addressfilter

Adresfilterelement. Optioneel in <rule>- en <pathrule>-elementen.

Overschrijft attribute::ClientAddressFilter wanneer de regel wordt toegepast.

Attributen

Geen.

Gegevens

Lijst met door komma's gescheiden IP-adressen. Elk individueel adres kan een facultatief netmasker achtervoegsel omvatten om specificatie van IP adreswaaiers toe te staan. Zie attribute::ClientAddressFilter voor meer informatie.

Beschrijving

De toegang tot deze beeldcatalogus kan tot één of meerdere specifieke cliëntIP adressen worden beperkt door hen in een <addressfilter> element te specificeren. Een fout "verzoek geweigerd"wordt teruggekeerd aan de cliënt als het cliëntIP adres niet wordt aangepast.

Toegang is niet beperkt als <addressfilter> leeg is of niet is opgegeven.

Als <expression> in het <rule> element ontbreekt of leeg is, <addressfilter> wordt toegepast op alle verzoeken.

Zie ook

kenmerk::ClientAddressFilter

Op deze pagina