De integratie handmatig configureren met Adobe Target

U kunt de configuraties van de wizard die u hebt gemaakt tijdens het gebruik van de wizard aanpassen of u kunt handmatig integreren met Adobe Target zonder de wizard te gebruiken.

De configuratie van de wizard Opt-In wijzigen

De Opt-in tovenaar die AEM met Adobe Target automatisch tot een de wolkenconfiguratie van het Doel genoemd Provisioned Configuratie van het Doel integreert. De tovenaar creeert ook een kader van het Doel voor de wolkenconfiguratie genoemd Provisioned Kader van het Doel. U kunt de eigenschappen van de cloudconfiguratie en het framework desgewenst wijzigen.

U kunt Adobe Target ook configureren om Adobe Target te gebruiken als rapportagebron wanneer u inhoud als doel instelt door de A4T Analytics Cloud-configuratie te configureren.

Navigeer naar Cloud Services via Tools > Implementatie > Cloud om de cloudconfiguratie en het framework te zoeken. (http://localhost:4502/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html)
Klik of tik onder Adobe Target op Configuraties tonen.

Eigenschappen van provisioned Target Configuration

De volgende bezitswaarden worden gebruikt in de Provisioned de wolkenconfiguratie van de Configuratie van het Doel die de Opt-in tovenaar creeert:

 • Clientcode: zoals ingevoerd in de wizard Inschakelen.

 • E-mail: Zoals ingevoerd in de Opt-in tovenaar.

 • Wachtwoord: zoals ingevoerd in de wizard Inschakelen.

 • API-type: REST

 • Segmenten synchroniseren vanuit Adobe Target: geselecteerd.

 • Clientbibliotheek: mbox.js.

 • DTM gebruiken om clientbibliotheek te leveren: Niet geselecteerd. Selecteer deze optie als u het bestand mbox.js of AT.js host met DTM🔗 of een ander tagbeheersysteem. Adobe raadt u aan DTM te gebruiken in plaats van AEM om de bibliotheek te leveren.

 • Custom mbox.js: None specified so that the default mbox.js file is used. Geef het bestand mbox.js op dat u wilt gebruiken. Wordt alleen weergegeven als u mbox.js hebt geselecteerd.

 • Aangepaste AT.js: Geen opgegeven zodat het standaard AT.js-bestand wordt gebruikt. Geef een aangepast AT.js-bestand op dat u wilt gebruiken. Wordt alleen weergegeven als u AT.js hebt geselecteerd.

OPMERKING

In AEM 6.3, kunt u het dossier van de Bibliotheek van het Doel, AT.JS selecteren, dat een nieuwe implementatiebibliotheek voor Adobe Target is die voor zowel typische Webimplementaties als enig-paginatoepassingen wordt ontworpen.

AT.js biedt verschillende verbeteringen aan ten opzichte van de bibliotheek mbox.js:

 • Verbeterde laadtijden voor webimplementaties
 • Verbeterde beveiliging
 • Betere implementatieopties voor toepassingen van één pagina
 • AT.js bevat de componenten die in target.js inbegrepen waren, zodat is er niet meer een vraag aan target.js

Voorziene eigenschappen van doelframework

Het provisioned Kader van het Doel dat de Opt-in tovenaar creeert wordt gevormd om contextgegevens van de opslag van de Gegevens van het Profiel te verzenden. De pagina- en geslachtsgegevensitems van de winkel worden standaard naar Target verzonden. Uw oplossing vereist waarschijnlijk extra parameters om worden verzonden.

chlimage_1-158

U kunt het kader vormen om extra contextinformatie naar Doel te verzenden zoals die in wordt beschreven Toevoegend een Kader van het Doel.

A4T Analytics Cloud-configuratie configureren

U kunt Adobe Target zo configureren dat Adobe Analytics de rapportagebron is voor het opgeven van inhoud.

Hiervoor moet u opgeven welke A4T-cloudconfiguratie u wilt gebruiken om uw Adobe Target-cloudconfiguratie aan te sluiten met:

 1. Navigeer naar Cloud Services via het AEM logo > Extra > Implementatie > Cloud Services.

 2. Klik in de sectie Adobe Target op Nu configureren.

 3. Verbind opnieuw met uw configuratie van Adobe Target.

 4. Selecteer het framework in het vervolgkeuzemenu A4T Analytics Cloud Configuration.

  OPMERKING

  Alleen analytische configuraties die zijn ingeschakeld voor A4T zijn beschikbaar.

  Wanneer het vormen van A4T met AEM, kunt u een verwijzing van de Configuratie zien ontbrekende ingang. Ga als volgt te werk om het analyseframework te kunnen selecteren:

  1. Navigeer naar Gereedschappen > Algemeen > CRXDE Lite.
  2. Navigeer naar /libs/cq/analytics/components/testandtargetPage/dialog/items/tabs/items/tab1_general/items/a4tAnalyticsConfig
  3. Stel de eigenschap disable in op false.
  4. Tik of klik op Alles opslaan.

  chlimage_1-159

  Klik OK. Wanneer u inhoud met Adobe Target richt, kunt u uw rapportbron selecteren .

Handmatig integreren met Adobe Target

Handmatig integreren met Adobe Target in plaats van de wizard Optie gebruiken.

OPMERKING

Het doelbibliotheekbestand AT.JS is een nieuwe implementatiebibliotheek voor Adobe Target die is ontworpen voor zowel standaard webimplementaties als toepassingen van één pagina. Adobe raadt u aan AT.js te gebruiken in plaats van mbox.js als clientbibliotheek.
AT.js biedt verschillende verbeteringen aan ten opzichte van de bibliotheek mbox.js:

 • Verbeterde laadtijden voor webimplementaties
 • Verbeterde beveiliging
 • Betere implementatieopties voor toepassingen van één pagina
 • AT.js bevat de componenten die in target.js inbegrepen waren, zodat is er niet meer een vraag aan target.js

U kunt AT.js of mbox.js in de bibliotheek van de Cliënt drop-down menu selecteren.

Een doelwolkenconfiguratie maken

Om AEM in staat te stellen om met Adobe Target in wisselwerking te staan, creeer een de wolkenconfiguratie van het Doel. Als u de configuratie wilt maken, geeft u de Adobe Target-clientcode en gebruikersgegevens op.

U kunt de configuratie van de wolk van het Doel slechts eenmaal tot stand brengen omdat u de configuratie met veelvoudige AEM campagnes kunt associëren. Als u meerdere Adobe Target-clientcodes hebt, maakt u één configuratie voor elke clientcode.

U kunt de wolkenconfiguratie vormen om segmenten van Adobe Target te synchroniseren. Als u synchronisatie inschakelt, worden segmenten op de achtergrond geïmporteerd van Target zodra de cloudconfiguratie is opgeslagen.

Gebruik de volgende procedure om een de wolkenconfiguratie van het Doel in AEM tot stand te brengen:

 1. Navigeer naar Cloud Services via het AEM logo > Extra > Implementatie > Cloud Services. (http://localhost:4502/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html)

  De overzichtspagina Adobe Marketing Cloud wordt geopend.

 2. Klik in de sectie Adobe Target op Nu configureren.

 3. In het Create Configuratie dialoogvenster:

  1. Geef de configuratie een Titel.
  2. Selecteer Adobe Target Configuration malplaatje.
  3. Klik Maken.

  Het dialoogvenster Bewerken wordt geopend.

  chlimage_1-160

  OPMERKING

  Wanneer het vormen van A4T met AEM, kunt u een verwijzing van de Configuratie zien ontbrekende ingang. Ga als volgt te werk om het analyseframework te kunnen selecteren:

  1. Navigeer naar Gereedschappen > Algemeen > CRXDE Lite.
  2. Navigeer naar /libs/cq/analytics/components/testandtargetPage/dialog/items/tabs/items/tab1_general/items/a4tAnalyticsConfig
  3. Stel de eigenschap disable in op false.
  4. Tik of klik op Alles opslaan.
 4. Geef in het dialoogvenster waarden op voor deze eigenschappen.

  • Clientcode: De clientcode van de doelaccount

  • E-mail: het e-mailadres voor de doelaccount.

  • Wachtwoord: het wachtwoord voor de doelaccount.

  • API-type: REST of XML

  • A4T Analytics Cloud-configuratie: Selecteer de de wolkenconfiguratie van de Analyse die voor de doelstellingen en metriek van de doelactiviteit wordt gebruikt. Dit is nodig als u Adobe Analytics als rapportagebron gebruikt wanneer u inhoud als doel instelt. Als u uw wolkenconfiguratie niet ziet, zie nota in het Vormen A4T de Configuratie van Analytics Cloud.

  • Gebruik nauwkeurige markering: dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Als deze optie is geselecteerd, wacht de configuratie van de cloudservice tot de context is geladen voordat inhoud wordt geladen. Zie het volgende.

  • Segmenten synchroniseren vanuit Adobe Target: selecteer deze optie om segmenten te downloaden die in Doel zijn gedefinieerd om deze in AEM te gebruiken. U moet deze optie selecteren wanneer het bezit van het Type API REST is, omdat de gealigneerde segmenten niet worden gesteund en u altijd segmenten van Doel moet gebruiken. (De AEM term 'segment' komt overeen met de doelterm 'publiek'.)

  • Clientbibliotheek: selecteer of u de clientbibliotheek mbox.js of AT.js wilt gebruiken.

  • Gebruik DTM om de clientbibliotheek te leveren. Selecteer deze optie als u AT.js of mbox.js van DTM of een ander systeem voor tagbeheer wilt gebruiken. U moet de integratie vormen DTM om deze optie te gebruiken. Adobe raadt u aan DTM te gebruiken in plaats van AEM om de bibliotheek te leveren.

  • Aangepaste mbox.js: Laat leeg als u het vak DTM hebt ingeschakeld of als u de standaard mbox.js wilt gebruiken. U kunt ook uw aangepaste mbox.js uploaden. Wordt alleen weergegeven als u mbox.js hebt geselecteerd.

  • Aangepaste AT.js: Laat leeg als u het vak DTM hebt ingeschakeld of als u de standaard AT.js wilt gebruiken. U kunt ook uw aangepaste AT.js uploaden. Wordt alleen weergegeven als u AT.js hebt geselecteerd.

  OPMERKING

  Wanneer u zich aanmeldt bij de Adobe Target-configuratietovenaar, wordt Accurate gericht inschakelen.
  Nauwkeurige het richten betekent dat de configuratie van de wolkendienst op de context wacht te laden alvorens inhoud te laden. Hierdoor kan het, in termen van prestaties, nauwkeuriger richten tot een paar milliseconde vertraging leiden alvorens inhoud te laden.
  Nauwkeurige het richten wordt altijd toegelaten op de auteursinstantie. Op de publicatieinstantie kunt u er echter voor kiezen de nauwkeurige oriëntatie globaal uit te schakelen door het vinkje naast Accurate gericht in de configuratie van de cloudservice (http://localhost:4502/etc/cloudservices.html) te wissen. U kunt nauwkeurige het richten voor individuele componenten ook nog uitzetten ongeacht uw plaatsen in de configuratie van de wolkendienst.
  Als u reeds gerichte componenten hebt gecreeerd en u dit het plaatsen verandert, beïnvloeden uw veranderingen niet die componenten. U moet om het even welke veranderingen in die component direct aanbrengen.

 5. Klik Verbinden met Doel om de verbinding met Doel te initialiseren. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt het bericht ​ Verbinding gelukt weergegeven. Klik OK op het bericht en dan OK op het dialoogvenster.

  Als u geen verbinding met Doel kunt maken, raadpleegt u de sectie Problemen oplossen.

Een doelframework toevoegen

Nadat u de de wolkenconfiguratie van het Doel vormt, voeg een kader van het Doel toe. Het framework identificeert de standaardparameters die vanuit de beschikbare Client Context of ContextHub-componenten naar Adobe Target worden verzonden. Het doel gebruikt de parameters om de segmenten te bepalen die op de huidige context van toepassing zijn.

U kunt veelvoudige kaders voor één enkele configuratie van het Doel tot stand brengen. Meerdere frameworks zijn handig wanneer u een andere set parameters naar Doel moet sturen voor verschillende gedeelten van uw website. Maak een framework voor elke set parameters die u wilt verzenden. Koppel elk gedeelte van uw website aan het juiste framework. Een webpagina kan slechts één framework tegelijk gebruiken.

 1. Voor uw de configuratiepagina van het Doel, klik + (plusteken) naast Beschikbare Kaders.

 2. In de Create dialoog van het Kader, specificeer Titel, selecteer Adobe Target Kader, en klik Create.

  chlimage_1-161

  De pagina Framework wordt geopend. Sidetrap verstrekt componenten die informatie van Clientcontext of ContextHub vertegenwoordigen die u in kaart kunt brengen.

  chlimage_1-162

 3. Sleep de component van de Context van de Cliënt die de gegevens vertegenwoordigt die u voor afbeelding aan het dalingsdoel wilt gebruiken. Alternatief, sleep de component ContextHub Store aan het kader.

  OPMERKING

  Bij toewijzing worden parameters via eenvoudige tekenreeksen aan een box doorgegeven. U kunt geen series van ContextHub in kaart brengen.

  Als u bijvoorbeeld Profielgegevens wilt gebruiken over uw sitebezoekers om uw doelcampagne te beheren, sleept u de component Profielgegevens naar de pagina. De variabelen van profielgegevens die voor afbeelding aan de parameters van het Doel beschikbaar zijn verschijnen.

  chlimage_1-163

 4. Selecteer de variabelen die u zichtbaar wilt maken voor het Adobe Target-systeem door het selectievakje Delen in de desbetreffende kolommen in te schakelen.

  chlimage_1-164

  OPMERKING

  Het synchroniseren van parameters is slechts één manier - van AEM naar Adobe Target.

Uw framework is gemaakt. Als u het framework wilt repliceren naar de publicatieinstantie, gebruikt u de optie Framework activeren van de assistent.

Activiteiten koppelen aan de doelcloud-configuratie

Koppel uw AEM activiteiten aan uw configuratie van de wolk van het Doel zodat u de activiteiten in Adobe Target kunt weerspiegelen.

OPMERKING

Welke soorten activiteiten beschikbaar zijn, wordt bepaald door:

 • Als de xt_only optie op Adobe Target huurder (cliëntcode) wordt toegelaten die aan de AEM kant wordt gebruikt om met Adobe Target te verbinden, dan kunt u slechts XT activiteiten in AEM tot stand brengen.
 • Als de xt_only opties not toegelaten op de huurder van Adobe Target (cliëntcode) is, dan kunt u zowel XT en A/B activiteiten in AEM tot stand brengen.

Aanvullende opmerking: xt_ only options is een instelling die wordt toegepast op een bepaalde doelgebruiker (clientcode) en kan alleen rechtstreeks in Adobe Target worden gewijzigd. U kunt deze optie niet in- of uitschakelen in AEM.

Het doelframework koppelen aan uw site

Nadat u een doelframework hebt gemaakt in AEM, kunt u uw webpagina's aan het framework koppelen. De doelcomponenten op de pagina's verzenden de door het framework gedefinieerde gegevens naar Adobe Target voor tracering. (Zie Inhoudsgericht.)

Wanneer u een pagina aan het framework koppelt, nemen de onderliggende pagina's de koppeling over.

 1. Navigeer in de console Sites naar de site die u wilt configureren.

 2. Selecteer Snelle acties of selectiemodus Eigenschappen weergeven.

 3. Selecteer het tabblad Cloud Services.

 4. Tik/klik Bewerken.

 5. Tik/klik Voeg Configuratie toe onder Cloud Service Configurations en selecteer Adobe Target.

  chlimage_1-165

 6. Selecteer het kader u onder Referentie van de Configuratie wilt.

  OPMERKING

  Zorg ervoor dat u het specifieke framework selecteert die u hebt gemaakt en niet de doelwolkenconfiguratie waaronder het is gemaakt.

 7. Tik/klik Done.

 8. Activeer de hoofdpagina van de website om deze te repliceren naar de publicatieserver. (Zie Pagina's publiceren.)

  OPMERKING

  Als het framework dat u aan de pagina hebt gekoppeld nog niet is geactiveerd, wordt een wizard geopend waarmee u het framework ook kunt publiceren.

Problemen met doelverbinding oplossen

Voer de volgende taken uit om problemen op te lossen die voorkomen wanneer het verbinden met Doel:

 • Controleer of de gebruikersgegevens die u opgeeft juist zijn.
 • Controleer of de AEM-instantie verbinding kan maken met de doelserver. Bijvoorbeeld, zorg ervoor dat de firewallregels uitgaande AEM geen verbindingen blokkeren, of dat AEM wordt gevormd om noodzakelijke volmachten te gebruiken.
 • Zoek naar nuttige berichten in het AEM foutenlogboek. Het bestand error.log bevindt zich in de map crx-quickstart/logs waarin AEM is geïnstalleerd.
 • Wanneer u de activiteit in Adobe Target bewerkt, verwijst de URL naar de localhost. U kunt dit omzeilen door de AEM externalizer in te stellen op de juiste URL.

Op deze pagina