoe u afbeeldingsprofielen op beide manieren op mappen kunt toepassen.

Mappen waaraan al een profiel is toegewezen, worden aangegeven door de naam van het profiel direct onder de mapnaam weer te geven.

Dynamic Media-afbeeldingsprofielen toepassen op mappen vanuit de gebruikersinterface Profielen

 1. Tik op het AEM-logo en ga naar Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Selecteer het afbeeldingsprofiel dat u wilt toepassen op een of meerdere mappen.

  chlimage_1-255

 3. Tikken Apply Processing Profile to Folder(s) en selecteer de map of meerdere mappen die u wilt gebruiken voor de zojuist geüploade bestanden en tik/klik op Apply. Mappen waaraan al een profiel is toegewezen, worden aangegeven door de naam van het profiel direct onder de mapnaam weer te geven.

Dynamic Media-afbeeldingsprofielen vanuit eigenschappen toepassen op mappen

 1. Tik op het AEM-logo en ga naar Assets. Navigeer vervolgens naar de bovenliggende map van de map waarop u een afbeeldingsprofiel wilt toepassen.

 2. Tik in de map op het vinkje om het te selecteren en tik vervolgens op Properties.

 3. Tik op het tabblad Image Profiles. Selecteer het profiel in de vervolgkeuzelijst Profile Name en tik vervolgens op Save & Close. Mappen waaraan al een profiel is toegewezen, worden aangegeven door de naam van het profiel direct onder de mapnaam weer te geven.

  chlimage_1-256

Een Dynamic Media-afbeeldingsprofiel wereldwijd toepassen

Naast het toepassen van een profiel op een map, kunt u er ook een globaal toepassen, zodat het geselecteerde profiel wordt toegepast op inhoud die is geüpload naar AEM elementen in een map.

Een Dynamic Media-afbeeldingsprofiel wereldwijd toepassen:

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Navigeren naar https://<aem server="">/mnt/overlay/dam/gui/content/assets/foldersharewizard.html/content/dam en pas het juiste profiel toe en tik op Opslaan.

   chlimage_1-257

  • Navigeer naar CRXDE Lite naar het volgende knooppunt: /content/dam/jcr:content.

   De eigenschap toevoegen imageProfile:/conf/global/settings/dam/adminui-extension/imageprofile/<name of image profile> en tikken Save All.

   configure_image_profiles

Het slimme uitsnijdstaal of het slimme staal van één afbeelding bewerken

OPMERKING

Slim uitsnijden is alleen beschikbaar in de modus Dynamic Media - Scene7.

U kunt het venster voor slimme uitsnijden van een afbeelding handmatig opnieuw uitlijnen of het formaat ervan wijzigen om het brandpunt verder te verfijnen.

Nadat u een slim uitsnijden hebt bewerkt en opgeslagen, wordt de wijziging doorgegeven overal waar u het uitsnijden voor de specifieke afbeeldingen gebruikt.

Indien nodig kunt u SmartCrop opnieuw uitvoeren om de extra uitsnijdingen opnieuw te genereren.

Zie ook Het slimme uitsnijdstaal of het slimme staal van meerdere afbeeldingen bewerken.

Het slimme uitsnijdstaal of het slimme staal van één afbeelding bewerken:

 1. Tik op het AEM en navigeer naar Assets en vervolgens naar de map waarop een profiel voor slimme uitsnijdingen of slimme stalen is toegepast.

 2. Tik op de map om de inhoud ervan te openen.

 3. Tik op de afbeelding waarvan u het slimme uitsnijdstaal of het slimme staal wilt aanpassen.

 4. Tik in de werkbalk op Smart Crop.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de schuifregelaar naar links of rechts boven in de rechterbovenhoek van de pagina om respectievelijk de weergave van de afbeelding te vergroten of te verkleinen.
  • Sleep in de afbeelding een hoekgreep om de grootte van het zichtbare gebied van het uitsnijden of staal aan te passen.
  • Sleep het vak of het staal in de afbeelding naar een nieuwe locatie. U kunt alleen afbeeldingsstalen bewerken; kleurstalen zijn statisch.
  • Tik boven de afbeelding op Revert om al uw bewerkingen ongedaan te maken en het oorspronkelijke uitsnijden of staal te herstellen.
 6. Tik in de rechterbovenhoek van de pagina op Save tikt u vervolgens op Close om terug te keren naar de map met elementen.

Het slimme uitsnijdstaal of het slimme staal van meerdere afbeeldingen bewerken

Nadat u een afbeeldingsprofiel met slimme uitsnijding hebt toegepast op een map, is op alle afbeeldingen in die map een uitsnijding toegepast. Indien gewenst kunt u handmatig U kunt het venster voor slimme uitsnijden in meerdere afbeeldingen opnieuw uitlijnen of het formaat ervan wijzigen om het brandpunt verder te verfijnen.

Nadat u een slim uitsnijden hebt bewerkt en opgeslagen, wordt de wijziging doorgegeven overal waar u het uitsnijden voor de specifieke afbeeldingen gebruikt.

Indien nodig kunt u SmartCrop opnieuw uitvoeren om de extra uitsnijdingen opnieuw te genereren.

De slimme uitsnijding of het slimme staal van meerdere afbeeldingen bewerken:

 1. Tik op het AEM en navigeer naar Assets en vervolgens naar een map waarop een profiel voor slimme uitsnijdingen of slimme stalen is toegepast.

 2. Tik in de map op de knop More Actions (…), tikt u op Smart Crop.

 3. Op de Edit Smart Crops pagina, voer een van de volgende handelingen uit:

  • Pas de weergavegrootte van afbeeldingen op de pagina aan.

   Sleep de schuifregelaar naar links of rechts naast de vervolgkeuzelijst voor de naam van het onderbrekingspunt om het formaat van de weergave van de weer te geven afbeelding te wijzigen.

   edit_smart_crop-sliderbar

  • Filter de lijst met weer te geven afbeeldingen op basis van namen van onderbrekingspunten. In het onderstaande voorbeeld worden de afbeeldingen gefilterd op de naam van het onderbrekingspunt "Normaal".

   Selecteer in de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek van de pagina een naam voor het onderbrekingspunt om te filteren op welke afbeeldingen u ziet. (Zie de bovenstaande afbeelding.)

   edit_smart_crop-dropdownlist

  • Pas het formaat van het vak voor slimme uitsnijden aan. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als de afbeelding alleen een slim uitsnijden of een slim staal bevat, sleept u de hoekgreep van het uitsnijdvak om de grootte van het zichtbare gebied van het uitsnijden aan te passen.
   • Als de afbeelding zowel een slim uitsnijden als een slim staal bevat, sleept u de hoekgreep van het uitsnijdvak om de grootte van het zichtbare gebied van het uitsnijden aan te passen. Of tik of klik op het slimme staal onder de afbeelding (kleurstalen zijn statisch) en sleep vervolgens de hoekgreep van het uitsnijdvak om de grootte van het zichtbare gebied van het staal aan te passen.

   Het formaat van het slimme uitsnijden van een afbeelding wijzigen.

  • Het vak voor slimme uitsnijding verplaatsen. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als de afbeelding alleen een slim uitsnijden of een slim staal bevat, sleept u het uitsnijdvak naar een nieuwe locatie.
   • Als de afbeelding zowel een slim uitsnijden als een slim staal bevat, sleept u het vak voor slim uitsnijden naar een nieuwe locatie. Of tik op het slimme staal onder de afbeelding (kleurstalen zijn statisch) en sleep het uitsnijdvak van het slimme staal naar een nieuwe locatie.

   edit_smart_crop-move

  • Maak alle bewerkingen ongedaan en herstel het oorspronkelijke slimme uitsnijdstaal of het oorspronkelijke slimme staal (alleen van toepassing op de huidige bewerkingssessie).

   Tikken Revert boven de afbeelding.

   edit_smart_crop-revert

 4. Tik in de rechterbovenhoek van de pagina op Save. tikken Close om terug te keren naar de map met elementen.

Een afbeeldingsprofiel uit mappen verwijderen

Wanneer u een afbeeldingsprofiel uit een map verwijdert, nemen eventuele submappen automatisch de verwijdering van het profiel uit de bovenliggende map over. Alle verwerking van bestanden die in de mappen zijn opgetreden, blijft echter intact.

U kunt een afbeeldingsprofiel uit een map verwijderen vanuit het menu Tools, of vanuit Properties als u zich in een map bevindt. In deze sectie wordt beschreven hoe u afbeeldingsprofielen op beide manieren uit mappen kunt verwijderen.

Dynamic Media-afbeeldingsprofielen uit mappen verwijderen via de gebruikersinterface Profielen

 1. Tik op het AEM-logo en ga naar Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Selecteer het afbeeldingsprofiel dat u uit een of meerdere mappen wilt verwijderen.

 3. Tik op Remove Processing Profile from Folder(s) en selecteer de map of meerdere mappen die u wilt gebruiken om het profiel te verwijderen en tik op Remove.

  U kunt bevestigen dat het afbeeldingsprofiel niet meer wordt toegepast op een map omdat de naam niet langer onder de mapnaam wordt weergegeven.

Dynamic Media-afbeeldingsprofielen uit mappen verwijderen door eigenschappen

 1. Tik op het AEM en navigeer Assets en vervolgens naar de map waarvan u een afbeeldingsprofiel wilt verwijderen.

 2. Tik in de map op het vinkje om het te selecteren en tik vervolgens op Properties.

 3. Selecteer Image Profiles tab.

 4. Van de Profile Name vervolgkeuzelijst, selecteert u None tikt u vervolgens op Save & Close.

  Mappen waaraan al een profiel is toegewezen, worden aangegeven door de naam van het profiel direct onder de mapnaam weer te geven.

Op deze pagina