Integreren met Adobe Target

Als onderdeel van de Adobe Marketing Cloud kunt u met Adobe Target de relevantie van de inhoud vergroten door de inhoud op alle kanalen te richten en te meten. Adobe Target wordt door marketers gebruikt voor het ontwerpen en uitvoeren van online tests, het maken van on-the-fly publiekssegmenten (gebaseerd op gedrag) en het automatiseren van het richten van inhoud en online ervaringen. AEM heeft de doelworkflow overgenomen die wordt gebruikt in Adobe Target Standard. Als u Doel gebruikt, zult u met het richten het uitgeven milieu in AEM vertrouwd zijn.

Integreer uw AEM met Adobe Target om inhoud op uw pagina's aan te passen:

 • Implementeer het richten van inhoud.
 • Gebruik Doelpubliek om persoonlijke ervaringen te creëren.
 • Contextgegevens naar doel verzenden wanneer bezoekers op uw pagina's reageren.
 • Conversietarieven bijhouden.

Voer de volgende taken uit om met Doel te integreren:

 1. Voorwaardelijke taken uitvoeren: Registreer u bij Adobe Target en configureer bepaalde aspecten van de AEM auteur. Uw Adobe Target-account moet minimaal fiatteur ​ level-machtigingen hebben. Bovendien moet u de activiteitenmontages op publiceren knoop beveiligen zodat het voor gebruikers ontoegankelijk is.

 2. Ofwel:

  1. Ga naar Adobe Target: De wizard voor aanmelding neemt uw doelaccount-informatie in aanmerking en maakt een Adobe Target-cloudconfiguratie en een Target Framework. De tovenaar associeert ook uw plaatsen met het Kader van het Doel. Als de tovenaar niet met doel kan verbinden, verwijs naar de sectie van het verbindingsprobleem ontspruiten. U kunt dan de standaardwolkenconfiguraties wijzigen: Indien nodig wijzigt u de cloudconfiguratie en het framework dat de wizard voor aanmelding heeft gemaakt. Wijzig bijvoorbeeld het framework om aanvullende contextgegevens naar Target te verzenden. Als u Adobe Analytics als rapporteringsbron voor Adobe Target wilt gebruiken, moet u de wolkenconfiguratie wijzigen om aan de configuratie A4T te richten.
  2. Handmatig integreren met Adobe Target.
 3. Activiteiten configureren: Koppel uw activiteiten aan de doelwolkenconfiguratie.

OPMERKING

Als u Doel met een configuratie van de douanevolmacht gebruikt, moet u zowel de volmachtsconfiguraties van de Cliënt van HTTP vormen aangezien sommige functionaliteiten van AEM de 3.x APIs en sommige anderen 4.x APIs gebruiken:

LET OP

U moet het knooppunt activity settings cq:ActivitySettings op de publicatie-instantie beveiligen zodat dit niet toegankelijk is voor normale gebruikers. Het knooppunt activity settings mag alleen toegankelijk zijn voor de service die de activiteitensynchronisatie afhandelt voor Adobe Target.

Zie Voorwaarden voor integratie met Adobe Target voor meer informatie.

Wanneer de integratie is voltooid, kunt u door de auteur bepaalde inhoud verzenden die bezoekersgegevens naar Adobe Target verzendt. Paginacomponenten hebben specifieke code nodig om het aanwijzen van inhoud mogelijk te maken. (Zie Ontwikkelen voor gerichte inhoud.)

OPMERKING

Wanneer u een component in AEM auteur richt, maakt de component een reeks server-zijvraag aan Adobe Target om de campagne te registreren, opstellingsaanbiedingen, en de segmenten van Adobe Target terug te winnen (indien gevormd). Er worden geen serveraanroepen vanuit AEM naar Adobe Target gepubliceerd.

Bronnen voor achtergrondinformatie

Voor de integratie van AEM met Adobe Target is kennis van Adobe Target, AEM Activiteitenbeheer en AEM beheer van soorten publiek vereist. U zou met de volgende informatie vertrouwd moeten zijn:

OPMERKING

Als u met Adobe Target werkt, is het volgende het maximumaantal artefacten dat is toegestaan in een campagne:

 • 50 locaties
 • 2.000 ervaringen
 • 50 metriek
 • 50 rapporteringssegmenten

Op deze pagina