textFlowXPath

Uitsluitingsgebied tekstflow. Geeft een of meer gebieden op die van de tekstflow moeten worden uitgesloten.

textFlowXPath= *pathDefinition*

pathDefinition

Padgegevens.

Zie clipPath= voor aanvullende informatie, inclusief een beschrijving van pathDefinition. Wanneer geen paddefinitie is opgegeven, wordt textFlowXPath= genegeerd.

Eigenschappen

Kenmerk tekstlaag (alleen textPs=). Genegeerd door andere lagen of wanneer opgegeven zonder textFlowPath=. Is van toepassing op layer=0 indien opgegeven voor layer=comp.

Standaard

Geen.

Zie ook

textPs= , clipPath=, textFlowPath=

Op deze pagina