object

Laatste update: 2023-11-04
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Source Object Specifier. Afbeeldings-, SVG- en ICC-profielobjecten kunnen worden opgegeven als afbeeldingscatalogus-items of relatieve bestandspaden

*object*[/]{[ *rootId*/] *objId*}| *pad*

rootId

naam van de afbeeldingscatalogus ( kenmerk::RootId )

objectId

ID van de afbeeldings-, SVG-, sjabloon- of ICC-profielrecord in de opgegeven, hoofd- of standaardafbeeldingscatalogus

pad

pad en naam van relatieve afbeelding, masker of ICC-profielbestand

object

kan voorkomen in het hoofd-URL-pad of in een src= , mask= , of icc= command

rootId geeft een afbeeldingscatalogus aan. (Zie Afbeeldingscatalogus voor meer informatie.) Indien rootId wordt opgegeven in het URL-pad, wordt die catalogus hoofdcatalogus voor dit verzoek. Anders wordt de standaardcatalogus gebruikt als de hoofdcatalogus. In dezelfde aanvraag kunnen meerdere verschillende afbeeldingcatalogi worden gebruikt.

De server gaat er aanvankelijk van uit dat rootId wordt weggelaten in src=, mask=, en icc= opdrachten en pogingen om een item in de catalogus te zoeken. In feite probeert de server de gehele server te gebruiken object tekenreeks als objId.

Als een catalogusitem wordt gevonden, wordt dit gebruikt. Als dit niet het geval is, probeert de volgende server het item rootId van een afbeeldingscatalogus. Als een catalogus wordt geïdentificeerd, wordt gezocht naar objId. Als en de ingang wordt gevonden, wordt het gebruikt.

Anders, object wordt aangenomen dat het een expliciet bestandspad betreft. In dat geval, indien attribute::FullMatch wordt ingesteld in de hoofdcatalogus, wordt de catalogus genegeerd voor dit object en wordt in plaats daarvan de standaardcatalogus gebruikt. Indien attribute::FullMatch niet is ingesteld, wordt de hoofdcatalogus gebruikt voor verdere verwerking.

Beide rootId en objId hoofdlettergevoelig zijn. path is alleen hoofdlettergevoelig op UNIX.

Indien een regelafstand / wordt opgegeven, wordt de standaardcatalogus doorzocht in plaats van de hoofdcatalogus. Dit is vooral handig wanneer een expliciet pad vereist default::RootPath in plaats van de hoofdcatalogus attribute::RootPath, maar kan ook worden gebruikt om toegang te krijgen tot items in de standaardcatalogus die anders zouden worden overschreven door items in de hoofdcatalogus.

Zie Inhoud beheren in de Serverconfiguratiegids voor meer informatie over hoe path wordt omgezet in een fysiek bestandspad.

OPMERKING

Komma ',' tekens zijn niet toegestaan in object.

Ondersteunde bestandsindelingen voor afbeeldingen

Raadpleeg de beschrijving van het hulpprogramma IC (Image Converter) voor een volledige lijst met ondersteunde bestandsindelingen.

Toepassingen waarvoor afbeeldingsgegevens in meerdere resoluties nodig zijn, presteren het beste als de indeling voor meerresolutie van de Dynamic Media-piramide TIFF (PTIF) wordt gebruikt. Het hulpprogramma IC wordt gebruikt om PTIF-afbeeldingen te maken in elke ondersteunde afbeeldingsindeling.

Voorbeelden

Een afbeelding en een ICC-profiel openen in twee verschillende afbeeldingcatalogi

De afbeelding ophalen ' myImage' in de afbeeldingscatalogus aangeduid als ' myCatalogen sluit het ICC-profiel ' sRGB' in de afbeeldingscatalogus ' myProfiles":

http:// *server*/myCatalog/myImage?icc=myProfiles/sRGB&iccEmbed=true

Eén afbeeldingscatalogus met lagen gebruiken

Een eenvoudige samengestelde afbeelding maken die bestaat uit drie lagen en die allemaal zijn opgehaald uit ' myCatalog":

http:// *server*/myCatalog?layer=0&src=img0&layer=1&src=img1&layer=2&src=img2&wid=200

Afbeeldingsbestanden rechtstreeks openen terwijl u nog steeds een catalogus gebruikt voor kenmerken

Toegang my/image/path/myImage.tif, met de standaard JPG-kenmerken die zijn geconfigureerd in myImageCatalog:

http://server/myImageCatalog/my/image/path/myImage.tif?wid=200

Zie ook

IC-hulpprogramma, src=, mask=, kenmerk::FullMatch

Op deze pagina