Dynamic Media instellen

Met Dynamic Media kunt u elementen beheren door op aanvraag rijke visuele marketing- en marketingmiddelen te leveren die automatisch worden geschaald voor gebruik op internet, mobiele en sociale sites. Met behulp van een set master middelen genereert en levert Dynamic Media in real-time meerdere variaties van rijke inhoud via het wereldwijde, schaalbare, voor prestaties geoptimaliseerde netwerk.

OPMERKING

In deze documentatie worden de Dynamic Media-mogelijkheden beschreven, die rechtstreeks in AEM zijn geïntegreerd. Als u Dynamic Media Classic gebruikt die in AEM is geïntegreerd, raadpleegt u documentatie over Klassieke integratie van Dynamic Media.

Zie Scenario voor tweeërlei gebruik voor momenten wanneer u AEM wilt gebruiken die met Dynamic Media Classic samen met Dynamic Media zijn geïntegreerd.

Als u dynamische media beheert, zijn de volgende onderwerpen van belang:

Zie ook de volgende onderwerpen:

OPMERKING

Als u een upgrade uitvoert:

  • Nadat u aan de slag hebt AEM, om het even welk middel u uploadt heeft Dynamic Media automatisch toegelaten (tenzij het uitdrukkelijk door uw systeembeheerder werd onbruikbaar gemaakt). Als u op een geüpgrade exemplaar van AEM en nieuw aan Dynamic Media bent, kunt u uw activa moeten opnieuw verwerken om hen te maken Dynamic Media-Toegelaten.

Op deze pagina