Het vormen Segmentatie met ContextHub

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

OPMERKING

Deze sectie beschrijft het vormen segmentatie wanneer het gebruiken van ContextHub. Raadpleeg de relevante documentatie voor segmentatie configureren voor clientcontext.

Segmentering is een belangrijke overweging bij het maken van een campagne. Zie Soorten publiek beheren voor informatie over hoe de segmentatie werkt en zeer belangrijke termijnen.

Afhankelijk van de informatie die u reeds over uw plaatsbezoekers en de doelstellingen hebt verzameld u wilt bereiken, zult u de segmenten en de strategieën nodig voor uw gerichte inhoud moeten bepalen.

Deze segmenten worden vervolgens gebruikt om een bezoeker specifieke inhoud te bieden. Deze inhoud blijft behouden in het dialoogvenster Personalisatie van de website. Activiteiten Hier gedefinieerd kan op elke pagina worden opgenomen en definiëren voor welk bezoekerssegment de gespecialiseerde inhoud van toepassing is.

AEM kunt u de gebruikerservaring eenvoudig aanpassen. Het staat u ook toe om de resultaten van uw segmentdefinities te verifiëren.

Segmenten openen

De Soorten publiek De console wordt gebruikt om segmenten voor ContextHub of de Context van de Cliënt evenals publiek voor uw rekening van Adobe Target te beheren. Deze documentatie behandelt het beheren van segmenten voor ContextHub. Voor Clientcontextsegmenten en Adobe Target-segmenten, zie de desbetreffende documentatie.

Om tot uw segmenten toegang te hebben, in globale navigatie selecteer Navigation > Personalisatie > Soorten publiek.

chlimage_1-310

Segmenteditor

De Segmenteditor kunt u een segment gemakkelijk wijzigen. Als u een segment wilt bewerken, selecteert u een segment in het dialoogvenster lijst van segmenten en klik op de knop Bewerken knop.

segmenteditor

Met de componentenbrowser kunt u toevoegen EN en OF containers om de segmentlogica te bepalen, dan voeg extra componenten toe om eigenschappen en waarden of verwijzingsmanuscripten en andere segmenten te vergelijken om de selectiecriteria te bepalen (zie Een nieuw segment maken) om het exacte scenario voor het selecteren van het segment te bepalen.

Wanneer de volledige verklaring aan waar evalueert dan heeft het segment opgelost. Wanneer meerdere segmenten van toepassing zijn, dan Verhogen wordt ook gebruikt. Zie Een nieuw segment maken voor meer informatie over de stimulerende factor.

LET OP

De segmentredacteur controleert geen cirkelverwijzingen. Zo verwijst segment A bijvoorbeeld naar een ander segment B, dat op zijn beurt weer naar segment A verwijst. U moet ervoor zorgen dat de segmenten geen cirkelverwijzingen bevatten.

Containers

De volgende containers zijn beschikbaar uit-van-de-doos en staan u toe om vergelijkingen en verwijzingen samen te groeperen voor booleaanse evaluatie. U kunt deze vanuit de componentbrowser naar de editor slepen. Zie de volgende sectie AND en OR-containers gebruiken voor meer informatie .

Container en
De operator Boolean AND
Container OF
De operator Boolean OR

Vergelijkingen

De volgende segmentvergelijkingen zijn beschikbaar uit-van-de-doos om segmenteigenschappen te evalueren. U kunt deze vanuit de componentbrowser naar de editor slepen.

Eigenschap-waarde
Vergelijkt een bezit van een opslag met een bepaalde waarde
Eigenschap-eigenschap Vergelijkt één bezit van een opslag aan een ander bezit
Eigenschap-segmentverwijzing Vergelijkt een bezit van een opslag aan een ander referenced segment
Eigenschapverwijzing Vergelijkt een bezit van een opslag met de resultaten van een manuscript
Referentie-script voor segment Vergelijkt een segment waarnaar wordt verwezen met de resultaten van een script
OPMERKING

Wanneer het vergelijken van waarden, als het gegevenstype van de vergelijking niet (d.w.z. wordt geplaatst om auto te ontdekken) wordt geplaatst, zal de segmenteringsmotor van ContextHub eenvoudig de waarden zoals javascript vergelijken. Er worden geen waarden naar de verwachte typen gecast, wat tot misleidende resultaten kan leiden. Bijvoorbeeld:

null < 30 // will return true

Daarom een segment makenselecteert u een gegevenstype wanneer de typen van de vergeleken waarden bekend zijn. Bijvoorbeeld:

Bij vergelijking van de eigenschap profile/age, weet u reeds dat het vergeleken type zal zijn getal, zelfs als profile/age is niet ingesteld, een vergelijking profile/age minder dan 30 wordt geretourneerd false, zoals u zou verwachten.

Verwijzingen

De volgende verwijzingen zijn beschikbaar uit-van-de-doos om rechtstreeks met een manuscript of een ander segment te verbinden. U kunt deze vanuit de componentbrowser naar de editor slepen.

Segmentverwijzing
Evalueer het referenced segment
Scriptreferentie Evalueer het referenced manuscript. Zie de volgende sectie Scriptverwijzingen gebruiken voor meer informatie .

Een nieuw segment maken

Het nieuwe segment definiëren:

 1. Na toegang krijgen tot de segmenten, klikt of tikt op de knop Maken en selecteert u ContextHub-segment maken.

  chlimage_1-311

 2. In de Nieuw ContextHub-segment Voer een titel voor het segment in en geef indien nodig een ophaalwaarde op en tik of klik op Maken.

  chlimage_1-312

  Elk segment heeft een verhogingsparameter die als weegfactor wordt gebruikt. Een hoger getal geeft aan dat het segment bij voorkeur wordt geselecteerd boven een segment met een lager getal in gevallen waarin meerdere segmenten geldig zijn.

  • Minimumwaarde: 0
  • Maximumwaarde: 1000000
 3. Sleep een vergelijking of een verwijzing naar de segmentredacteur het in het gebrek EN container zal verschijnen.

 4. Dubbelklik op of tik op de configureoptie van de nieuwe verwijzing of het nieuwe segment om de specifieke parameters te bewerken. In dit voorbeeld testen we op mensen in San Jose.

  screen_shot_2012-02-02at103135am

  Altijd een Gegevenstype indien mogelijk om ervoor te zorgen dat uw vergelijkingen correct worden geëvalueerd. Zie Vergelijkingen voor meer informatie .

 5. Klikken OK om uw definitie op te slaan:

 6. Voeg desgewenst meer componenten toe. U kunt booleaanse expressies formuleren met behulp van de containercomponenten voor AND en OR vergelijkingen (zie en/of containers gebruiken hieronder). Met de segmentredacteur kunt u componenten schrappen niet meer nodig, of hen slepen aan nieuwe posities binnen de verklaring.

AND en OR-containers gebruiken

Gebruikend EN en OF containercomponenten, kunt u complexe segmenten in AEM construeren. Hierbij is het nuttig om op een aantal basispunten te letten:

 • Het hoogste niveau van de definitie is altijd de EN container die aanvankelijk wordt gecreeerd. Dit kan niet worden veranderd, maar heeft geen effect op de rest van uw segmentdefinitie.
 • Zorg ervoor dat het nesten van de container zinvol is. De containers kunnen als steunen van uw booleaanse uitdrukking worden bekeken.

In het volgende voorbeeld worden bezoekers geselecteerd die in onze primaire leeftijdsgroep worden beschouwd:

Mannelijk en tussen 30 en 59 jaar

OF

Vrouwen tussen 30 en 59 jaar

U begint door een OF containercomponent binnen het gebrek EN container te plaatsen. Binnen de container OR, kunt u twee EN containers en binnen allebei toevoegen u het bezit of de verwijzingscomponenten.

screen_shot_2012-02-02at105145am

Scriptverwijzingen gebruiken

Door de component van de Verwijzing van het Manuscript te gebruiken, kan de evaluatie van een segmentbezit aan een extern manuscript worden afgevaardigd. Zodra het manuscript behoorlijk wordt gevormd, kan het als een andere component van een segmentvoorwaarde worden gebruikt.

Een script definiëren als naslaggids

 1. Bestand toevoegen aan contexthub.segment-engine.scripts clientlib.

 2. Voer een functie uit die een waarde terugkeert. Bijvoorbeeld:

  ContextHub.console.log(ContextHub.Shared.timestamp(), '[loading] contexthub.segment-engine.scripts - script.profile-info.js');
  
  (function() {
    'use strict';
  
    /**
     * Sample script returning profile information. Returns user info if data is available, false otherwise.
     *
     * @returns {Boolean}
     */
    var getProfileInfo = function() {
      /* let the SegmentEngine know when script should be re-run */
      this.dependOn(ContextHub.SegmentEngine.Property('profile/age'));
      this.dependOn(ContextHub.SegmentEngine.Property('profile/givenName'));
  
      /* variables */
      var name = ContextHub.get('profile/givenName');
      var age = ContextHub.get('profile/age');
  
      return name === 'Joe' && age === 123;
    };
  
    /* register function */
    ContextHub.SegmentEngine.ScriptManager.register('getProfileInfo', getProfileInfo);
  
  })();
  
 3. Script registreren met ContextHub.SegmentEngine.ScriptManager.register.

Als het script afhankelijk is van aanvullende eigenschappen, moet het script this.dependOn(). Als het script bijvoorbeeld afhankelijk is van profile/age:

this.dependOn(ContextHub.SegmentEngine.Property('profile/age'));

Naar een script verwijzen

 1. Maak een ContextHub-segment.
 2. Toevoegen Scriptreferentie op de gewenste plaats van het segment.
 3. Het dialoogvenster Bewerken van het dialoogvenster Scriptreferentie component. Indien correct geconfigureerd, moet het script beschikbaar zijn in het dialoogvenster Scriptnaam vervolgkeuzelijst.

De toepassing van een segment testen

Zodra het segment is bepaald, kunnen de potentiële resultaten met de hulp van worden getest ContextHub.

 1. Een voorvertoning van een pagina weergeven
 2. Klik het pictogram ContextHub om de toolbar te openbaren ContextHub
 3. Selecteer een persoon die overeenkomt met het segment dat u hebt gemaakt
 4. ContextHub zal de toepasselijke segmenten voor de geselecteerde persoon oplossen

Bijvoorbeeld, is onze eenvoudige segmentdefinitie om gebruikers in onze primaire leeftijdsgroep te identificeren een eenvoudige segmentdefinitie gebaseerd op de leeftijd en het geslacht van de gebruiker. Als u een specifieke persoon laadt die overeenkomt met die criteria, wordt getoond of het segment is opgelost:

screen_shot_2012-02-02at105926am

Of indien deze niet is opgelost:

screen_shot_2012-02-02at110019am

OPMERKING

Alle kenmerken worden onmiddellijk opgelost, maar de meeste wijzigingen worden alleen toegepast wanneer de pagina opnieuw wordt geladen.

Dergelijke tests kunnen ook worden uitgevoerd op inhoudspagina's en in combinatie met gerichte inhoud en verwante Activiteiten en Ervaringen.

Als u opstelling een activiteit en ervaring het gebruiken van het hierboven voorbeeld van het groepssegment van de eerste pagina hebt, kunt u uw segment met de activiteit gemakkelijk testen. Voor meer informatie over het instellen van een activiteit raadpleegt u de verwante documentatie over het ontwerpen van gerichte inhoud.

 1. In de bewerkingsmodus van een pagina waarop u doelinhoud hebt ingesteld, ziet u dat de inhoud als doel is ingesteld via het pijlpictogram op de inhoud.

  chlimage_1-313

 2. De schakelaar aan voorproefwijze en het gebruiken van de contexthub, schakelaar aan een persoon die niet de segmentatie aanpast die voor de ervaring wordt gevormd.

  chlimage_1-314

 3. De schakelaar aan een persoon die de segmentatie aanpast die voor de ervaring wordt gevormd en ziet dat de ervaring dienovereenkomstig verandert.

  chlimage_1-315

Uw segment gebruiken

De segmenten worden gebruikt om de daadwerkelijke inhoud te sturen die door specifiek doelpubliek wordt gezien. Zie Soorten publiek beheren voor meer informatie over doelgroepen en segmenten en Doelinhoud ontwerpen over het gebruik van soorten publiek en segmenten om inhoud als doel in te stellen.

Op deze pagina