Adobe Experience Manager Forms Cloud Service - Säker digital registrering i flera kanaler

Senaste uppdatering: 2024-01-26
  • Skapat för:
  • Beginner
    User

Lär dig skapa moderna, säkra, moderna digitala registreringsupplevelser med Adobe Experience Manager Forms as a Cloud Service.

Den här sessionen kommer att belysa bästa praxis när det gäller att skydda data som bearbetas i arbetsflöden, externalisera skickade data till Azure-lagring och samla in insikter med Adobe Analytics med Adaptiv Forms på molntjänster.

Vi kommer även att ta med en förhandsgranskning av vissa integreringar i vår färdplan, som Microsoft PowerAutomate och Teams-integrering med Adobe Experience Manager Forms.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

På denna sida