textFlowXPath

Laatste update: 2023-08-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Uitsluitingsgebied tekstflow. Geeft een of meer gebieden op die van de tekstflow moeten worden uitgesloten.

textFlowXPath= *pathDefinition*

pathDefinition

Padgegevens.

Zie clipPath= voor aanvullende informatie, waaronder een beschrijving van pathDefinition. Als er geen paddefinitie is opgegeven, textFlowXPath= wordt genegeerd.

Eigenschappen

Kenmerk tekstlaag ( textPs= alleen). Genegeerd door andere lagen of wanneer opgegeven zonder textFlowPath=. Van toepassing op layer=0 indien gespecificeerd voor layer=comp.

Standaard

Geen.

Zie ook

textPs= , clipPath=, textFlowPath=

Op deze pagina